Stanny Gabriels koning: vader en zoon naar keizerschap te Zandvliet

Zandvliet was ‘The place to be’ voor het gansrijden. Dat stelden toch verschillende buitenlanders vast die het folkloristische spel bijwoonden. Gewapend met foto- en videocamera’s zagen ze, samen met een massa polderbewoners, hoe zaterdag Stanny Gabriels, bij de veteranen van Vermaak na Arbeid, tot nieuwe koning werd gekroond en aan de haal ging met een premie van 3.626 euro. Op de kracht van Stanny stond geen maat. Al om tien na vijf trok hij alles stuk en ging zowel met het net als de kop aan de haal. De 21 andere gansrijders konden enkel toezien en bewondering hebben voor de inspanning van de voorzitter van de Jonge Ruiters. Met zijn krachtprestatie mogen zowel vader als zoon Maarten samen deelnemen aan het keizerschap. Een duo dat heel wat troeven in de weegschaal kan leggen om opnieuw de keizerkroon naar Zandvliet te halen.

Vader en zoon

Vorig jaar werd Maarten, de zoon van Stanny, koning bij de jonge ruiters van Zandvliet. Hiermee stonden ze gelijk, dat wil zeggen zowel Maarten als Stanny werden 2 keer koning en 1 keer keizer. Gans het jaar kon Maarten zijn vader plagen met het feit dat ze hetzelfde gepresteerd hadden. Maar Stanny dacht er het zijne over en was er op gebrand om dit jaar de koningskroon binnen te halen. Met een nooit geziene prestatie sleurde hij de 4 mazen van het net door en had meteen de kop mee. ‘Zo moet dat, was de boodschap voor Maarten”, aldus Stanny. Maarten is nu terug aan zet en aast meer dan ooit op de keizerskroon.

Berendrechtse cafébazin werd 83

Uitgerekend op de dag dat de veteranen van de Nieuwe Gans (de Lollemannen) hun koningsrijden beoefenden (zaterdag 18 februari)  was het de verjaardag van Gaby Rul, de waardin van café De Sportduif op het Solft in Berendrecht. Zij werd 83 en is ongetwijfeld een van de oudste cafébazinnen van Vlaanderen.
De jarige werd door alle aanwezige gansrijders en sympathizanten gelukgewenst, in het bijzonder door uittredend koning Dave Thijs en ook door de ganzendoktoor die zijn stetoscoop aanwendde en bevond dat Gaby nog heel gezond is. ‘Zij kan nog makkelijk tot haar honderdste achter de tapkast staan’, zegde hij. De muzikanten bedachten de jarige waardin met een spetterend ‘Lang zal ze leven’.   

De koning van de Lollemannen feliciteert Gaby met haar 83ste

Lollemannen halen koning uit in Berendrecht

In Berendrecht zijn de Lollemannen van de Nieuwe Gans zaterdagmorgen op de proppen gekomen met 34 ruiters. In het Ganzenhof haalden zij koning 2011 Dave Thijs uit. Terwijl de muzikanten op de wagen het ‘Leve onze koning’ speelden dansten de leden rond de uittredende koning die in de hoogte werd gestoken. In het Ganzenhof volgde een receptie met een buffet van soep, worst, spek met eieren, en taart. Nadien volgde de ronde van de cafés. Om 15 uur begint het gansrijden op het Solft.

