Overleden Suzanna Wené – Ekeren

Suzanna Wené, weduwe van de heer Gilbert Duinslaeger, overleed in ZNA Jan Palfijn te Merksem op 2 februari 2019. Zij werd geboren te Antwerpen op 11 april 1931. De afscheidsdienst had plaats in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek,
op maandag 11 februari 2019. Aansluitend volgde asverstrooiing op de begraafplaats
van Hoevenen.
Rouwadres: Familie Duinslaeger, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Marie-José Paenen – Ekeren

Marie-José Paenen, echtgenote van de heer Henri Verhoeven, overleed in AZ Klina te Brasschaat op 14 februari 2019. Zij werd geboren te Ekeren op 6 december 1945. Er wordt afscheid van Marie-José genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek, op donderdag 21 februari 2019 om 11.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot
condoleren vanaf 10.40 uur. Later zal haar urne thuis een plaats krijgen.
Rouwadres: Familie Verhoeven, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Rina Eysackers – Stabroek

Rina Eysackers, echtgenote van de heer Eric Van Dorst, overleed in AZ Klina te Brasschaat op 17 februari 2019. Zij werd geboren te Kapellen op 14 augustus 1963. Er wordt afscheid van Rina genomen in aula Rustpunt,Hoge Weg 115 te Hoevenen – Stabroek, op vrijdag 22 februari 2019 om 11.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.45 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan.
Rouwadres: Familie Van Dorst, p.a. Rustpunt Begrafenissen,Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Guido Johnson – Ekeren

Guido Johnson, geboren te Antwerpen op 20 januari 1927, overleed het WZC Hof de Beuken te Ekeren op 19 februari 2019. Hij was priester van het Aartsbisdom Mechelen – Brussel. Werd tot priester gewijd op 23 juli 1950.
Er wordt afscheid van Guido genomen in de kerk Sint-Lambertus, gelegen aan de Frans Harrewijnlaan 1 te Ekeren, op dinsdag 26 februari 2019 om 11.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de begraafplaats te Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.

Herdenkingsviering in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek op zaterdag 2 maart 2019 om 11u.

Correspondentie-adres: Familie Johnson, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

My Deer verrast met sterke debuutplaat

Anne Van Hoorick, uit Stabroek, en Steven Hendrickx, uit Ekeren, kennen elkaar al hun hele leven. Ze groeiden op als buren in Kapellen. Doorliepen samen de Kapelse kleuterschool, gingen samen naar de Ekerse muziekschool en kwamen elkaar later opnieuw tegen in de Kapelse toneelacademie. Het stond dus in de sterren geschreven dat ze samen een nieuw muzikaal project zouden opstarten.

Al snel vonden Anne en Steven hun eigen muziekstijl. Ze begonnen met het schrijven van melodieuze popsongs waarin ze de nadruk legden op harmonieuze samenzang. De daaropvolgende 14 jaar speelden ze onder de naam The Remedy en maakten ze drie full albums in eigen beheer en bouwden een indrukwekkend palmares op. Ze speelden onder andere op Pulptuur,  Kas Attenhoven, Frappantpop, Caféest, Music Live en Cultuurmarkt Antwerpen. Ze deden ervaring op in jeugdhuizen, culturele centra en zelfs op cruiseschepen. Nu zijn Anne en Steven klaar voor de volgende stap in hun muzikale carrière. Met een nieuw geluid en een nieuwe naam, “My Deer”, zijn ze klaar om Vlaanderen te veroveren. Drie jaar lang werkten ze aan hun debuutalbum “Echoes”. Het is een plaat geworden met 14 nummers en met de uiteenlopende stijlen. Hiervoor werkten ze samen met heel wat getalenteerde gastmuzikanten. Naast de vertrouwde piano en gitaar hoor je op dit album nog heel wat andere zaken: drums, bas, cello, viool en zelfs een heus koor.  Andere nummers werden dan weer bewust akoestisch en simplistisch gehouden. De nummers variëren van hitgevoelige pop/rock songs, over romantische ballads, tot Indie/folk  met hier en daar zelfs een vleugje country. “Echoes” is te koop via alle digitale platformen zoals iTunes en Spotify. Wie liever een exemplaar van het full album in handen heeft, kan dit kopen tijdens de akoestische showcases die de band zal geven. Je ziet ze aan het werk zien op zondag 3 maart om 15 uur bij Sinatra’s Kapellen. Meer info www.facebook.com/mydeerofficial of www.instagram.com/my-deer_official

 

 

 

Ravenhof biedt geen plaats voor hotel, wel voor verenigingen

Putte – Het gemeentebestuur van Stabroek nodigde op dinsdag 19 februari de bevolking uit om kennis te nemen van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ravenhof. Veel belangstellenden gingen in op deze uitnodiging. Daarna bogen diverse werkgroepen zich over het onderwerp en brainstormden over mogelijke nieuwe bestemmingen voor het kasteel en de omgeving. De resultaten van die werkgroepen waren die avond nog niet beschikbaar.

