De Lustige Gans Ekeren rijdt op zaterdag 23 maart 2019

Luc Peeraer werd vorig jaar voor de 2de maal koning

Maandag 11 maart staken de bestuursleden van de Lustige gans Ekeren de koppen bij elkaar om een nieuwe datum te prikken. Door het stormweer van zondag 10 maart werd het ganzenrijden in Ekeren omstreeks 14.55 uur afgelast.

Zondagmorgen 10 maart verzamelden ruiters en gezin om een stevig ontbijt te nemen. Na het paarden opzadelen trok de stoet door Ekeren. Het waaide al redelijk en ook mochten ze hun regenjassen aantrekken.
Om half twaalf werd koning Luc uitgehaald bij boer Olivier. De pekesstoemp met worst werd gesmaakt. Na het uithalen werden nog enkele cafés aangedaan.
Aangekomen bij het laatste café, De Notenboom werd het slechte nieuws aangekondigd door de politie: Algemene stopzetting van alle evenementen.
Samen met de politie staken de bestuursleden hun koppen bij elkaar… Een spijtig voorval maar het kon niet anders. De leden werden ingelicht.

De Lustige Gans wilde uit respect voor de andere maatschappijen niet op zondag rijden. Rekening houdende met de paardenleveranciers, de feestzaal, de stadsdiensten en de politie werd een datum geprikt: Zaterdag 23 maart om 15 uur op het Kristuskoningsplein. “Er wordt gestart waar we geëindigd zijn” sprak de voorzitter. “Afspraak om 14.30 uur in café De Notenboom. Nadat de nieuwe koning gekend is zal er weer gefeest worden in de Akerzaal achter het Ekers Hof. Iedereen welkom om dan eindelijk de Ekerse koning 2019 te vieren.