71 paarden bij de Nieuwe Gans Berendrecht

Zaterdag 18 februari rukken de Lollemannen van de Nieuwe Gans Berendrecht aan de kop. Er zijn 35 ruiters ingeschreven. De paarden worden vanaf 9 uur klaargemaakt op de hoeve Koch in Berendrecht en op de Neerhoeve van de familie De Schutter in Zandvliet. Om 10 uur 45 bijeenkomst op het Solft. Het voetvolk en de muzikanten komen bijeen in De Koerel. Vertrek in stoet naar het Ganzenhof waar koning 2011 Dave Thys wordt uitgehaald. Daarna rondtocht door het dorp met bezoek aan de cafés De Sportduif, De Molengeest en de kantine van Berendrecht Sport. Het spel begint op het Solft om 15 uur. Na het kronen van de nieuwe koning gaat het naar het Ganzenhof voor de viering.
Zondag 19 februari is het de beurt aan de Jonge Ruiters van de Nieuwe Gans. Er zijn 36 ruiters ingeschreven. Bijeenkomst van paarden en ruiters op de hoeve Koch en de Neerhoeve zoals ’s zaterdags. Voetvolk en muzikanten komen bijeen om 10 uur 15 in café De Sportduif op het Solft. De stoet vertrekt daar om 10 uur 45 naar het Ganzenhof voor het uithalen  van uittredend koning Jan Van de Wouwer om 11 uur. Na de middag worden de cafés De Koerel, Sporthal en Voetballokaal bezocht. Het gansrijden start op het Solft om 15 uur. Nadien viering van de nieuwe koning in het Ganzenhof.
Info: 03/568 82 91 of 03/568 11 93.

58 ruiters bij Zandvlietse gansrijders

Bij de Ganzenrijders ‘Vermaak na Arbeid’ in Zandvliet zijn in het totaal 58 ruiters ingeschreven Zaterdag komen de Veteranen met 24 paarden op de proppen en zondag zijn de Jonge Ruiters met 34.
Op zaterdag 18 februari vertrekken de Veteranen om 10 uur aan café De Barometer op de Botermarkt. Via de De Keyserhoeve en Putsebaan gaat het naar de Kalmthoutsebaan voor het uithalen van uittredend koning Ludo Struyf. De ruiters vertrekken daar om 11 u 15 via de Antwerpsebaan naar Berendrecht waar ze even na 12 uur de kantine van Berendrecht Sport bezoeken.
Vervolgens gaat het terug naar Zandvliet voor een maal in café Gildenhuis Dry Claeveren. Om 14 u 15 wordt verzamelen geblazen aan de Evenementenhal waar het voetvolk, doktoorskoets, sjees en de rest, de ruiters en de muzikanten vervoegen. De stoet trekt naar de Botermarkt waar aankomst om 14 u 30 en begin van het gansrijden. Na het kronen van de nieuwe koning wordt er gevierd in de Barometer en in het Vredehof.
De Jonge Ruiters komen zondag 19 februari om 9 u 30 bijeen in het Vredehof. Zij vertrekken er om 10 naar het huis van koning 2011 Maarten Gabriëls die wordt uitgehaald. Langs de Zuidvest, de De Keyserhoeve, Putsebaan en Antwerpsebaan trekt de groep naar Berendrecht waar café Molengeest wordt bezocht. Op het middaguur terug naar Zandvliet waar in het Chirolokaal wordt gegeten. De rest van het programma is ongeveer als zaterdag:  Bijeenkomst met voetvolk aan de Evenementenhal en vertrek naar de Botermarkt waar het gansrijden start om 14 u 30.  De nieuwe koning wordt gevierd in het Vredehof en in café De Barometer.
De plaatselijke politie zal het verkeer in goede banen leiden.

Gansrijders Stabroek trekken er weer op uit

Zondag 19 februari is het weer “Hoogdag” in de Stabroekse Dorpsstraat. De Stabroekse Koninklijke Ganzenrijders rukken dan uit !!!
Vanaf 9 uur komen  het voetvolk: de wagen, bijéén aan De Zwaan. De paarden; koets en huifkar worden opgetuigd  achter de Drankenservice Vandermolen. De 35 ruiters vertrekken  om 09.30u met koning 2011 Bart Simons voorop, vanaf RVT Almoezenier Cupers aan  het Laageind;  richting Dorpsstraat .
Thv De Zwaan voegt de wagen met voetvolk zich achter de paarden.
Een eerste halte wordt gehouden aan café t Zwart Schaap. Vervolgens trekt de geel-rode bende richting Putte, met onderweg een stop in La Pipe. Via de Plantinlaan, wordt halt gehouden aan het voormalig douaneplein. Hier wordt café t Witte Paard & Hollands Hof  bezocht. Kort na de middag trekt de stoet zich van Putte naar het terrein van de Polderruiters aan s’Hertogendijk.  Hier wordt een middagmaal  voorzien. Verse pistolets en ne grote pot soep is hier het menu.
Nadat de magen terug gevuld zijn, de nummers aan de paarden hangen, begeeft het voetvolk met de wagen zich naar de Muziekmolen,  het lokaal van de fanfare aan den Binnenpad. Ondertussen rijden de ruiters via De Kleine Molenweg, en de Aalmoezenier Cuyperslaan naar de K Van Tichelenlaan. In de Grote Molenweg wordt de stoet gevormd rond 14.30 uur, en begeeft destoet  zich naar het strijdperk. met de Koninklijke fanfare Verbroedering  Stabroek voorop.
Om 15.00 uur mag dan koning Bart, zijn kroon en mantel overhandigen aan de “Bronzen Ganzenrijder”, en kan de strijd beginnen. Stiaan Vandermolen en Paul Hendrickx zijn reeds voor de 3de maal de dienstdoende omroepers. Omstreek 17.30 zal de nieuwe koning gekend zijn.  Deze zal vanaf 18.30 uur gevierd worden op het Koningsbal in Den Uil.  (grote zaal Rosmolen).

