Installatie districtsraden

District Berendrecht – Zandvliet – Lillo
Dinsdag 8 januari zal de installatie plaatsvinden in de raadzaal van het Districtshuis te Berendrecht met start om 20 uur.
Carl Geeraerts (N-VA) start zijn tweede legislatuur als districtsburgemeester en zal hierbij bijgestaan worden door partijgenoten Rudi Sempels en Pascale De Langhe. Sandra Suykerbuyk (CD&V) maakt ook deel uit als schepen van het districtscollege. (N-VA & CD&V bezitten samen 7 zetels op 15)
Wie het voorzitterschap zal waarnemen is momenteel niet geweten. Dat de vorming van het nieuwe districtscollege niet van een leien dakje is gelopen is nog een understatement. Eind 2018 haalde het district Berendrecht – Zandvliet – Lillo nog het nationale nieuws toen duidelijk werd dat het nieuwe college op volle steun zal kunnen rekenen van An Van Uffelen. An vonden we op 14 oktober 2018 nog op de lijst van Vlaams Belang, maar besliste tussen Kerst en Nieuwjaar om als onafhankelijke te gaan zetelen. Deze zet zorgde nationaal voor heel wat deining.
PRO2040 die 4 van de 15 zetels binnenhaalde zal zich tevreden moeten stellen met de oppositiebank.
Deze minderheidscoalitie met 7 zetels op 15, zal allicht een moeilijke 6 jaar tegemoet gaan.

District Ekeren
Eveneens op dinsdagavond heeft in het Ekerse districtshuis de installatie plaats. Hier begint Koen Palinckx (N-VA) opnieuw voor 6 jaar als districtsburgemeester, zijn team wordt aangevuld met nog twee schepenen van N-VA, Annemie Plompen en Marc Elseviers. Ronny Kruyniers (SP.a) en Mick De Maere (Open VLD) vervolledigen het districtsschepencollege. Deze coalitie telt in totaal 12 zetels op 21. CD&V (1 zetel), Vlaams Belang (4 zetels), Groen (3 zetels) en PVDA (1 zetel) zullen de oppositie vormen. Burgemeester Palinckx wordt voorzitter van de Districtsraad Ekeren. Nieuw tegenover de voorbije zes jaar is dat in de nieuwe meerderheid CD&V plaats moet maken voor SP.a.

N-VA en CD&V doorbreken cordon sanitaire

Voorzitter van N-VA, Rudi Sempels en voorzitter van de CD&V, Marcel Paardekam

Minderheidscoalitie krijgt steun van An Van Uffelen

Berendrecht, Zandvliet, Lillo – N-VA met 6 zetels en CD&V met 1 zetel besturen de volgende zes jaar het polderdistrict. Samen hebben de twee slechts 7 van de 15 zetels. Het minderheidskabinet krijgt echter onverwacht de steun van An Van Uffelen. Zij zetelt al jaren voor Vlaams Belang en werd in oktober opnieuw verkozen. Pas vrijdag nam ze ontslag uit haar partij om als onafhankelijke te zetelen en zo de minderheidscoalitie aan een meerderheid te helpen. Een mandaat wil ze niet, maar ze neemt wel deel aan de vergaderingen van het schepencollege. Voor oppositie PRO2040 is het zonneklaar : onder leiding van N-VA en met steun van CD&V is in de polder het cordon sanitaire doorbroken.

Als laatste Antwerps district heeft het polderdistrict nu ook een nieuw bestuur. Bijna onmiddellijk na het bekend maken van de coalitie tweette Vlaams Belang kopstuk Filip De Winter :  “In Antwerps Polderdistrict Bezali vormt Vlaams Belang districtsraadslid als onafhankelijke front met N-VA om sp.a uit bestuur te houden!” .

Op 14 oktober gaven de kiezers N-VA 6 zetels, PRO2040 4 zetels, Vlaams Belang ook 4 zetels en CD&V 1 zetel. Op het eerste gezicht gemakkelijke karten, want N-VA en PRO2040 halen samen 10 van de 15 zetels. N-VA begon besprekingen met alle partijen. N-VA stond er op om CD&V mee te nemen in een nog ruimere meerderheid. PRO2040 wilde dat niet, omdat 10 van de 15 zetels al een meer dan ruime bestuursmeerderheid geeft. Zowel N-VA als PRO2040 bleven bij hun standpunt.

