Overleden Jeanneke Capenberghs – Hoevenen

Jeanneke Capenberghs, weduwe van Jan De Schutter, overleed in ZNA Jan Palfijn te Merksem op 7 maart 2019. Zij werd geboren te Brecht op 7 maart 1927. De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 14 maart 2019 om 11 uur in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Geboorte, Frans Oomsplein te Hoevenen-Stabroek, waarna zij te ruste wordt gelegd op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek. Samenkomst met  gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.
Rouwadres: Familie Jeanneke Capenberghs, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be/rouwberichten

De Lustige Gans rijdt voor de 13de keer uit

 

Koning 2018 Luc Peeraer

Vrijdag 22 februari vond de ruiterloting van de Lustige Gans plaats in café De Notenboom. De volgorde van de ruiters en de snijmomenten werden geloot. Speculaties braken los, wie wordt koning 2019 op 10 maart van De Lustige Gans?

De koning gaat samen met de laatste drie koningen Sven Van Lommel, Steven Moons en Luc Peeraer op 7 april naar het keizerschap in Zandvliet.

Er wordt wederom een stevig ontbijt geserveerd aan de ruiters en hun gezin. Na de spek met eieren worden de paarden opgezadeld en vertrekt de stoet om naar de hut achter Brasserie Hof De Bist, te gaan en daar de rest van de leden en sympathisanten te ontmoeten rond 9.30 uur. Dan trekt de stoet verder door Ekeren. Rond 11.30 uur wordt Koning Peeraer uitgehaald bij boer Olivier, in de Puihoek achter het Ekerse kerkhof. Koning Luc biedt aan iedereen, zoals de traditie het ondertussen wil, pekesstoemp met worst aan.

Na het uithalen trekt de stoet verder door Ekeren om dan om 15.00 uur aan te komen op het Kristus Koningsplein. Na het afleggen van de kroon en mantel door Koning Luc, zullen 25 ruiters opnieuw strijden om de felbegeerde kroon van de Lustige gans. Ondertussen wordt het 17.00 uur en zal het net op drie mazen hangen. De spanning stijgt, iedereen maakt een kans… Niet veel later zal de nieuwe Ekerse koning gekroond worden.
Na de kroning is iedereen welkom om de kersverse koning te vieren in de Akerzaal van het Ekers Hof. De inkom is gratis en plezier verzekerd!

Tot 10 maart in Ekeren, tot 7 april op het keizerrijden in Zandvliet!

Laatste fase rioleringswerken Bredabaan start op 18 maart

Op 18 maart gaat de laatste fase van de rioleringswerken aan de Bredabaan van start. De werken vinden plaats tussen Heislagsebaan en Prins Kavellei en nemen een kleine maand in beslag. In 2018 werd daarom gestart met het voorzien van gescheiden afvoer van regen- en afvalwater op de Bredabaan tussen Het Innemen en Prins Kavellei. Na deze werken kunnen we met trots een rioleringsgraad rond 96% voorleggen. Dat wil zeggen dat 96 van de 100 Brasschaatse huizen aangesloten zijn op de riolering. Maar voor het zover is, vragen we alle weggebruikers nog even rekening te houden met hinder en vertragingen ter hoogte van de werken.
De voorbereidingen starten op 11 maart. Daarvoor wordt de rijstrook richting Antwerpen ingenomen tussen Heislagsebaan en Prins Kavellei. Er is door middel van tijdelijke verkeerslichten beurtelings verkeer mogelijk.

Op 18 maart schieten de werken uit de startblokken want op 14 april moet alles klaar zijn. Desnoods wordt er laat en in de weekends doorgewerkt. We willen de Bredabaan zo snel mogelijk weer helemaal open stellen.Tijdens de werken is er alleen eenrichtingsverkeer mogelijk richting Antwerpen. Het doorgaande verkeer richting Wuustwezel wordt omgeleid via Miksebaan/Pauwelslei en Augustijnslei/Lage Kaart/Guyotdreef.

Tijdelijke verkeerswijzigingen ter hoogte van Prins Kavellei en de Borrekenslei:
Vanuit de Borrekenslei kan je alleen nog links de Bredabaan oprijden.
Verkeer op de Bredabaan richting Antwerpen mag de Borrekenslei niet indraaien.
Verkeer op de Bredabaan richting Wuustwezel wordt verplicht de Borrekenslei in te draaien.
Prins Kavellei wordt eenrichting van Bredabaan tot De Mortel,
richting De Mortel.

Uiteraard stellen we voor de veiligheid van de wegenwerkers en zwakke weggebruikers een snelheidslimiet in. Hou je aan de limiet en volg de aanwijzingen. Zo zorg je ook mee voor een optimale doorstroming.

