Twee kinderkoningen bij Nieuwe Gans Berendrecht

Bij de nieuwe Gans Berendrecht kwamen zondag 11 september de kinderen aan bod. Hoewel de regen roet in het eten kwam gooien bleven de moedige ruiters per fiets de hele tijd aan de ganzenkop trekken.
Aan de strijd van de jongeren tot 9 jaar namen 10 kandidaten deel. Zij startten omstreeks halftwee. Om 15 uur werd de strijd beslecht door Siemen Cloots (8 jaar) die op meesterlijke wijze de kop trok. ‘Moeder Gans’ Martha Boiy trakteerde iedereen met een ijsje.
Zij had zelf twee kleinkinderen die ieder op eigen manier aan het spel deelnamen: Britt Dingemans (11)
die met een prachtig versierde fiets onder de galg doorkwam en Loes Dingemans (7) die als verpleegster optrad. Mama Kristien Van de Wouwer keek er naar en zag dat het goed was.

Twee maal koning
Bij de kinderen van 9 tot 15 waren er 12 deelnemers. Ook die trokken als de echte ‘groten’ maar dan vanop de fiets. Gestart om 15 uur na de huldiging van koning Siemen, werd de strijd een uur later beslecht door uittredend koning Sander Eycking, die de kop op zuivere wijze kraakte. Sander, uit het roemrijk geslacht van de bollenkwekers, is een krak die (wanneer hij later met de groten meerijdt) onvermijdelijk de koningskroon van de ‘nief’ zal buitmaken. Hij werd nu voor de tweede maal omhangen met de mantel en gekroond. Het spel werd zoals steeds op schitterende wijze begeleid door “spreker” Mathieu Hendrickx. 
Na afloop werden de kleine koningen gevierd en werden er frieten met curryworsten opgediend. Uiteraard overgoten met de nodige dranken.


Twee koninginnen bij kindergansrijden van de Oude Gans

Op het erf van de boerderij Crynen te Berendrecht werd zaterdagmiddag het kindergansrijden van de Oude Gans georganiseerd. Er nam een dozijn kinderen aan deel in twee groepen. Bij de jongste werd de 5-jarige Lilli Baelemans (vooraan op de foto) koningin. In de tweede groep tot 16, haalde de 13-jarige Amber Beunis (tweede rij rechtstaand) kroon en mantel. 
De nieuwe koninginnen beurden respectievelijk een premie van 86 en van 107 euro. Voor het spel begon werd in lokaal De Koerel uittredend koning Arno Paardekam (16) uitgehaald. Hij zal volgend jaar meerijden met de ‘echte’ gansrijders van de Oude Gans.(sdl)

Kindergansrijden bij Oude Gans Berendrecht

Bij de start verzamelden een negental deelnemers. Later groeide de groep nog aan

Het jaarlijks kindergansrijden van de Oude Gans Berendrecht vindt plaats op
zaterdag 27 augustus om 15 uur. Plaats van het gebeuren: het tennisplein van
Berendrecht aan de Sint-Jan Baptiststraat (hoeve Crynen) te Berendrecht.
Alle kinderen tot en met 15 jaar kunnen meedoen. Inschrijven bij Fré Crynen tot
op de dag zelf maar dan om 13 u 30 in café De Koerel. Info: 0475/41 36 74 of
0474/69 52 57.


