Carnavalsstoet leerlingen De Brenne naar rusthuis

Vrijdagmorgen 1 maart trokken de leerlingen van de school De Brenne uit Berendrecht naar het rusthuis Monnikenhof. De 140 deelnemers waren alle in bonte carnavalskledij gestoken. Via het Solft en het Papenstraatje gingen ze al joelend en dansend naar de Schouwvegerstraat en de Antwerpsebaan. Die van het zesde leerjaar bogen af naar het RVT Monnikenhof, terwijl de anderen (omdat ze met te velen waren) terug keerden naar de school. De zesde jaars werden met genoegen ontvangen in het rusthuis waar ze dansten en zongen voor de bewoners. Daarna keerden ook zij terug naar hun klassen.