Overleden Edmond “Mon”Van de Craen – Stabroek

Edmond “Mon” Van de Craen, echtgenoot van mevrouw Julienne Laudus, overleed in WZC Aalmoezenier Cuypers te Stabroek op 13 mei 2019. Hij werd geboren te Hemiksem op 27 juli 1926. De afscheidsdienst heeft plaats op maandag 20 mei 2019 om 11.00 uur in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren vanaf 10.45 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan.

Rouwadres: Familie Van de Craen – Laudus, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek – Online condoleren: www.begrafenissen.net

 

Overleden Julien Verflieren – Hoevenen

Julien Verflieren, weduwnaar van mevrouw Maria Hendrickx, overleed op 1 mei 2019 in WZC Welvaart te Kapellen. Hij werd geboren te Hoevenen op 29 juli 1926 en was machinist o.r. bij NMBS. Er werd afscheid van Julien genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek.
Rouwadres: Familie Verflieren, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180  Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden August Dobbels – Ekeren

August Dobbels, weduwnaar van mevrouw Elisabeth Van Boven, overleed in WZC Hof De Beuken te Ekeren op 21 april 2019.  Hij werd geboren te Antwerpen op 24 januari 1926 en was lid van Samana Ekeren Bunt.  De afscheidsdienst had plaats in de parochiekerk Sint-Theresia te Ekeren-Bunt. Rouwadres: Familie Dobbels, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Alfons Lambrechts – Ekeren

Alfons Lambrechts, echtgenoot van mevrouw Yvonne De Feyter, overleed in het ZNA Jan Palfijn te Merksem op 7 mei 2019. Hij werd geboren te Sint-Lenaarts op 14 februari 1930 en was ex-brigadier (keurarbeiders) Stad Antwerpen.  De uitvaartliturgie had plaats op 14 mei in de St.-Fransiscuskerk, F. Verbieststraat 56 te Antwerpen.
Rouwadres: Familie Lambrechts – De Feyter, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Monique Van Hove – Putte/Kapellen

Monique Van Hove, echtgenote van Frans De Schutter, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 13 mei 2019. Zij werd geboren te Hoboken op 4 mei 1939 en was mede-zaakvoerster van Graanhandel en Dierenzaak De Schutter.
De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 25 mei 2019 om 10 uur in de parochiekerk St.-Dionysius, Vincent Mercierplein te Putte-Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum (Heidestraat). Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.
Rouwadres: Familie De Schutter – Van Hove, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

Overleden Inge Rommens – Kapellen

Inge Rommens, echtgenote van Raymond Hendrickx, overleed thuis te Kapellen op 13 mei 2019. Zij werd geboren te Merksem op 13 augustus 1964 en was lid van Creaclub, Kapellen. Er wordt afscheid van Inge genomen op zaterdag 18 mei 2019 om 10 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum (Ingang Oude Heidestraat).
Rouwadres: Familie Hendrickx – Rommens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

1 2 3 4 369