Dirk Van Mechelen en Koen Koen Helsen kandidaat

Voor de verkiezingen van 26 mei trekt de Open Vld zowel met de Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen als met de Kapelse schepen Koen Helsen naar de kiezer. Dirk Van Mechelen (61) wordt lijstduwer op de Kamerlijst voor het federaal parlement en Koen Helsen (57) is eerste opvolger op dezelfde lijst. Beiden zijn de enige die de Kapelse Open Vld vertegenwoordigen. Dirk Van Mechelen (61) had al langer laten verstaan geen ambitie meer te hebben in een nationaal mandaat om zich volledig toe te leggen op zijn burgemeesterschap. Van Mechelen is ongetwijfeld de meest ervaren politicus van Kapellen met 35 jaar gemeenteraadslid, 12 jaar schepen, 18 jaar burgemeester, 30 jaar volksvertegenwoordiger en 10 jaar minister. Eerste opvolger op de Kamerlijst voor de federale verkiezingen wordt huidige schepen Koen Helsen. Ingenieur van opleiding stapte hij al vroeg in de politieke voetsporen van zijn vader Karel Helsen. Hij was achtereenvolgens OCMW-voorzitter, wnd. burgemeester van Kapellen, Vlaams parlementslid en provinciaal gedeputeerde van ruimtelijke ordening, economie en sport. Hij is vandaag Open Vld-fractievoorzitter in de Antwerpse provincieraad. Als een kandidaat op de Open Vld-lijst minister wordt, of afziet van zijn mandaat, komt Koen Helsen, na zijn verkiezing, automatisch in het federaal parlement. De modellijst moet later nog goedgekeurd worden door de Open Vld-leden.