Opening Museum Luchtvaart Erfgoed Woensdrecht

De Fokker 50, zoals die in gebruik was bij de Vlaamse Luchttransport
Maatschappij (VLM) en die een van de grote successen was bij de Fokker-fabrieken.

Hoogerheide – Op 3 april a.s. zal Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, de officiële opening verrichten van het museum ‘Wings over Woensdrecht’. Het initiatief voor het museum is genomen door voormalige medewerkers van Fokker en van vrijwilligers op de vliegbasis. De collectie omvat het erfgoed van de gezamenlijke luchtvaartactiviteiten van de bedrijven die op ‘Aviolanda’ gevestigd zijn en waren, en van de vliegbasis Woensdrecht. Het museum is gesitueerd binnen de Natuurpoort Volksabdij, Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan 199 te Ossendrecht.

Woensdrecht is al 70 jaar een begrip in de vliegtuigwereld. Begonnen als civiel vliegveld voor KLM vluchten, kreeg het in de 2e wereldoorlog na bezetting door de Duitsers, een militaire rol die door de geallieerden werd voortgezet. Na de oorlog nam de Koninklijke Luchtmacht het vliegveld over. Vanaf 1953 kwam de luchtvaartindustriële ontwikkeling op gang toen Aviolanda zich in Woensdrecht vestigde, naderhand gevolgd door onder andere Fokker. Op het bedrijventerrein Aviolanda zijn nu luchtvaart technische bedrijven van naam en faam gevestigd, zoals Elmo, Fokker en het huidige GKN met internationale vestigingen. Maar ook vind je daar de AM&TS waar jonge mensen worden opgeleid tot vliegtuigonderhoudspecialist. Ook de West Brabantse Aero Club heeft al jaren een eigen plek op de vliegbasis.

Het nieuwe museum maakt de historie van dit luchtvaarterfgoed zichtbaar dat zo medebepalend is geweest voor de ontwikkeling van Woensdrecht.
Burgemeester Steven Adriaansen: “De gemeente is bijzonder verheugd met dit initiatief. Al meer dan 70 jaar is de vliegtuigindustrie de belangrijkste werkgever in onze gemeente en is er door Fokker en de vliegbasis geschiedenis opgebouwd.

Help mee.
“Wij hebben bij de opstart van het museum veel steun gekregen van de gemeente Woensdrecht en van de vliegbasis. Zonder hen waren we zeker nog niet zo ver geweest als nu. Maar we zijn nog lang niet klaar. We hebben sponsors en vrijwilligers nodig om onze plannen mogelijk te maken. Daarom: help ons door ons te steunen en met ons mee te werken! Nadere info via de heer Sjaak van Loon 0164-614604 of via info@wings-overwoensdrecht.nl Voorts vragen wij aan een ieder die in het bezit is van historische documenten, (foto)materiaal et cetera die betrekking hebben eerdergenoemde bedrijven en de luchtvaart op en om Woensdrecht contact met ons op te nemen. Wij bespreken dan graag met u wat een goede bestemming zou kunnen zijn” aldus Sjaak van Loon.