wachtlijst

Vermelden we nog dat we van onze sterk aangegroeide wachtlijst  toch  3 gelukkigen hebben kunnen afhalen.
De nieuwe ruiters voor 2012 zijn namelijk:  Tijs Vanderoudelingen, Sibert Havermaet en Wouter De  Bie. Zij vervangen namelijk Luc Verhaert, Frank De Schutter, en onze veel te vroeg verlaten Serge Snoeys.
Dienstdoende boetemeesters ; Cois Gommeren en Arne Bastiaenssens. (rijden in groen wit)
Lijfwachten van de koning: Jos Eysackers en Niels Pauwels (rijden in zwart rood)
Klaroen: Rune Bastiaenssens (rijdt in blauw wit)
Dat erbij de gansrijders opvolging is ? En of ….; maar liefst 12 jongelingen zijn dit jaar lid geworden van de vereniging. En allemaal 16 – 17 jarigen….! Wachtlijst ondertussen 27 man !

Nog enkele weetjes:

– Cois Gommeren 40 jaar ruiter !
– Uithalen koning  op carnavaldinsdag 21 februari  !!!
– Ingeval van uitstel  wat we helemaal niet hopen, wordt er gereden op zondag 11 maart 2012.

Nog een woordje van dank:
De Koninklijke Ganzenrijders Stabroek, willen bij deze het Stabroeks Gemeentebestuur en de Politiekorps zone Noord danken voor hun bereidwillige medewerking, om het gansrijden op 19 februari te kunnen laten plaats vinden in de Dorpsstraat. Ook dank aan de Vrijwillige Brandweer van Stabroek die wederom parraat zal staan

Keizerin Wis van Wijck in Monnikenhof


In het Woon- en Zorgcentrum Monnikenhof te Berendrecht werd de bijna 95-jarige Wis Van Wijck zondag omstreeks halfvier tot keizerin gekroond. Wis, die de moeder is van organisator Rik Hendrickx (voorzitter van de Zandvlietse gansrijders) won de strijd van het gansrijden in rolstoelen. De premie bedroeg 100 eruo.
Er waren negen kandidaten onder wie vijf vrouwen. Voor het spel begon werd uitttredend keizer Flor Orens uitgehaald. Blaaskapel North Antwerp Streetband speelde er lustig op los. Er was een ongelooflijke sfeer, ook onder de vele bewoners van het Woon- en Zorgcentrum die het gansrijden bijwoonden, samen met veel ‘echte’ gansrijders van alle dorpen. Sfeer ook onder de begeleidsters die de rol van ‘paard’ speelden en de rolkarren hadden versierd. Iedere deelnemer of deelneemster kwam uit voor een van de Polderse maatschappijen, inbegrepen de Vrouwengans en de Lustige Gans van Ekeren. Mooi was dat keizer Pascal Van Meir de nieuwe keizerin kroonde.
Het feest werd nog tot laat in de namiddag verder gezet. Lees meer in het volgende magazin De Polder over dit magische gebeuren.


