Kapellen gaat voor geluidsarm vuurwerk

Deze legislatuur is schepen Frederic van Haaren aangesteld als schepen voor dierenwelzijn. Een nieuwe bevoegdheid die hij zorgvuldig wil invullen in het belang van mens en dier. Het jaarlijks vuurwerk in het gemeentepark tijdens Kapellen Kermis wil de gemeente graag behouden, maar dit zorgt die avond voor veel onrust bij heel wat dieren. Eén van de eerste voorstellen die Frederic dan ook op tafel legt is het organiseren van een geluidsarm vuurwerk als diervriendelijk alternatief. Een aantal gemeenten heeft hiermee succesvol gewerkt tijdens de nieuwjaarsrecepties. Bij een traditioneel vuurwerk veroorzaken de knallen een geluid tot 170 decibel. Bij een geluidsarme show brengen de knallen amper 85 decibel voort. Dit is te vergelijken met het geluid van een voorbijrijdende vrachtwagen of een haardroger. Terwijl een klassieke knal luider klinkt dan een straaljager. Visueel, en daar is het toch om te doen, is er weinig verschil waar te nemen. Maar de knallen vallen weg omdat de kruitlading in de pijlen ervoor zorgt dat de kruitlading uit elkaar spat. Kortelings wordt hiervoor een aanbesteding opgezet. De kostprijs ligt waarschijnlijk iets hoger, maar op deze wijze kunnen we voor alle Kapellenaren een fijne kermis traditie in stand houden, zonder onze dieren in gevaar te brengen. Kortom een win-win situatie. Ook kan je stickers afhalen op ons Administratief centrum die je aanbrengt op een goed zichtbare plaats aan de woning en die aanwijzen aan de brandweerdiensten dat er zich dieren in huis bevinden. Zo kunnen zij hier bij een interventie meteen mee rekening houden.