An Van Uffelen : “Ik heb geen schepenambt. Vlaams Belang blijft voor mij een prachtige partij, maar door mee in dit bestuur te stappen denk ik meer te kunnen realiseren voor de polder. In het verleden gaven de sp.a-verkozenen te veel tegenwind op alle initiatieven die we namen. Met dit bestuur kunnen we meer nadruk leggen op het poldergevoel. Voor mij is het van belang dat er in de polder opnieuw dag en nacht politie aanwezig is”, aldus Van Uffelen.

De huidige bestuursploeg wordt geleid door Carl Geeraerts, Rudi Sempels en eerste opvolger op de N-VA-lijst Pascale De Lange. Sandra Suykerbuyk wordt CD&V-schepen. De 18-jarige Laura Adriaenssens die op de tweede plaats met 390 voorkeurstemmen het op een na beste resultaat behaalde, valt buiten het college. De voordrachtsakte voor de districtsschepenen werd inmiddels ondertekend.

Karel Hendrickx (PRO2040) : “De huidige districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) drong aan op een zo groot mogelijke coalitie en wilde naast ons daarom ook CD&V mee aan boord. Dat was een al te doorzichtig politiek manoeuvre om onze burgerbeweging een stuk vleugellam te leggen. Nu moet hij en zijn coalitie overleven met de gedoogsteun van An van Uffelen. Alhoewel zowel N-VA als CD&V nationaal beweren het cordon sanitaire te respecteren, bewijzen de partijen hier het tegengestelde. Om ons aan de kant te zetten offeren ze het cordon sanitaire op. De polder verdient beter.” CD&V lijsttrekster Sandra Suykerbuyk was niet bereikbaar voor commentaar.

 

Kerstmis in de Molengeest

Het kerstfeest in Dienstencentrum Molengeest te Berendrecht was weer om van te snoepen. Er waren 144 aanwezigen, dus volle bak.
Het optreden van komisch duo Chris en Chris was weer om duimen en vingers van af te likken. Bovendien deed de Kerstman zijn intrede. Het personeel doet iedereen zijn beste wensen voor het nieuwe jaar en hoopt zo verder te gaan met de schitterende animatie die we gewoon zijn. (sdl)

Borderland NYE komt terug op twee podia


Eindejaarsfuif met twee podia in Evenementenhal
Zandvliet – Borderland NYE is terug. Wie de overgang van oud op nieuw in de polder wil vieren, kan alleen terecht in Evenementenhal ’t Noorden. Jef Van der Poel (27) en Thomas Van Assche (26) organiseren daar opnieuw Borderland NYE.
“We feesten op amper enkele honderden meters van de grens met Nederland. Dus de naam spreekt voor zich”, vindt Thomas Van Assche. Vorig jaar gaf Borderland NYE forfait voor een gegronde reden. “Dat kwam omdat Thomas pas vader was geworden. Maar nu zijn we terug van weggeweest in een verbeterde versie”, verzekert Jef Van der Poel. De eerste edities gingen door in een hangar op de boerderij van Jefs ouders. Nu is de Evenementenhal in ’t Armenstraatje the place to be.

Twee podia, twee kleuren
“Dit is nu de vijfde editie. Een sabatjaar kwam niet ongelegen, want het gaf ons de kans om alles rustig te evalueren. Zo stelden we vast dat de jongste twee edities vooral erg jonge jongeren aantrok. Dan spreek ik van jongens en meisjes van minder dan zestien. Iets ouderen haakten af”, stelde Thomas Van Assche vast. “We besloten om vooral niet te kiezen voor een van beide leeftijdsgroepen, maar om een verschillend aanbod te brengen voor beide. Daarom pakken we op ouderjaarsavond uit met twee podia. De grote Evenementehal wordt dan gesplitst in een hoofd- en bijpodium.”
Het hoofdpodium is 14m breed, 5 m hoog en er is een afscheidingsdoek van ook 5 m hoogte. “Hier mikken we op jongeren onder de 18 en brengen we vooral commerciële muziek gebracht door topdj’s. Op het kleinere podium, dat mikt op een +18-publiek, draaien we vooral elektronische muziek, clubmusic en house. De zaalopstelling is zo dat de muziek van het hoofdpodium die van het tweede podium niet hindert en omgekeerd. Of dat lukt? Ook voor ons is het een try out, maar we zijn er zeker van onze zaak”, zegt een zelfverzekerde Jan Van der Poel.
“Vanaf nu werken we nog maar met twee kleuren armbandjes. Het ene is bedoeld voor jongeren onder de 18, de andere kleur voor de +18-jarigen. Aan de ingang vragen we van iedereen een identiteitskaart, zodat we er zeker van zijn dat iedereen het juiste armbandje krijgt. Wie zijn identiteitskaart zogezegd is vergeten, valt automatisch in de jongste groep. Door dit systeem te gebruiken, willen we de regels omtrent het schenken van alcohol strikt naleven. In het deel van het hoofdpodium is er geen sterke drank te koop”, aldus het duo.

