RSSAlle artikels in Categorie "Familienieuws"

Overleden Paula Lathouwers – Ekeren

Paula Lathouwers, weduwe van Antoon Aertssen, overleed in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen te Edegem op 11 december 2018. Zij werd geboren te Ekeren op 13 juni 1936. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 19 december 2018 om 11 uur in de parochiekerk O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand, Van de Weyngaertplein te St.-Mariaburg – Ekeren. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats te Ekeren. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.
Rouwadres: Familie Paula Lathouwers, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Overleden Anna Nagels – Kapellen

Anna Nagels, echtgenote van de heer Kamiel De Breuck, overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 12 december 2018. Zij werd geboren te Kapellen op 11 april 1938. Er wordt afscheid van Anna genomen op donderdag 20 december 2018 om 11 uur, in ‘De Jachthoorn’, Antwerpsesteenweg 153 te Kapellen. Samenkomst in ‘De Jachthoorn’, vanaf 10.30 uur. (parking aan de overzijde van de zaal). Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats van Kapellen, waarvan de ingang gelegen is aan de Heidestraat.
Condoleren kan via www.christophebruyneel.be

Overleden Louis Van Roey – Stabroek

Louis Van Roey, echtgenoot van Maria Cassiers († 04-03-2018), overleed in het Woon- en Zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers op 12 december 2018. Hij werd geboren te Stabroek op 2 maart 1929. Louis heeft zich jarenlang vrijwillig ingezet voor De Vluchtheuvel en Parochiecentrum De Rosmolen en was lid van OKRA St.-Catharina, Stabroek en lid van KWB, Stabroek.
De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 19 december 2018 om 11 uur in de parochiekerk St.-Catharina te Stabroek. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats Vossenveld. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk.
Rouwadres: Familie Louis Van Roey, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. – www.janketelaars.be

Overleden Lucien Pauwels – Putte

Lucien Pauwels, echtgenoot van Elza Baert, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 11 december 2018. Hij werd geboren te Geluveld op 11 september 1934 en was douanebeambte op rust. De afscheidsdienst heeft plaats op dinsdag 18 december 2018 om 11 uur in de parochiekerk St.-Dionysius, Vincent Marcierplein te Putte-Kapellen, waarna hij te rusten wordt gelegd in de familiegrond op de begraafplaats te Putte-Stabroek. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk.
Rouwadres: Familie Lucien Pauwels, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Overleden Maria Meys – Zandvliet

Maria Meys, weduwe van Nils Konrad Andersen, overleed te Merksem in het AZ Jan-Palfijn op 10 december 2018. Zij werd geboren te Austruweel op 21 juni 1925. Er wordt afscheid van Maria genomen op dinsdag 18 december 2018 om 10.30 uur in Aula ‘t Zand, Zandweg 1, 2040 Berendrecht. Aansluitend wordt de as toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats van Berendrecht.
Rouwadres: www.condoleances.be/mariameys

Overleden Ivo Jansen – Hoevenen

Ivo Jansen, geboren te Antwerpen op 5 augustus 1949, overleed in ZNA Jan Palfijn te Merksem op 10 december 2018. Er wordt afscheid van Ivo genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek, op zaterdag 15 december 2018 om 10.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 9.40 uur. Aansluitend volgt de begraving van de urne in het urnenbos op de begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.
Rouwadres: Familie Jansen, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2030 Ekeren – Antwerpen – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Henri ‘Rik’ Reynders – Kapellen

Henri ‘Rik’ Reynders, weduwnaar van Rezy Ooms, overleed te Kapellen op 10 december 2018. Hij werd geboren te Antwerpen op 12 november 1926. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 15 december 2018 om 13.30 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum. Samenkomst in het rouwcentrum.
Rouwadres: Familie Rik Reynders, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen

Overleden Marcel Van Dyck – Zandvliet

In het ZNA Jan Palfijn te Merksem overleed op 6 december Marcel Van Dyck, echtgenoot van Julia Van Uffelen. Hij werd geboren te Antwerpen op 28 juli 1938. Het afscheid van Marcel heeft plaats op vrijdag 14 december om 11 uur in de aula ’t Zand van Groffen I Sereni, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Zandvliet, gelegen aan de Spaansemolenstraat.  Rouwadres: www.condoleances.be/marcelvandyck

Overleden Alfons Van den Bogaert – Zandvliet

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 5 december Alfons Van den Bogaert. Hij was de echtgenoot van Monique Van Linden en werd geboren te Zandvliet op 13 juli 1939. Alfons was lid van de Ganzenrijders van Zandvliet. Er wordt afscheid van Alfons genomen op donderdag 13 december om 11 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Samenkomst in de aula vanaf 10.30 uur. Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de begraafplaats van Berendrecht, gelegen aan de Schouwvegerstraat. Rouwadres: Familie Alfons Van den Bogaert, p.a. Groffen I Sereni, Monnikenhofstraat 87-89 te 2040 Berendrecht.

Overleden Anna Vervoort – Hoevenen

In ZNA Jan Palfijn te Merksem overleed op 4 december Anna Vervoort. Zij was de weduwe van Petrus Lauryssens en werd geboren te Hoevenen op 25 juni 1933.  De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 13 december om 10 uur in de O.L.Vrouw Geboortekerk, Frans Oomsplein te Hoevenen-Stabroek. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.45 uur, in de kerk. Aansluitend wordt de as van Anna en Petrus toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats te Hoevenen.  www.condoleances.be/annavervoort