Dikke truiendag in Stabroekse scholen

De Dikke truiendag vond dit jaar plaats op 12 februari, met als thema ‘klimaatflandriens’. Bedoeling was om zoveel mogelijk leerlingen met de fiets naar school te laten komen.
Drie Stabroekse scholen namen deel. Het startschot werd gegeven in basisschool De Stappe te Stabroek. Daar hielden de leerlingen van de lagere school een fluo-run. Vanaf 9 uur startten alle klassen op een bepaalde plaats in de school en renden in fluo in en rond de school om op te warmen. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat ‘gezien’ worden belangrijk is.  Om 10.30 uur vond de officiële inhuldiging plaats van een wilgenhut. In het bijzijn van burgemeester Rik Frans en schepenen Veerle Nonneman en Sarah De Maertelaere en leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar werd het lintje doorgeknipt. Voordien legde leerlinge Ella uit wat de school allemaal doet voor het milieu, Joppe gaf een woordje uitleg hoe zij zelf de wilgenhut hadden gebouwd. Vorig jaar kreeg de school van de gemeente het nodige materiaal voor een eerste hut te bouwen. De gemeente Stabroek schonk een waardebon van 250 euro, die kan gebruikt worden voor klimaat- en milieuvriendelijke doeleinden.

Sint Calasanz

Ook in Hoevenen was het Dikke Truiendag in de twee scholen.
 Eerst in Sint-Calasanz verzamelden alle kleuters en lagere schoolkinderen op de speelplaats om burgemeester Rik Frans en enkele schepenen te verwelkomen.
 Directrice mevrouw Sonja legde voor de kinderen nog eens de betekenis van deze dag uit: de verwarming ging een beetje lager, ten bate van het milieu! Vervolgens kwamen de kinderen van de milieuwerkgroep hun project voorstellen: zij plannen allerlei acties, zo willen zij bijvoorbeeld het carpoolen naar de school gaan promoten! Ten slotte kwam de burgemeester aan het woord, die feliciteerde de leerlingen van de werkgroep voor hun initiatief, en hij had ook een cadeau mee vanwege de gemeente: vier zitbanken in hardhout, die zeker een plaatsje gaan krijgen op de speelplaats.

Basisschool De Rekke

In gemeentelijke basisschool De Rekke vormden alle kinderen een lange haag, want de burgemeester en zijn gevolg gingen aankomen per fiets! Die werd onthaald op gejoel en applaus. Vervolgens werden de resultaten van de milieuacties bekend gemaakt: daarbij werden alle doelstellingen behaald! Zo werd onder andere aan de ouders gevraagd om te parkeren aan de Blokwegvelden; en dan een stukje naar school te wandelen. Ook kwamen meer kinderen met de fiets naar school.
Ook hier had de burgemeester alleen maar lof voor alle initiatieven, en was er ook een geschenk voor de school: een prachtig vogelvoederhuisje met een grote zak vogelzaad als toemaatje. Dat vonden de kinderen prachtig, en als dank werd afgesloten met het milieulied, dat ze allemaal uit volle borst meezongen.