Doorgaand zwaar verkeer (>3,5 ton) wordt reeds op de snelwegen ontraden.
Fietsers en voetgangers kunnen altijd veilig in twee richtingen voorbij de werken. Aan hen vragen we ook de aanwijzingen te volgen en extra voorzichtig te zijn.
Alle lijnbussen volgen de omleiding via Miksebaan, of met andere woorden de normale route met haltes van lijn 642. De haltes op de Bredabaan tussen Augustijnslei en de Borrekenslei worden tijdens de werken bijgevolg niet bediend.

meer info
dienst Planologie | T 03 650 02 65 | planologie@brasschaat.be

EnergieFest over de energie van morgen in de haven van Antwerpen

de schuttle Hydroville vaart ook op waterstof en zal ook te bezichtigen
zijn bij de activiteiten op 23 & 24 maart.

Van 21 tot 29 maart 2019 meert de Energy Observer aan in de haven van Antwerpen. Het eerste vaartuig ter wereld dat vaart op waterstof. Aangemaakt uit zeewater en geproduceerd met de energie van 130 m² zonnepanelen en 2 windturbines.

Het bezoek van de Energy Observer zet energietransitie in de schijnwerpers. Eenvoudig gezegd: de overgang van energie die we halen uit olie, gas, steenkool en andere fossiele brandstoffen naar volledig duurzame, groene energie uit onder meer zon, wind en water. Het doel: evolueren naar een wereld arm aan CO2 en fijnstof.

Port of Antwerp: voorop in energietransitie

Port of Antwerp speelt daarin een belangrijke rol. Als knooppunt van water- en snelwegen, spoorlijnen en pijpleidingen wordt er duurzame energie ingevoerd, geproduceerd, opgeslagen, uitgevoerd en verdeeld. Nieuwe, alternatieve energiebronnen worden er getest. Een mogelijke sleutel? Waterstof, de brandstof van de toekomst. Geproduceerd door de Antwerpse chemie, de grootste geïntegreerde chemische cluster van Europa.

23 en 24 maart: beleef, zie en voel de energie van morgen

Kom op 23 en 24 maart naar het Antwerpse Havenhuis, bewonder de Energy Observer en de Hydroville Schuttle in het Kattendijkdok en bezoek het energiedorp. En beleef, zie en voel in de interactieve tentoonstelling ‘Watt’s Next?’ hoe de haven nu al werkt aan de groene energie van morgen. 

Dompel je tussen 10 en 18 uur in en rond het Havenhuis onder in de energie van morgen:

-Wandel over het water naast de Energy Observer en ontrafel al zijn geheimen in het informatiedorp.
-Stap aan boord van de Hydroville, de passagiersboot op waterstof van de Antwerpse rederij CMB.
-Bezoek Watt’s Next en zie, voel en beleef hoe de haven van Antwerpen aan groene energie werkt.
-Neem deel aan rondleidingen in het Antwerpse Havenhuis. Inschrijven voor de rondleidingen kan vanaf 13 maart via deze website.

Het event is gratis toegankelijk, u hoeft niet op voorhand in te schrijven (wel voor de rondleidingen in het Havenhuis).

Opgelet, de Noordkasteelbrug is op zaterdag 23 maart van 6u tot en met 23u volledig gesperd voor alle scheepvaart en landverkeer (ook voor spoorverkeer en zwakke weggebruikers).

foto:

Overleden dokter Lo Volant – Kapellen

Dokter Lo Volant, echtgenoot van mevrouw Gaby Verbraeken, overleed in het woon- en zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers te Stabroek op 6 maart 2019. Hij werd geboren te Ekeren op 21 augustus 1931. Lo Volant was huisarts op rust, Reserve-onderluitenant geneesheer in Burundi.
De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 16 maart 2019 om 11 uur in de St.-Jozefkerk, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom, waarna hij te ruste wordt gelegd op de begraafplaats te Kapellen-centrum (Heidestraat). Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur in de kerk.
Rouwadres: Familie Volant – Verbraeken, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. – online via www.janketelaars.be/rouwberichten

Voor de 9de keer Dweilen in Essen 4 maart

Voor de negende maal op rij werd er op maandagavond 4 maart met carnaval gedweild. 37 leden van verschillende gansrijdersmaatschappijen gingen carnaval vieren in de  Essense drankgelegenheden. Het dweilen in Essen is een initiatief van Nils Burmeister en Gert Simons. Ze begonnen hiermee in 2011. De voorgaande jaren was de organisatie in handen van Kevin Stoop. Dit jaar namen Nick Paardekam en Fredrik van Gemert de fakkel over.

Volgend jaar staat de 10e editie gepland op maandag 24 februari 2020.