Laatste fase rioleringswerken Bredabaan start op 18 maart

Op 18 maart gaat de laatste fase van de rioleringswerken aan de Bredabaan van start. De werken vinden plaats tussen Heislagsebaan en Prins Kavellei en nemen een kleine maand in beslag. In 2018 werd daarom gestart met het voorzien van gescheiden afvoer van regen- en afvalwater op de Bredabaan tussen Het Innemen en Prins Kavellei. Na deze werken kunnen we met trots een rioleringsgraad rond 96% voorleggen. Dat wil zeggen dat 96 van de 100 Brasschaatse huizen aangesloten zijn op de riolering. Maar voor het zover is, vragen we alle weggebruikers nog even rekening te houden met hinder en vertragingen ter hoogte van de werken.
De voorbereidingen starten op 11 maart. Daarvoor wordt de rijstrook richting Antwerpen ingenomen tussen Heislagsebaan en Prins Kavellei. Er is door middel van tijdelijke verkeerslichten beurtelings verkeer mogelijk.

Op 18 maart schieten de werken uit de startblokken want op 14 april moet alles klaar zijn. Desnoods wordt er laat en in de weekends doorgewerkt. We willen de Bredabaan zo snel mogelijk weer helemaal open stellen.Tijdens de werken is er alleen eenrichtingsverkeer mogelijk richting Antwerpen. Het doorgaande verkeer richting Wuustwezel wordt omgeleid via Miksebaan/Pauwelslei en Augustijnslei/Lage Kaart/Guyotdreef.

Tijdelijke verkeerswijzigingen ter hoogte van Prins Kavellei en de Borrekenslei:
Vanuit de Borrekenslei kan je alleen nog links de Bredabaan oprijden.
Verkeer op de Bredabaan richting Antwerpen mag de Borrekenslei niet indraaien.
Verkeer op de Bredabaan richting Wuustwezel wordt verplicht de Borrekenslei in te draaien.
Prins Kavellei wordt eenrichting van Bredabaan tot De Mortel,
richting De Mortel.

Uiteraard stellen we voor de veiligheid van de wegenwerkers en zwakke weggebruikers een snelheidslimiet in. Hou je aan de limiet en volg de aanwijzingen. Zo zorg je ook mee voor een optimale doorstroming.

Doorgaand zwaar verkeer (>3,5 ton) wordt reeds op de snelwegen ontraden.
Fietsers en voetgangers kunnen altijd veilig in twee richtingen voorbij de werken. Aan hen vragen we ook de aanwijzingen te volgen en extra voorzichtig te zijn.
Alle lijnbussen volgen de omleiding via Miksebaan, of met andere woorden de normale route met haltes van lijn 642. De haltes op de Bredabaan tussen Augustijnslei en de Borrekenslei worden tijdens de werken bijgevolg niet bediend.

meer info
dienst Planologie | T 03 650 02 65 | planologie@brasschaat.be