Schietstand kleiduifschieten Brasschaat niet storend

Ex-schepen Sevenans met achter zich het landschap van het groot Schietveld

De aanvraag voor een stand kleiduifschieten op het Groot Schietveld door club “De Zwarte Duif” uit Brasschaat, zorgt voor heel wat onrust en onbegrip bij omwonenden en natuurverenigingen. In een 187 pagina’s tellend betoog van de initiatiefnemers komen alle aspecten aan bod: behoefteanalyse, impact op de natuur, geluid, mobiliteit, veiligheid enz… Door tegenstanders werden al tientallen handtekeningen verzameld onder een petitie. Zij vrezen geluidsoverlast en verstoring van de natuur. Belangrijkste tegenargumenten: in een brief aan Sport Vlaanderen zegt minister Muyters dat bijkomende schietstanden noodzakelijk zijn. In elke Vlaamse provincie moeten er minstens twee zijn waar het beoefenen van de (Olympische) sport mogelijk wordt gemaakt. Anderzijds komen bij dergelijke schietstands ook sportschutters aan hun trekken om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Het Groot Schietveld (GSB) wordt nog steeds gebruikt door de militairen om er schietoefeningen te houden en door ontmijningsdienst Dovo om er springtuigen te vernietigen. Het terrein is 1571 ha groot. De aanvraag voor de kleiduifschietstand slaat op 3 ha (of 0,2%). Er is nagenoeg geen fauna aanwezig. De beschermde fauna (pijpengras en ook de slangenpopulatie) bevindt zich hoofdzakelijk in andere delen. Op 4 maart werd voor de omwonenden een schietdemonstratie gehouden. Die werd bijgewoond door deskundigen en door gerechtsdeurwaarders. Die stelden vast dat de demo correct verliep en dat de aanwezigen geen schoten hebben gehoord. De dichtst bijgelegen bewoning (een huis) ligt trouwens op meer dan 500 m afstand, de meest nabije boerderij zelfs op 1,8 km.

Nu vrijdag 15 maart is er een infomoment voor iedereen die belangstelling heeft. Deze gaat door (onder leiding van enkele leden, onder wie oud schepen Sevenhans) om 14 u aan de ingang van de Artilleriestand 3000, bereikbaar via de Boelstraat in Gooreind.