Overleden Constantinus Ludovica Ferdinandus Bulllens

Constantinus Ludovica Ferdinandus Bullens, zoon van wijlen Frans en Maria Bullens – Verbist, overleed in het woon- en zorgcentrum Zonnewende op 13 april 2019. Hij werd geboren te Kapellen op 5 april 1934 en was op rust gesteld bediende van verzekeringsmaatschappij Antverpia – Brand n.v. Stan was erelid en ereschatbewaarder van Kon. Liberale Fanfare ‘De XXXIV’, Kapellen, ereschatbewaarder van ‘Leven en Laten Leven’, supportersclub van ‘De XXXIV’, Kapellen, erelid van de Kon. Fanfare ‘Willen is Kunnen’, Berendrecht, lid van de Kon. Liberale Bond voor Gepensioneerden, Kapellen, lid van Wandelclub ’Stap voor Stap’, Kapellen, lid van vriendenkring ‘Onder ons’, Ekeren, lid van ‘Zomerzon’, Antwerpen, lid van Heemkundige Kring ‘Hoghescote’, Kapellen, lid van ‘De Derde Jeugd’, Kapellen, lid van OKRA, Zilverenhoek-Kapellen, lid van S-Plus, erelid van Radio Minerva, lid van vzw Adoptie Sri Lanka, Putte-Mechelen.
De afscheidsdienst heeft plaats op dinsdag 23 april 2019 om 10 uur in de St.-Jozefkerk
te Kapellen-Hoogboom. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium op de begraafplaats te Kapellen-centrum (Oude Heidestraat). Samenkomst in de kerk, gelegen Hoogboomsteenweg 290.
Rouwadres: Familie Constant Bullens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be