Overleden Anna Van Wijck – Zandvliet

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 15 maart Anna Van Wijck. Zij werd geboren te Zandvliet op 19 maart 1932 en was de weduwe van Hendrik Van Dorst. Er wordt afscheid van Anna genomen op vrijdag 22 maart om 10.30 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Aansluitend wordt haar as toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats van Zandvliet. Samenkomst in de aula vanaf 10.10 uur. Rouwadres: Antwerpsebaan 335/3, 2040 Zandvliet – www.condoleances.be/annavanwijck.

Overleden Adrienne Meyvis – Kapellen

Adrienne Meyvis, weduwe van Jan Wuyts, overleed in het Woonzorgcentrum Welvaart te Kapellen-Hoogboom op 16 maart 2019. Zij werd geboren te Minderhout op 13 september 1936.  De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 22 maart 2019 om 10 uur  in de parochiekerk St.-Jozef, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats aldaar.
Rouwadres : Familie Adrienne Meyvis, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

Gert Verhaert van Rustpunt Begrafenissen te zien in nieuwe TV-reeks

 

 

Onder de noemer “Komen te gaan – humor en verdriet achter de coulissen van kisten, kransen en koffietafels” start Eén vanaf 18 maart met een nieuwe human-interestreeks.

Eén van de deelnemers is Ekerenaar Gert Verhaert (41), zaakvoerder van Rustpunt Begrafenissen.

“De reeks zal duidelijk maken dat professioneel omgaan met de dood niet noodzakelijk leidt tot een trieste kijk op het leven. Bovendien weten we niet wat er na de dood komt, of mensen nog iets registreren of weten. Fascinerend, toch?”.

Elke dag sterven er in ons land gemiddeld driehonderd mensen. En dan begint ook het werk van de meer dan zeshonderd begrafenisondernemers die in België actief zijn. Rouwenden bijstaan met de praktische afhandeling van een overlijden is geen gewone job. Het is behoedzaam laveren tussen routine en troost, vakmanschap en betrokkenheid.
Dat is acht weken lang te zien in de nieuwe TV-reeks. “Het is een reeks vol ontroerende en aangrijpende verhalen over rouw en verdriet, maar ook over creativiteit in het afscheid en de zalvende kracht van humor. Het is niet alleen een programma over de dood, maar tegelijkertijd ook een ode aan het leven” zegt Gert Verhaert. “Toen ze me contacteerden was ik verbaasd en vroeg me af, waarom ik?. Via research waren ze op de hoogte van mijn persoonlijke aanpak en van het feit dat ik elke dienst afzonderlijk benader en uitvoer. Daarnaast blijf ik steeds zoeken naar vernieuwing binnen de sector. Deze insteek konden ze blijkbaar goed gebruiken. In de eerste aflevering verzorg ik een OCMW-begrafenis van een verongelukte motorrijder. Er komt echter veel meer volk dan verwacht en dan is het improviseren. Ook mijn inspanningen om van een vroegere toonzaal voor auto’s, in Hoevenen, een geschikte plaats te maken voor een begrafenis komt aan bod”.

Zinvol werk
Gert Verhaert volgde studies toegepaste psychologie en had eerst een eigen coachingbedrijf in bijberoep. Na het overlijden van zijn schoonvader besefte hij dat een begrafenisondernemer echt zinvol werk kan leveren en zijn interesse voor het beroep begon te groeien. Na zijn opleiding ging hij enkele jaren in loondienst bij een begrafenisondernemer om vervolgens op eigen benen te staan. In december 2014 startte hij in Ekeren en sinds 2015 heeft hij ook een vestiging in Stabroek, op de hoek van de Smoutakker en de Dorpsstraat, en sinds kort ook een aanspreekpunt in het centrum van Zandvliet.
“De uitvaartsector is in beweging. Diensten gaan niet enkel door in een kerk maar eveneens in aula’s en zalen. Daarom heb ik recent, op de Hoge Weg in Hoevenen, een groetruimte en aula, in gebruik genomen. Tegenwoordig zijn veel begrafenisondernemers aangesloten bij een grote keten maar daar pas ik voor. Een begrafenisondernemer kan het verschil maken door te zorgen voor een zo persoonlijk mogelijke uitvaart. Een uitvaart mag nooit een routine worden”.