Familie Matthysen grote slokop op Hoevens kinderganzenrijden

De familie Matthysen was de grote slokop op het Hoevense kinderganzenrijden georganiseerd op de terreinen van de Polderruiters.  Kleine Raf, 7 jaar oud, trok de kop bij de min-achtjarigen en grote broer Max, 10 jaar oud, werd koning bij de ouderen.  Vader Kris, tweemaal koning en eenmaal keizer, zag dat het goed was en moeder Isabelle Leyten kan twee koppen meer afstoffen in de trofeeënkast.
Een massa volk was er afgekomen op het evenement en hoewel de wolken er vaak dreigend uitzagen bleef het gelukkig de hele namiddag droog.  Om twaalf uur werd  al verzamelen geblazen want voor alle deelnemers werden frieten met curryworst gebakken.  Met een gevulde maag en veel enthousiasme stelden de kleinsten zich daarna op onder de galg.  Bert Verbist moest meermaals de beslissende duw in de rug geven maar alle mini-ganzenrijders gaven het beste van zichzelf.  Witte Dave hanteerde het mes vakkundig en Jimmy schreeuwde de deelnemers naar prachtige prestaties en het was uiteindelijk Raf Matthysen die de kop kon bemachtigen. Hij krijgt de mantel en kroon voor een jaar en in een rondedans werd de kleine koning gevierd.
Veertien kandidaat-ganzenrijders meldden zich daarna voor het serieuzere werk.  Er diende veel minder gesneden te worden want de ene na de andere maas knapte onder het geweld van de jongelingen.  Paulien Vandekeybus kon het net kraken maar het was Lukas Hendrickx die de beslissende neep gaf.   De kop hing plukklaar en Max Matthysen stelde niet teleur.  Hij werd samen met zijn broer rondgedragen als de grote overwinnaar van de dag.  De prijs voor de mooist versierde fiets was voor Pieter Dyke.
Peter Hendrickx.

Kathy (zuster van uittredend koningin Debby Van Meir) gekroond in Lillo

De nieuwe koningin krijgt gelukwensen van stamvader Hugo Van Meir

In Lillo hebben zaterdag ook de vrouwen hun kunsten getoond met de
fiets. Zij waren met vijftien deelneemsters en begonnen aan de trekkerij
rond vier uur toen het kindergansrijden achter de rug was.


De vrouwen, die voor de tweede keer de gans reden, vierden vooraf uit
tredend koningin Debby Van Meir en bezochten met haar verscheidene
cafés.
De strijd op het Kazerneplein duurde ongeveer twee uren. Toen trok
Kathy Van Meir de begeerde ganzenkop. Zij kreeg een premie van 1250
euro, bijeengepraat door spreker Rony Marrijnissen. Kathy werd zowaar
gekroond door haar vader Hugo Van Meir die voorzitter is  van de Ware
Gans.
Het mag onderstreept dat de familie Van Meir zowat het hele ganzen-
gebeuren in Lillo beheerst van klein naar groot:   bij de kindergans werd
de twaalfjarige kleinzoon Bryan Van Meir voor de  tweede maal koning.
Zijn vader is Pascal Van Meir die koning en keizer is van de Ware Gans.
Vervolgens krijgen we diens zuster Kathy, die koningin werd bij de
vrouwen en die haar zuster Debby opvolgt. Ten slotte is er zoals gezegd
grootvader Hugo Van Meir, voorzitter en zelf ook reeds tweemaal koning
: eenmaal bij de Oude Gans Berendrecht en eenmaal bij de Ware Gans
Lillo. Profic iat. (sdl)

 

Bryan Van Meir voor de tweede maal koning van de kindergans in Lillo

Zaterdagmiddag omstreeks 16 u is uittredend koning Bryan Van Meir (12) opnieuw koning geworden van de kindergans in Lillo. Hij trok een premie van 510 euro en verkoos hiermee in het najaar op uitstap te gaan naar de Efteling in gezelschap van strijdgenoten.
Bryan trok de kop op meesterlijke wijze. Hij deed dit voor de tweede opeenvolgende maal en treedt daarmee in het voetspoor van zijn vader die niet alleen koning is van de Ware Gans maar ook keizer van de Poldergans. Zijn grootvader, voorzitter Hugo van Meir is hem ook al vooraf gegaan als koning bij de ‘grote’ gansrijders. En dat het in de familie zit bewijze het feit dat Debbie Van Meir uittredend koningin was bij de vrouwen, die na de kinderen aan beurt waren om de kroon te betwisten. (zie volgend verslag).
Vermelden we nog dat de ujittredende koning werd gevierd in het kruitmagazijn waar hij zijn onderdanen trakteerde met drankjes en hapjes. Na het rijden was hij opnieuw aan de beurt om de leden van de kindergans te vergasten op snoepjes en een drankje. (sdl)

Bij de kinderen waren er 28 deelnemers onder wie Dante Van Meir die met 1 jaar de jongste was en Maritsa De Moey die 15 is en als oudste uit de bus kwam.

