Overleden Marc D’Hooghe – Kapellen

Marc D’Hooghe, geboren te Essen op 24 maart 1958, overleed thuis te Kapellen op 28 februari 2019. Er werd in strikte intimiteit afscheid genomen.
Rouwadres: Familie Marc D’Hooghe, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be