Koning Jelle uitbundig gevierd

Dinsdagavond 5 maart waren de Stabroekse gansrijders weer op pad. Het is de traditie in de vereniging dat men met vastenavond de kersverse koning viert. Er werd om 18.30 uur verzameld in café ‘De Zwaan’. Vandaar trok het gezelschap tegen 19 uur met koning Jelle voorop naar de Rosmolen, begeleid door de fanfare. Want geen gansrijders zonder fanfaremuziek. Naar goede gewoonte had voorzitter Frans De Schutter een overzicht gemaakt van de hoogdag en hoe Sam Janssens rond 17.40 uur met een forse ruk het net trok. De gans werd terug op hoogte gehangen en de strijd kon beginnen. Iedereen kreeg meermaals de kans om onder de blote nek te rijden, maar het beestje gaf zich niet, de nek rok alleen maar uit. Er werd beslist om de gans een tweede keer terug wat hoger te hangen. De stress bij de paarden, ruiters, publiek en bestuur steeg. Sommigen probeerden iets te forceren maar het was wachten op Jelle die uiteindelijk na 19 uur de kop kon bemachtigen. Iedereen was blij dat er een einde kwam aan deze harde strijd tegen de verborgen krachten van de gans. Ondertussen was de sneeuwbalpremie gestegen tot 6600 euro, de boetebus bracht 500 euro op en de verkoop van de liedjes 1100 euro.

Voor Jelle was het de tweede keer dat hij koning werd maar hij beleeft het nu toch anders. “Ik ben rustiger omdat ik al weet wat er allemaal op me afkomt en binnen 5 weken is de kop terug voor mij ”, gaf Jelle nog mee. Hij dankte de andere ruiters omdat ze goed hadden getrokken maar jammer genoeg niet hard genoeg. Vervolgens kreeg vriendin Yootha een mooie ruiker bloemen van secretaris Gerrit Daems en koning Jelle de traditionele tinnen schaal en een envelopje om de onkosten een beetje te dekken. En het feest kon beginnen. De muzikanten speelden ‘leve ons koning’ en Jelle werd op de schouders gedragen door de zaal. Daarna trok men het dorp in en werd er nog een rondgang gedaan in enkele plaatselijke cafés.