Wis wordt gekroond door de 'echte' keizer Pascal van Meir (links)


(sdl)

Keizerrijden op rolstoelen in het Monnikenhof

In het RVT Monnikenhof te Berendrecht wordt al enkele jaren de gans gereden. De bejaarde bewoners zitten daarbij in rolstoelen. Doorgewinterde gansrijders uit Zandvliet onder leiding van Rik Hendrick, regiseren het gebeuren. Ook dit jaar jaar gaat het spel door en wel op zondag 5 februari om 14 uur. Er wordt gestreden voor de keizerskroon.  Publiek is uiteraard welkom. Noteren we dat bij het gansrijden vorig jaar de 85-jarige Flor Orens de nieuwe keizer werd. Flor reed voor de Oude Gans.

Stabroekse gansrijders teerden

1987 was een gezegend jaar voor de, toen nog niet, koninklijke ganzenrijders van Stabroek.  Johan Cuypers was er een jaar eerder in geslaagd de keizerskroon te veroveren op de Botermarkt in Zandvliet en dus mocht Stabroek in ’87 het keizerschap organiseren. Maar liefst 21 nieuwe leden vonden dat een goede gelegenheid om onze rood-gele rangen te komen vervoegen en 7 daarvan konden we afgelopen zaterdag op het jaarlijkse teerfeest als jubilaris vieren.

Voor de goede orde deelde voorzitter Frans De Schutter de zilverlingen op in drie groepen. Dirk De Kooning en Walter Claessens zijn nooit ruiter geweest maar zijn van onschatbare waarde voor een vereniging: stille krachten op de achtergrond voor wie geen inspanning teveel is. Ludo Franck en Rudy Van Tilborgh hebben in hun 25 jaar lidmaatschap wel enkele koningstitels betwist maar vonden hun draai binnen de vereniging toch beter met de voetjes op de grond. Tenslotte mochten Gert Gabriels en Gerrit Daems ook 25 kaarsjes uitblazen. Deze twee zijn nog actief ruiter. Gert mocht in 1994 zelfs de koningsmantel omgespen en Gerrit maakt zich onmisbaar als secretaris en rechterhand van onze geliefde voorzitter. Zevende feestvarken was Jos Dingemans maar die was verhinderd door ziekte. Alle gevierden zagen hun naam vereeuwigd op een tinnen schotel en de echtgenotes werden voorzien van een imposante ruiker bloemen. Ondertussen floreert de vereniging als nooit tevoren:  11 nieuwelingen steken hun neus aan het venster en dromen in stilte hetzelfde parcours af te leggen als hogervernoemde koning-keizer Johan Cuypers, en  meer dan 120 leden staken de voetjes onder tafel om te smullen van een menu dat Ante Bastiaenssens en zijn team voortreffelijk hadden klaargemaakt. Het plezier was af te lezen op de gezichten van de diensters als ze zich op een onzichtbaar teken gelijktijdig verspreidden over de zaal om op te dienen of af te ruimen. Achter de toog zorgden vrijwilligers van de scouts ervoor dat niemand droog kwam te staan. Ook platenruiter Roland had een onvergetelijke avond: hij kreeg de Stabroekse ganzenrijders aan het dansen en dat is geen sinecure op het teerfeest.

Vergeet tijdens het ganzenrijden op 19 februari vooral niet uw duit in het zakje te doen voor de folklore-maatschappij.  In café Valentina kan u voor 1 euro raden hoeveel dertig kilo kleingeld waard is.  De winnaar en de Stabroekse ganzenrijders zullen er wel bij varen.


Peter Hendrickx

De Nieuwe Gans trok door het dorp en hield teerfeest


De Nieuwe Gans Berendrecht heeft met een groot aantal leden en sympathisanten haar jaarlijks teerfeest gehouden en meteen het nieuwe jaar ingezet. Onder aanvoering van de ‘Lustige Polderboeren’ werd vooraf een rondtocht gemaakt door het dorp, met een bezoek aan de aangesloten cafés. De koningen werden herhaaldelijk in de hoogte gestoken. 
In het Ganzenhof volgde een feestmaal. Er moesten tafels en stoelen bijgezet worden. Het feest duurde tot onder de morgen.

1 36 37 38 39 40 42