Tickets in vvk kosten 8 euro, aan de kassa 10 euro en zijn te verkrijgen bij Drankenservice Vandermolen, Torenseweg 2 in Stabroek en bij Wim Friet, Steenovenstraat 9 in Berendrecht. Info :  www.borderland.be

Kerstmarkt in RVT Monnikenhof moest naar binnen

De kerstmarkt die zoals ieder jaar gepland was in de voortuin van het RVT Monnikenhof te Berendrecht, moest op vrijdag 21 december, met haar tentjes naar binnen vluchten. Een gevolg van de strakke wind. Zij werd verplaatst naar de tuin in het interieur van de instelling. Daar kwam flink wat volk opdagen. Het jeneverkraam van Rik Hendrickx had veel te doen. In de cafetaria was een grote drukte. In de gang werden pannenkoeken gebakken en ook daar was het aanschuiven. Ten slotte was er de tombola, bestemd voor een liefdadig doel, waarbij iedereen prijs had.(sdl)

Roger Dingemans wint fiets bij eindejaarsactie District

Woensdagavond 19 december vond in het districtshuis van Berendrecht de prijsuitreiking plaats van de actie ‘Naar de winkel in uw buurt!’. Schepen Natalie Aertssen legde er de nadruk op dat de actie zo belangrijk is omdat het de lokale handelaars steunt. Het waren 29 middenstanders die meededen: 12 uit Zandvliet en 17 uit Berendrecht. 2112 volle stempelkaarten kwamen er terug binnen en daaruit werden 20 gelukkigen geloot. 

Ze kregen allemaal een mooi gevulde zak met onder meer een drinkbus, pancho, een waardebon geschonken door de deelnemende handelaars. Tien kregen daar bovenop een fietszak. De hoofdprijs, een fiets van bikeshop Bryan Kouwenbergh, ging naar Roger Dingemans. Hij is gehuwd met Hilda Van de Moer en ze wonen in het Suikervoetpad in Zandvliet. Hij wist te vertellen dat de fiets echt wel van pas komt.

Na de uitreiking werd een receptie aangeboden. 

Verjaarders vierden in Molengeest

Een dozijn verjaarders van december vierden op maandag 10 december in DC Molengeest. Het werd een fantastische bedoening die bijgewoond werd door een volle feestzaal. DJ Tiny zat aan de draaitafel en zorgde er voor dat veel dansers op de vloer kwamen. De bewoners die in december verjaarden, werden een voor een afgeroepen. Daarna poseerden zij voor de foto. Eén van de deelnemers ging er zowaar bij liggen. Na de foto werden de “jaarlingen” onthaald op een gebakje met koffie of thee. Proficiat.(sdl)

Uittredende districtsraad gevierd met receptie

Na de zitting van maandagavond 17 december, werd de uittredende districtsraad met een receptie gevierd op het districtshuis in Berendrecht. Zowel de leden van N-VA, Team 2040, Vlaams Belang als Burgerbelangen waren present. Willem van Alsenoy (N-VA), Jenny Vekemans en An Van Huffelen (beiden Vlaams Belang) waren afwezig. Tijdens de korte receptie werd vooral gesproken over de mogelijkheden van een toekomstige coalitie. Er kon evenwel niets concreets worden vernomen noch bij N-VA, noch bij Pro2040.

1 2 3 4 232