Victor Verhoeven – Stabroek

Op 3 augustus overleed Victor Verhoeven, weduwnaar van Clara Claus. Hij werd geboren de Ekeren op 10 september 1930 en was lid van Vriendenkring gepensioneerden F.O.D. Financiën – Groep 17.  De uitvaartliturgie heeft plaats op dinsdag 9 augustus om 10 uur in de parochiekerk Sint Catharina te Stabroek, gevolgd door de bijzetting van de urne in het familiegraf op de begraafplaats te Stabroek-Vossenveld. Rouwadres: Waterstraat 61 te 2940 Stabroek.
Gelegenheid tot groeten in funerarium Haast, Kapelsestraat 20, na telefonische afspraak tel. 03 664 20 62  t.e.m. zaterdag as. 12 uur.

Maurice De Lie – Hoevenen

Op 1 augustus overleed Maurice De Lie, echtgenoot van Magda Verswyvelen. Hij werd geboren de Berendrecht op 21 april 1940. De afscheidsdienst heeft plaats op maandag 8 augustus om 10 uur in de parochiekerk O.L.Vrouw Geboorte te Hoevenen. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek. Rouwadres : Familie De Lie, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Frieda De Backer – Kapellen

In Woon- en Zorgcentrum Zonnewende te Kapellen overleed op 31 juli Frieda De Backer, weduwe van Alexander Adriaenssens. Zij werd geboren te Kalmthout op 19 maart 1929. De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 5 augustus om 10 uur in de kerk O.L.Vrouw van Fatima te Kapellen-Essenhout. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek. Rouwadres: Fam. Adriaenssens, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Jos Nooyens – Leugenberg

In het A.Z. Klina te Brasschaat overleed op 2 juli Jos Nooyens, echtgenoot van Paula Van De Wiel. De overledene werd geboren te Rijkevorsel op 5 januari 1938. De afscheidsplechtigheid heeft plaats gehad in de kerk van Sint- Vincent- Leugenberg.
Rouwadres : Leugenberg 160.

Maria Vanroy – Kapellen

Op 31 juli overleed Maria Vanroy in AZ Klina te Brasschaat. Zij was de weduwe van Leon Van Boven en werd geboren te Kapellen op 21 augustus 1939.  Er wordt afscheid van Maria genomen op donderdag 4 augustus om 12.30 uur in zaal De Jachthoorn, Antwerpsesteenweg 153 te Kapellen, gevolgd door de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats te Kapellen. Rouwadres: Akkerstraat 37 te 2950 Kapellen.

Marie-Louise Van Herck – Kapellen

In het Universitair Ziekenhuis te Gent overleed op 29 juli Marie-Louise Van Herck. Zij was de echtgenote van Wilfried Carpentier en werd geboren te Kapellen op 28 juni 1935. De uitvaartliturgie heeft plaats op 5 augustus om 11 uur in de parochiekerk Sint Jacobus te Kapellen, gevolgd door de crematie. Rouwadres: Christiaan Pallemansstraat 96 te 2950 Kapellen.

Arthur Schurmans – Kapellen

Op 31 juli overleed Arthur Schurmans, echtgenoot van Margareta Levens. Hij werd geboren te Brasschaat op 17 juli 1940. De afscheidsplechtigheid heeft plaats op zaterdag 6 augustus om 11 uur in het rouwcentrum J. Ketelaars, Guytolei 9 te Kapellen. Rouwadres: Fam. Schurmans, p/a Guytolei 9 te 2950 Kapellen.
Er is gelegenheid tot en met donderdagavond Arthur een laatste groet te brengen in voornoemd rouwcentrum, na telefonische afspraak tel. 03 664 20 58

Paula Eestermans – Mariaburg

In Woonzorgcentrum St. Vincentius te Ekeren overleed op 29 juli Paula Eestermans, weduwe van Jos Van Ginderen. Zij werd geboren te Stabroek op 3 februari 1925. De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 4 augustus om 10 uur in de kerk O.L.Vrouw van Gedurige Bijstand te Ekeren-St. Mariaburg, waarna ze te rusten wordt gelegd op de begraafplaats te Putte-Stabroek. Rouwadres: Fam. Van Ginderen p/a Krekelberg 46 te 2940 Hoevenen.

1 352 353 354 355 356 381