Overleden Maurice Van Loo – Ekeren

Maurice Van Loo, weduwnaar van mevrouw Renée Van de Ponseele, overleed in A.Z. St.-Jozef te Malle op 25 juni 2019. Hij werd geboren te Antwerpen op 31 augustus 1930. De afscheidsdienst heeft plaats op dinsdag 2 juli 2019 om 10 uur in de kerk H. Man Job, Kerklei te Brecht – St.-Job-in-’t-Goor. Aansluitend volgt de bijzetting van zijn asurne bij zijn geliefde echtgenote in het urnengraf op de begraafplaats aldaar. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.
Rouwadres: Familie Maurice Van Loo, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Overleden Vera Landa – Stabroek

In het RVT De Mick te Brasschaat overleed op 20 juni Vera Landa. Zij was de weduwe van Piet Nelen en werd geboren te Bergen op Zoom op 9 juli 1940. De afscheidsdienst heeft plaats op onderdag 27 juni om 11 uur in het Keienhof, Putsesteenweg 133 te Kalmthout. Samenkomst in het Keienhof vanaf 10.40 uur. De urne wordt later in intieme kring bijgezet op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek.

Rouwadres:condoleances.be/veralanda

Overleden Dirk De Graef – Kapellen

Dirk De Graef, echtgenoot van Karong Mekhay en zoon van Hubert en Elza De Graef – Verhoeven, overleed in het UZA te Edegem op 19 juni 2019. Hij werd geboren te Kapellen op 31 oktober 1969. Er wordt in strikte intimiteit afscheid genomen van Dirk.
Rouwadres: Familie Dirk De Graef, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be
Tel. 03-664.20.58

Overleden Christiaan De Dooy – Kapellen

Christiaan De Dooy, echtgenoot van mevrouw Godelieve De Laet, overleed onverwacht op 21 juni. Hij werd geboren te Kapellen op 27 februari 1947 en was op rust gesteld leerkracht St.-Norbertusinstituut, Antwerpen. Er wordt afscheid van Christiaan genomen in de parochiekerk St.-Jozef, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom op zaterdag 29 juni 2019 om 10 uur. Aansluitend volgt de crematie. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in de kerk. De begraving van de asurne in het familiegraf op de begraafplaats te Kapellen-centrum heeft plaats in intieme kring.
Rouwadres: Familie Christiaan De Dooy, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Overleden Hilda Roovers – Ekeren

Hilda Roovers, echtgenote van Paul Van de Ponseele, overleed te Merksem in ZNA Jan Palfijn op 19 juni 2019. Zij werd geboren te Loenhout op 2 februari 1943 en was Lid van Kon. Harmonie De Heidegalm. De plechtige uitvaartliturgie heeft plaats in de parochiekerk van Sint-Lambertus te Ekeren-centrum op donderdag 27 juni 2019 om 11.00 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur in de kerk, hoek Markt – Steenstraat. De asverstrooiing geschiedt aansluitend op de strooi-weide van de begraafplaats te Ekeren, Driehoekstraat.
Online condoleren: www.funeralco.be/rouwberichten – Uitvaartverzorging J. De Waele – Tel. 03 542 36 16 – www.funeralco.be

Overleden Leon Rochet – Kapellen

Leon Rochet, echtgenoot van Nadine Van Sande, overleed ten gevolge van een ongeval, onverwacht te  Stabroek op 18 juni 2019. Hij werd geboren te Gourdinne op 5 februari 1963. Er wordt afscheid van Leon genomen op donderdag 27 juni 2019 om 11 uur, in zaal Elcks Thuys, Van de Weyngaertplein te Ekeren-Mariaburg. Samenkomst in zaal Elcks Thuys, vanaf 10.30 uur. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen, gelegen aan de Heidestraat (hoofdingang).
Rouwadres: Familie Rochet, p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg, Kapelsesteenweg 639 – 2180 Ekeren-Mariaburg. Condoleren kan online via www.christophebruyneel/rouwberichten

Overleden Jos Douws – Hoevenen

Jos Douws, echtgenoot van Rita Jennes, overleed thuis te Hoevenen op 16 juni 2019. Hij werd geboren te Hoogstraten op 17 april 1952. Jos was lid van Biljartclub ‘De Witven’, Hoevenen. Er wordt afscheid van Jos genomen op vrijdag 21 juni 2019 om 14 uur op de begraafplaats Attenhoven, Kerkstraat te Hoevenen-Stabroek.

Rouwadres: Familie Jos Douws, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

 

Overleden Eduard Janssens – Kapellen

Eduard Janssens, echtgenoot van Lizet van den Bergh, overleed in ZNA Jan Palfijn te Merksem op 16 juni 2019. Hij werd geboren te Stabroek op 21 januari 1937 en was medestichter van ‘IJs De Polder’. Er wordt afscheid van Eduard genomen op zaterdag 22 juni 2019 om 10 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen (Hoofdingang Heidestraat). Rouwadres: Familie Eduard Janssens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 K Kapellen – www.janketelaars.be

 

Overleden Christine Van Thillo – Zandvliet

In het UZA te Edegem overleed op 14 juni Christine Van Thillo. Zij was de weduwe van Leo Geuens en werd geboren te Zandvliet op 19 juni 1940.  Christine was lid van Samana. Er wordt afscheid van Christine genomen op vrijdag 21 juni om 11 uur in de aula ’t Zand van Groffen I Sereni, Zandweg 1 te Berendrecht. Aansluitend wordt haar asurne bijgezet op de begraafplaats van Zandvliet gelegen Spaanse Molenstraat. Rouwadres: Bosstraat 76 – 2040 Berendrecht www.condoleances.be/christinevanthillo

1 2 3 391