Henri ‘Rik’ Verhaert – Beerse

Op 15 juni overleed plots thuis Henri ‘Rik’Verhaert. Hij was de echtgenoot van Alice Willemsens en werd geboren te Lillo op 3 juli 1931. Rik was stichter van ‘Wasserij Kempenzon’ en is vereremerkt met het landbouw ereteken 1ste klasse. Dinsdag 21 juni heeft de uitvaartdienst plaats om 10 uur in de Sint Lambertuskerk op het Kerkplein te Beerse. Rouwadres: Kapellekuilstraat 2 te 2340 Beerse.

Sofie ‘Fieke’ Leers – Kapellen

– Op 12 juni overleed in Service Residentie Cederhof te Kapellen, Sofie ‘Fieke’ Leers. Zij was de weduwe van Fernand Hermans en werd geboren te Kapellen op 7 maart 1924. De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 18 juni om 10 uur in de parochiekerk St. Jacobus te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum. Rouwadres: Ronald en Marleen Naegels – Hermans, Gasstraat 34 te 2950 Kapellen.

Alice De Beukelaer – Stabroek

In Woon- en Zorgcenterum A. Cuypers te Stabroek overleed op 10 juni Alice De Beukelaer. Zij was de weduwe van Jos Van Wellen en werd geboren te Stabroek op 23 maart 1929. De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 18 juni om 10 uur in de parochiekerk St. Catharina te Stabroek, gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek. Rouwadres: Fam. Van Wellen, p/a Klinkaardstraat 7+6 te 2950 Kapellen.

Edgart Van der Herten – Zandvliet

In het Jan Palfijnziekenhuis te Merksem overleed op 11 juni Edgard Van der Herten. Hij was de echtgenoot van Angelina Bruyninckx en werd geboren te Berendrecht op 2 april 1924. Hij was ridder, kunstschilder, aquarelist en lid van Ziekenzorg Zandvliet. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 18 juni om 11.30 uur, gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Fam. De Paepe – Van der Herten, Winterling 36 te 2170 Merksem.

Gaby Dero – Kapellen

Op 8 juni overleed in Woon- en Zorghuis Vesalius te Brasschaat Gaby Dero. Zij was weduwe van Berth Van Bortel en werd geboren te Herfelingen op 17 maart 1920. Donderdag 16 juni heeft de uitvaartdienst plaats om 11 uur in de parochiekerk O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis te Kapellen-Zilverenhoek. Rouwadres: Kastanjelei 3 te 2930 Brasschaat

Louis Cassiers – Stabroek

Op 8 juni overleed in WZC Aalm. Cuypers te Stabroek Louis Cassiers. Hij was de echtgenoot van Jeanne De Bruyn en werd geboren te Stabroek op 30 juni 1925. Woensdag 15 juni heeft de uitvaartdienst plaats in de parochiekerk van Stabroek om 10 uur. Rouwadres: Fam. Cassiers p/a Philippe Spethstraat 38 te Kapellen.

Jean Buijs – Hoevenen

Op 5 juni overleed in het AZ Klina te Brasschaat Jean Buijs. Hij was de echtgenoot van Dina Vereycken en werd geboren te Antwerpen op 5 april 1928. Hij was lid van de Vriendenkring gepensioneerden FOD Financiën Antwerpen en van wandelvereniging De Bosgeuzen. Zaterdag 11 juni had de uitvaartdienst plaats in de parochiekerk van Hoevenen. Rouwadres: Berkenlaan 13 te Hoevenen.

René Dingemans – Putte

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 2 juni René Dingemans, echtgenoot van Lydia Roelands. Hij werd geboren te Kapellen op 15 mei 1935. De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 9 juni om 10 uur in de parochiekerk Sint Dionysius te Putte-Kapellen, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats te Putte-Stabroek. Rouwadres: Galgenveld 24 te 2940 Stabroek.

Louis Van Putte – Kapellen

In ZNA Jan Palfijn te Merksem overleed op 4 juni Louis Van Putte, weduwnaar van José Jaspers. Hij werd geboren te Brasschaat op 15 februari 1931. De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 10 juni om 10 uur in de parochiekerk Sint Jacobus te Kapellen. U kunt Louis nog een laatste groet brengen in het funerarium Haast, Kapelsestraat 20 te Kapellen op woensdag 8 juni as. van 18.30 tot 19 uur. Rouwadres: Essenhoutstraat 196, bus 6 te 2950 Kapellen.

1 348 349 350 351 352 372