Ivonne en Florent vierden 60 jaar huwelijk

In RVT De Mick te Brasschaat werd in intieme kring de 60-jarige trouwdag van Ivonne Julliams enFlorent Van Hees gevierd. Florent was van Berendrecht. Ivonne werd geboren in Oorderen. Zij trouwden daar op 14 juli 1951. Ivonne werd later senator en schepen van de stad Antwerpen. Florent werkte als kraanmachinist in de haven. Zij kregen een zoon Jos. Florent is rolstoelpatiënt en verblijft in De Mick. Ivonne woont nog steeds in Schoonbroek. Over het echtpaar en de viering leest U meer en krijgt U meer foto’s in ons eerstvolgende magazine

Ivonne met Florent in z'n rolstoel op de viering van hun 60-jarig huwelijk

 dat op 5 augustus verschijnt. En dat zoals steeds weer vol boeiend en actueel nieuws zal staan. Denk er dan ook aan om het in winkel of warenhuis te kopen. (sdl)  

Michel Servaes – Stabroek

Op 12 juli overleed onverwacht thuis Michel Servaes. Hij was de echtgenoot van Caroline Detienne en papa van Margo en Cédric. Michel werd geboren te Deurne op 24 april 1973. Dinsdag 19 juli heeft de afscheidsplechtigheid plaats om 11 uur in het ‘Keienhof’ te Heide-Kalmthout. Rouwadres: Sint-Catharinastraat 87 te Stabroek.

Gerda Van Dam – Hoevenen

In De Mick te Brasschaat overleed op 4 juli Gerda Van Dam. Zij was de echtgenote van Herman van Puyvelde en werd geboren te Beveren-Waas op 28 september 1942. De asverspreiding op de begraafplaats te Hoevenen-Stabroek heeft plaatsgehad in strikte intimiteit. Rouwadres: Fam. Van Puyvelde, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Esther Van Royen – Zandvliet

In palliatieve eenheid De Mick te Brasschaat overleed op 6 juli Ester Van Royen, echtgenote van Louis Smits. Zij werd geboren te Antwerpen op 8 november 1945. De afscheidsplechtigheid heeft plaats op woensdag 13 juli om 11.30 uur in aula ‘t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats van Berendrecht. Rouwadres: IJzerenwegstraat 25 te 2040 Zandvliet.

Maria Andries – Zandvliet

In het Jan Palfijnziekenhuis te Merksem overleed op 6 juli Maria Andries,  echtgenote van Richard Simons. Zij werd geboren te Zandvliet op 30 oktober 1935. De burgerlijke plechtigheid heeft plaats op donderdag 14 juli om 11 uur in aula ‘t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Zandvliet. Rouwadres: Otterstraat 11 te 2040 Zandvliet.

Paul Van der Straeten – Kapellen

-Op 6 juli overleed in AZ Klina te Brasschaat Paul Van der Straeten, echtgenoot van Diane Biscop. Hij werd geboren te Niel op 27 maart 1929 en was kunstschilder. De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 9 juli om 9.30 uur in de parochiekerk St. Jozef te Kapellen-Hoogboom. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats aldaar. Rouwadressen: Holleweg 110 te 2950 Kapellen en Ruyseveltslei 35 te 2950 Kapellen.

Maria Haest – Kapellen

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 6 juli Maria Haest. Zij was de echtgenote van Frank de Hoog en werd geboren te Kapellen op 3 november 1947. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 13 juli om 10 uur in de parochiekerk O.L Vrouw van Fatima te Kapellen-Essenhout. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats te Kapellen-centrum. Rouwadres: Familie de Hoog, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen

Rik Mertens – Hoevenen

Rik Mertens, partner van Linda Marnef overleed te Wuustwezel – Coda Hospice op 7 juli 2011. Hij werd geboren te Antwerpen op 24 juni 1948. De afscheidsdienst heeft plaats op  woensdag 13 juli 2011 om 10 uur in Keienhof, Putsesteenweg 133 te Heide-Kalmthout, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats te Hoevenen-Stabroek.
Rouwadres: Familie Mertens,  p/a Begrafenissen Haast, Kapelsestraat 20, 2950 Kapellen.

Diamant voor Henriëtte en Louis te Stabroek

In Stabroek hebben Henriëtte Claessens (81) en Louis Huybrechts (83) hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Het diamanten echtpaar kreeg bezoek van burgemeester Alida De Bie (CD&V), schepenen Rudi Staes (SP.A) en Raf Engels (Open Vld) en OCMW-voorzitter Marthe Wijnants (CD&V). Henriëtte is geboren in Oosterweel en Louis  is een geboren en getogen Stabroekenaar. Het koppel leerde elkaar kennen op de plaatselijke Molenbergkermis en het klikte meteen. Na hun huwelijk in Stabroek gingen ze eerst in de Sigarenstraat wonen en sedert 1957 wonen ze in de Grote Molenweg. Het koppel kreeg twee zonen. Die zorgden op hun beurt voor vier kleinkinderen, allemaal meisjes, die op hun beurt zorgden voor vijf achterkleinkinderen, allemaal jongens. Louis werkte eerst bij mouterij Dingemans en na zijn legerdienst trok hij beroepshalve naar De Welvaart in Merksem, waar hij vrachtwagenchauffeur werd. Een taak die hij vervulde tot hij met pensioen ging. Henriëtte werkte een aantal jaren in de Picolofabriek en deed nadien het huishouden. Louis was in zijn vrije tijd actief bij de Fanfare en speelde toneel bij De Vriendenschaar. Henriëtte wordt door haar schoondochter omschreven als “de properste huisvrouw van Stabroek”. Ondanks haar leeftijd geeft ze elke week het huis een grondige poetsbeurt.

1 370 371 372 373 374 399