Lore Joosen houdt kroon en mantel in Stabroek


Zaterdag 14 mei streden de vrouwen van de ganzenrijdersmaatschappij De Vrije Gans in Stabroek voor de felbegeerde titel van “Koningin van het gansrijden”.

26 amazones verzamelden omstreeks 10 uur in de manege Het Hoefijzer in Berendrecht, waar uittredend koningin Lore Joosen haar mederuiters trakteerde op een lekker buffet. Papa Eddy was dan ook ijverig in de weer om iedereen van de nodige dranken en spijzen te voorzien.

Daarna ging het richting de Shift in het Laageind te Stabroek en brachten de ruiters een bezoekje aan het Woon- en Zorgcentrum A. Cuypers.  De Berenblazers van de Vrije Gans,  bliezen er lustige deuntjes die de bejaarden wel  konden bekoren.

Omstreeks 14 uur trokken de ruiters in stoet, met doktoorskoets bemand door de dokters Freddy Brands en Patrick Reynaerts en verpleegster Maria Kennes,  naar het strijdperk in de Stabroekse Dorpsstraat.

Vele rondjes werden onder de galg gereden en de toeschouwers  supporterden heftig voor hun favoriete ruiter, dit onder toeziend oog van boetemeester(es) Marleen Cloots.

Snijmeesters Patrick Boeykens en Roland Geuens sneden vakkundig de mazen door tot er slechts twee mazen overbleven. Nog enkele ronden werd er onder de blote nek gereden totdat Lore Joosen, rond half zes, met een vaste greep het kopje afrukte.

“De sterke arm”

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Vrije Gans kon een uittredende koningin haar titel  verlengen. Lore Joosen, afkomstig uit Stabroek slaagde daarin. Voor de derde keer, wat ook een unicum is, kreeg zij de koningskroon en –mantel dit jaar omgord door kersverse keizer van het gansrijden 2011, Pascal Van Meir.

Lore is de dochter van Eddy en Christiane Joosen – Wouters, uit de Grote Molenweg te Stabroek en is 26 jaar jong. Papa Eddy is kapper en mama Christiane leerkracht te Ekeren. Lore zelf is politieagent bij het korps Politie Zone Noord.  Op Lore’s werk wordt “de sterk arm van de wet” toegepast, maar op het gansrijden heerste “de sterk arm van Lore”.

Goed doel

Sprekers van dienst Hank Balthazar en Johan De Cubber wisten de premie de hoogte in te drijven tot het fantastische bedrag van 9610 euro En dit dankzij de gulle sponsoring van bedrijven, handelaars, sympathisanten en van de gewone man uit de straat.

Traditiegetrouw schenken de vrouwen van de Vrije Gans de opbrengst aan een goed doel.  Dit jaar kozen zij voor het  Buitengewoon Basisonderwijs Sint Rafaël uit Sint Job in ‘t Goor (Brecht). In 2006 had de school te maken gekregen met een zware brand en diende het gebouw gerenoveerd te worden.  “Ook de andere gebouwen hebben dringend een opknapbeurt nodig en de kinderen en kleuters  met een mentale handicap hebben nood aan gespecialiseerd speelgoed. Daarom zij wij ontzettend blij met deze reuzencheque”, aldus directrice Hermans.

In het Ganzenhof te Berendrecht werd de kersverse koning nog feestelijk gevierd.

De Vrije Gans is springlevend, met 26 strijdvaardige dames en nog 19 gretige ganzenrijdsters op de wachtlijst is de toekomst van deze vereniging verzekerd!Vrouwengansrijden te Stabroek


Zaterdag 14 mei  is het zover. Een 30-tal vrouwen uit de verschillende polderdorpen zullen dan strijden om het ganzekopke te bemachtigen. Omstreeks 14u zal de strijd beginnen te Stabroek in de Dorpsstraat.
De premie gaat zoals elk jaar naar een goed doel.  Dit jaar werd er gekozen voor: “Sint – Rafaël” een kleuter- en lagere school van het buitengewoon onderwijs type2, die kwaliteitsonderwijs op maat van elk kind bieden.
De nieuwe koningin zal ’s avonds gevierd worden in zaal “Ganzehof” te Berendrecht, waar u en uw vrienden ook van harte welkom zijn.

1 36 37 38 39 40