Overleden Armand Peeters – Berendrecht

Op 8 mei overleed Armand Peeters te Berendrecht. Hij werd geboren te Antwerpen op 11 juni 1940 en was de echtgenoot van Josée Paeshuys. Armand was gewezen-voorzitter van petanqueclub “Molengeest” Berendrecht en mede-oprichter en gewezen penningmeester fotoclub “Look” te Stabroek. Er wordt afscheid van Armand genomen op vrijdag 17 mei om 11 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Samenkomst in voornoemde aula vanaf 10.45 uur. Zijn as krijgt in familiale kring een bijzondere bestemming. Rouwadres: Familie Armand Peeters, p/a Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht. 

Overleden Richard Eyckmans – Hoevenen

Richard Eyckmans, echtgenoot van Maria Michielsen, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 11 mei 2019. Hij werd geboren te Borgerhout op 23 december 1938 en was Plafonneerder met rust. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 17 mei 2019 om 10 uur in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Geboorte, Frans Oomsplein te Hoevenen-Stabroek, waarna hij te ruste wordt gelegd op de begraafplaats te Hoevenen. Rouwadres: Familie Richard Eyckmans,p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

 

Overleden Louis Cassimon – Kalmthout

Louis Cassimon, weduwnaar van José Aerts,  overleed in het woonzorgcentrum Welvaart te Kapellen op 8 mei 2019. Hij werd geboren te Kalmthout op 31 mei 1921.  De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 15 mei 2019 om 10 uur in de parochiekerk St.-Jozef, M. Temmermanlaan te Heide-Kalmthout. Aansluitend volgt de asverspreiding samen met de as van zijn echtgenote op de begraafplaats te Heide.
Rouwadres : Familie Cassimon – Aerts, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

Overleden Nand Lenaerts – Kapellen

In WZC Zonnewende te Kapellen overleed op 4 mei, Nand Lenaerts. Hij was de weduwnaar van Anna Jennes en werd geboren te Turnhout op 5 juli 1920. Er wordt afscheid van Nand genomen op vrijdag 10 mei om 10.30 uur in de tuinaula Haast I Sereni, Augustijnslei 58 te Brasschaat. Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur. Aansluitend wordt zijn as toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats van Kapellen, ingang Oude Heidestraat. Rouwadres: Familie De Maere – Jennes, Kladdenbergstraat 46 te 2650 Edegem. www.condoleance.be/nandlenaerts

Overleden Chris Bollen – Kapellen

In WZC Salvé te Brasschaat overleed op 3 mei Chris Bollen. Zij was de weduwe van Maurice Verbraeken en werd geboren te Bocholt op 29 april 1927. De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 13 mei om 10.30 uur in de O.L.Vrouw van Fatimakerk, Binnenweg te Kapellen Essenhout, gevolgd door de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats te Ekeren-centrum. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.15 uur. Rouwadres: Familie Verbraeken – De Schutter, Markt 15 te 240 Hoevenen-Stabroek – www.condoleances.be/chrisbollen. 

Overleden Hubert Matthysen – Ekeren

Hubert Matthysen, weduwnaar van Josephine Banneel en levensgezel van Mariette van Aarle, overleed in ZNA Joostens te Zoersel op 5 mei 2019. Hij werd geboren te Kapellen op 12 maart 1928.  De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 11 mei 2019 om 10 uur in de kerk O.-L.-Vrouw van Fatima, Binnenweg 63 te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Ekeren. Samenkomst in de kerk.

Rouwadres: Familie Hubert Matthysen, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

 

Overleden Dave Bruckenburg – Ekeren/Hoevenen

Dave Bruckenburg, papa van Owen en Lauren en partner van Annelies overleed onverwacht te Merksem op 1 mei 2019. Hij werd geboren te Merksem 7 augustus 1975. Er wordt afscheid van Dave genomen op vrijdag 10 mei 2019 om 11 uur, in zaal ‘Elcks Thuys’, Van de Weyngaertplein te Ekeren-Mariaburg. Samenkomst in de zaal vanaf 10.30 uur. Aansluitend wordt de as van Dave toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.
Condoleren kan via www.christophebruyneel.be/rouwberichten.

Overleden Ernest Lopes Cardozo – Kapellen

Ernest Lopes Cardozo, echtgenoot van mevrouw Lea Van Noten, overleed in Coda Hospice te Wuustwezel op 30 april 2019. Hij werd geboren te Antwerpen op 23 september 1938. Ernest was oud-secretaris van K.FKPA. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 4 mei 2019 om 11 uur, in de aula van de begraafplaats te Kapellen,waarbij u nog een laatste groet kan brengen.Samenkomst aan de ingang van de begraafplaats, vanaf 10.50 uur, gelegen aan de Heidestraat te Kapellen. Aansluitend wordt hij te ruste gelegd op de begraafplaats.Condoleren kan via www.christophebruyneel.be/rouwberichten

Overleden Jozef Dewaele – Kapellen

Jozef Dewaele, geliefde van Anita Bosack, overleed in Coda Hospice te Wuustwezel op 2 mei 2019. Hij werd geboren te Rumbeke op 9 november 1946.  Jozef was kunstenaar in smeedijzer, Grootvorst der Voorkempen van de Provincie Antwerpen.
De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 9 mei 2019 om 11 uur in de parochiekerk St.-Jacobus, Kerkstraat te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de  begraafplaats te Kapellen-centrum (Ingang Heidestraat). Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk.
Rouwadres: Jozef Dewaele, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Overleden Frans De Becker – Kapellen

Frans De Becker, weduwnaar van mevrouw Suzanne Vandingenen, overleed te Kapellen
op 1 mei 2019. Hij werd geboren te Olen op 14 februari 1938 en was op rust gesteld douanebeambte en lid van Tol Bowling. Er wordt afscheid van Frans genomen op dinsdag 7 mei 2019 om 10 uur in het rouwcentrum, Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-Hoogboom. Rouwadres: Familie Frans De Becker, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. – www.janketelaars.be

1 2 3 4 5 388