Jan ‘Janneke’ Gepts – Kapellen

In AZ Monica te Antwerpen overleed op 28 maart Jan ‘Janneke’ Gepts. Hij was de echtgenoot van Monique Eeckelaert en werd geboren te Herenthout op 16 februari 1942. Jan was op rust gesteld kraanman in de haven van Antwerpen en was lid van Turnkring Okra, Kapellen. Er wordt afscheid van Jan genomen op vrijdag 1 april om 10 uur in ‘De Jachthoorn’, Antwerpsesteenweg 153 te Kapellen. Rouwadres: Fam. Gepts – Eeckelaert, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Paulette Van Alphen – Kapellen

Op 27 maart overleed Paulette Van Alphen, echtgenote van Roger Van Meel. Zij werd geboren te Kapellen op 23 februari 1949. De uitvaartliturgie heeft plaats op 2 april om 10 uur in de parochiekerk Sint Jacobus, Kerkplein te Kapellen. Gevolgd door de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats te Kapellen. Rouwadres: Wilgenstraat 32 te 2950 Kapellen.

Yvonne Feyens – Kapellen

-Yvonne Feyens, weduwe van Albert Stessens overleed op 24 maart in Woonzorgcentrum Welvaart te Kapellen op 24 maart. Zij werd geboren te Antwerpen op 25 juni 1928. De afscheidsdienst heeft plaats op 2 april om 10 uur in de parochiekerk O.L.Vrouw van Fatima te Kapellen-Essenhout. Rouwadres: Heiveldlaan 1, bus 5 te 2950 Kapellen.

Leo De Roover – Kapellen

Leo De Roover, echtgenoot van Maria Lenssen overleed op 24 maart in ZNA Stuivenberg. Hij was lid van wandelclub “De Ranstuilen” en werd geboren te Ekeren op 10 augustus 1932. De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 31 maart om 10 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Kapellen. Rouwadressen: Oude Bergsebaan 53 te 2950 Kapellen en Goudenregenlaan 37 te 2950 Kapellen.

Marie-Louise Leukemans – Ekeren

In het Jan Palfijnziekenhuis te Merksem overleed Marie-Louise Leukemans, echtgenote van Alfons De Moor. Zij werd geboren te Antwerpen op 2 augustus 1925. De burgerlijke afscheidsdienst heeft plaats op 31 maart om 11.30 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Ekeren-centrum. Rouwadres: Frans de Peuterstraat 181 te 2950 Kapellen.

Monique De Bruyn – Kapellen

Op 25 maart 2011 overleed onverwacht te Kapellen Monique De Bruyn. Zij werd geboren te Kapellen op 2 augustus 1953 en was de echtgenote van Ferre De Pater. Donderdag 31 maart heeft de uitvaardienst plaats om 10 uur in Zaal De Jachthoorn, Antwerpsesteenweg 153 te Kapellen. Rouwadres: Epicealaan 6 te 2950 Kapellen. Dat zij ruste in vrede.

Gilberte Schuerwegen – Kapellen

Op 11 maart overleed Gilberte Schuerwegen, weduwe van Gilbert Staepelaere. Zij werd geboren te Antwerpen op 21 juli 1944. Volgens de wens van de overledene werd in besloten kring afscheid genomen. Rouwadres: Fam. Staepelaere, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Abramina ‘Ine’ Versprille – Kapellen

-In AZ Klina te Brasschaat overleed op 24 maart Abramina ‘Ine’ Versprille, echtgenote van Jean Lenders. Zij werd geboren te Leiden (NL) op 21 november 1928.  Er wordt afscheid van Ine genomen op woensdag 30 maart om 10.30 uur in de kapel De Olijftak te Brasschaat. Rouwadres: Dorpsstraat 59 te 2950 Kapellen.

René Hannes – Kapellen

In Woon- en Zorgcentrum Zonnewende te Kapellen overleed op 19 maart René Hannes, echtgenoot van Vera De Rijdt. Hij werd geboren te Schoten op 7 november 1925 en was ere-gemeentesecretaris van Kapellen. De uitvaartdienst heeft plaats op 26 maart om 11 uur in de parochiekerk St. Jacobus te Kapellen. Rouwadres: Fam. Hannes, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Maria Van Dijck – Putte

In Rusthuis Plantijn overleed op 23 maart Maria Van Dijck. Zij werd geboren te Kapellen op 16 september 1925 en was op rust gestelde onderwijzeres.  De uitvaartliturgie heeft plaats op 30 maart om 10 uur in de St. Dionysiuskerk te Putte Kapellen. Rouwadres: Familie Van Dijck, Kasteeldreef 5 te 2940 Stabroek.

1 352 353 354 355 356 366