22.000 m² nieuw bos met inheemse bomen


Nog dit jaar zal er in Brasschaat een bosoppervlakte van meer dan vier voetbalvelden bijkomen met inheemse boomsoorten aan Goordijk. De bebossing komt er in kader van een compensatiemaatregel.
Omwille van een vergunning uit 2007 moeten wij als gemeente een compenserende bebossing uitvoeren voor een totale oppervlakte van 22.613m². En de percelen die daarvoor in aanmerking komen, zijn de weides achter de tuinen van de Goordijk. Die zijn eigendom van de gemeente Brasschaat.
Er zal inheems loofhout worden aangeplant, voornamelijk bestaande uit boswilg, zomereik, zwarte els, Gelderse roos en hazelaar. Die streekeigen soorten zullen op die locatie het beste gedijen. Langs de ‘achterzijde’ zal een omheining als wildbescherming worden geplaatst om voornamelijk reeën- en konijnenvraat te voorkomen aan het jonge plantgoed.

Grazende koeien
Concreet gaat het om een aantal stukken weide (fig. 1) waar momenteel nog koeien grazen. De boer werd door ons al op de hoogte gebracht en de overeenkomst werd stopgezet. Wel kunnen de koeien nog blijven grazen tot op het moment dat we de omheining gaan plaatsen.
Deze omheining voorzien we in oktober, zodat in november de planten kunnen worden aangeplant.