Gunning bouw jeugdhuis 2040 na 20 maart

Danielle Meirsman, in het Armenstraatje aan de plaats waar het Jeugdhuis 2040 komt

Tijdens de gemeenteraadscommissie van Antwerps Jeugdschepen Jinnih Beels wilde Danielle Meirsman, de enige afgevaardigde van Berendrecht-Zandvliet-Lillo in de gemeenteraad, verduidelijking over de verdere bouw van het geplande Jeugdhuis 2040.

In oktober vorig jaar werd de eerste spadesteek gegeven voor een nieuwe stek voor de polderjeugd: aan het Armenstraatje werd op de plaats van het voormalige seniorenlokaal begonnen met de bouw van Jeugdhuis 2040. Nadat de funderingen werden geplaatst bleef het erg stil op de werf – bleek dat de werken werden stopgezet.

Danielle Meirsman, voormalig jeugdschepen in het district, vroeg in de raadscommissie “Jeugd” van februari een stand van zaken. “Hoe zit het met de funderingen van het jeugdhuis – moet een nieuwe aannemer die afbreken en helemaal opnieuw beginnen? En wanneer wordt een nieuwe aannemer aangeduid?”

Omdat de bevoegde schepen zich diende te informeren werd voorgesteld om de vragen schriftelijk te beantwoorden.

“De fundering is gecontroleerd door de ingenieur en is positief bevonden. De aannemer heeft zelf de keuze of deze behouden zal blijven of er een nieuwe zal komen. Dit heeft natuurlijk invloed op de offerteprijs die aangeleverd zal worden,” aldus Jeugdschepen Beels.

Op 11 februari werd het bestek voor het te bouwen jeugdhuis opnieuw gepubliceerd. “De schepen liet weten dat zich reeds verschillende aannemers hebben gemeld. Ze hebben tijd tot 20 maart om een offerte aan te reiken,” vervolgt Danielle Meirsman.

Na 20 maart wordt gestart met de onderhandelingen waarna normaliter de gunning volgt. Over een eventuele openingsdatum van het jeugdhuis is niets bekend.