Heel divers
De begrafenisondernemers die in de reeks aan bod komen zijn heel divers en komen in aanraking met verschillende geloofsovertuigingen en begrafenisculturen. Ze zijn actief in alle Vlaamse provincies, waardoor ook de regionale verschillen binnen de begrafenissector aan bod komen. In een hoofdzakelijk mannelijke sector hebben de makers bewust geopteerd voor een evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers.

Komen te gaan is een programma van Woestijnvis voor Eén. Te zien vanaf maandag 18 maart om 21.25 uur op Eén.

Overleden Ghislaine Dieryck – Brasschaat

Ghislaine Dieryck, weduwe van ‘Pep’ Thierry Cols, overleed te Kontich op 12 maart 2019. Hij werd geboren te Brasschaat op 19 juli 1930. De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 18 maart 2019 om 14 uur in de kerk Goddelijk Kind Jezus, Lage Kaart 564 te Brasschaat. Rouwadres: Familie Cols – Dieryck, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be 

Overleden Louis Van Bouwel – Stabroek

Op 14 maart overleed te Brasschaat, Louis Van Bouwel. Hij was de weduwnaar van Jeanne Van Zundert en werd geboren te Hoevenen op 14 februari 1926.  Louis was landbouwer op rust en lid van Okra. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 23 maart om 10.30 uur in de Sint Catharinakerk, Kerkendam te Stabroek. Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de begraafplaats Vossenveld, Vossenveldlaan te Stabroek. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de Sint-Catharinakerk vanaf 10 uur. Rouwadres: Familie Van Bouwel – Vranckx, Dorpsstraat 103 te 2940 Stabroek. www.condoleances.be/louisvanbouwel

Overleden Martha Vochten – Kapellen

Martha Vochten, echtgenote van de heer Raymond Verbist, overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 14 maart 2019. Zij werd geboren te Kapellen op 19 augustus 1930.
Er wordt afscheid van Martha genomen op donderdag 21 maart 2019 om 11 uur, in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Binnenweg 63 te Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur, in de kerk. Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Kapellen-centrum waarvan de ingang gelegen is aan de Oude-Heidestraat.
Condoleren kan via www.christophebruyneel.be/rouwberichten

Overleden Marcel Notelteirs – Hoevenen

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 13 maart Marcel Notelteirs, weduwnaar van Emma Valkenborg. Hij werd geboren te Berendrecht op 27 juli 1923. Er wordt afscheid van Marcel genomen op woensdag 20 maart om 10 uur in de kerk O.L.Vrouw Geboorte, Frans Oomsplein te Hoevenen-Stabroek. Aansluitend wordt hij begeleid naar zijn rustplaats op de begraafplaats van Hoevenen. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur. Rouwadres: Kraaienberg 28 te 2040 Berendrecht  – www.condoleances.be/marcelnoteleirs.

Overleden Denise Van Aerde – Kapellen

Denise Van Aerde, weduwe van Marcel Van Aert, is overleden. Zij werd geboren in 1936. Er wordt afscheid van Denise genomen op vrijdag 22 maart om 11 uur in de Sint Jacobuskerk, kerkplein te Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.45 uur in de kerk. Aansluitend wordt Denise toevertrouwd bij Marcel op de begraafplaats te Kapellen. Rouwadres: www.condoleances.b/denisevanaerde

Overleden Irma Bruyninckx – Hoevenen

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 13 maart Irma Bruyninckx. Zij was de weduwe van Ludovicus Suy en weduwe van Pierre De Meyer. Zij werd geboren te Kapellen op 23 juni 1927. Er wordt afscheid van Irma genomen op donderdag 21 maart om 10 uur in de kerk O.L.V. Geboorte, Frans Oomsplein te Hoevenen, gevolgd door de crematie. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.45 uur.

Rouwadres: Akkerstraat 105 te 2940 Hoevenen – www.condoleances.be/irmabruyninckx.

Overleden Hubert Schevernels – Kapellen

Hubert Schevernels, ‘Den Drukker’, overleed in de palliatieve eenheid De Lotus van De Mick te Brasschaat op 13 maart 2019. Hij was de echtgenoot van Julia Vandepitte en werd geboren te Kapellen op 20 januari 1944.
Er wordt afscheid van Hubert genomen tijdens de vrijzinnige plechtigheid op dinsdag 19 maart 2019 om 11 uur in ‘De Jachthoorn’, Antwerpsesteenweg 153 te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum (hoofdingang).
Rouwadres: Familie Hubert Schevernels, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

1 2 3 4 361