Veel bezoekers kwamen om de voorstellen te bekijken voor het oplossen van parkeerprobleem. Studiebureau Antea Group, dat in opdracht van de gemeente het RUP opstelde, zag verschillende mogelijkheden om de parkeerdruk weg te werken.

“Er wordt gezocht naar een nieuwe parking om het tekort aan parkeerplaatsen op te vangen. Vandaag zijn er twee parkings rondom kasteel Ravenhof: parking Moretusbos met 50 parkeerplaatsen en parking Koetshuis met 24 plaatsen. Deze situatie leidt tot een onveilige verkeerssituatie omdat auto’s, voetgangers en fietsers mekaar kruisen. Bovendien tast de parking in het bos de landschaps- en natuurwaarde van het domein aan. Aan het Koetshuis kan een beperkte parkeergelegenheid behouden blijven voor mindervaliden en dienstvoertuigen”, laat het RUP weten. Er wordt voorgesteld om die 24 parkeerplaatsen in het weekend en op feestdagen betalend te maken.

Gratis voor 160 wagens

“Om de impact van de parking op het bosgebied te beperken wordt gekozen voor het principe van een permanente landschapsparking, dat wil zeggen dat op de parking  zoveel mogelijk bomen worden behouden. De parking wordt eveneens voorzien van een groenbuffer. In totaal komt er aan het begin van het Oudbroek aan de Belgische kant een gratis parking voor 160 wagens. Er wordt ook over nagedacht om bij grote drukte de auto’s naar de gratis parking te leiden via het Oudbroek en om ze te laten vertrekken via de Kasteeldreef.

Wel verenigingen, geen hotel

Wat de toekomst van het kasteel betreft, is het voor burgemeester Frans duidelijk dat het Ravenhof de thuisbasis blijft voor heel wat verenigingen. “We moeten wel nagaan of het gebruik van het kasteel niet op een meer efficiënte manier kan verlopen. In de toekomst moet er wel werk gemaakt worden van een visie en een meer helder afsprakenkader. Ook moeten we overwegen en nagaan of ook commerciële uitbating mogelijk is. Ik denk bijvoorbeeld aan conferentieruimtes. Maar laten we wel duidelijk zijn : van een hotel in het kasteel is geen sprake”, benadrukt Rik Frans.

 

Oudste inwoonster van Antwerpen en Ekeren Cecile Van den Poel (106) is overleden

Woensdag 20 februari  is in het Ekerse Woonzorgcentrum Sint Vincentius de 106-jarige Cecile Van den Poel overleden. De dame was niet alleen de oudste inwoonster van Ekeren maar ook van de stad Antwerpen. Eind december vierde Cecile haar 106de verjaardag door, er samen met de familie, nog een stevige trippel op te drinken. Kort nadien kreeg ze te kampen met een hardnekkige verkoudheid die haar uiteindelijk fataal is geworden. Cecile werd geboren op 30 december 1912 in Merksem. Haar ouders waren binnenschippers met in hoofdzaak vrachten bestemd voor Noord-Frankrijk. Daar bracht ze ook haar schooltijd door vandaar haar prima kennis van de Franse taal. Cecile huwde Leon Bels, ook een schipper en het gezin voer eveneens vooral richting Lille (Rijsel). Het koppel kreeg drie zonen en een dochter. Na het overlijden van haar echtgenoot, in 1972, woonde Cecile tot haar negentigste in Antwerpen. In 1996 besloot ze te verhuizen naar een appartement in Ekeren vlakbij het Woonzorgcentrum. Tot haar 97ste woonde ze er nog alleen. In 2010 verhuisde ze naar het WZC. Cecile was een optimistische dame die, ondanks haar hoge leeftijd, nog geregeld klaar stond om andere bewoners van het WZC een handje toe te steken of gezelschap te houden. Haar lievelingsdrank was een trippel van Westmalle en ze liet geen gelegenheid passeren om er eentje te drinken.

Rudi Sempels nieuwe voorzitter N-VA Polder

 Rudi Sempels, afdelingsvoorzitter; Anne Kopp, ondervoorzitter en  Fons Duchateau 

 

De leden van N-VA Polder kwamen dinsdag 19 februari samen in VC De Schelde te Zandvliet. Daar werd, conform de N-VA statuten het nieuwe bestuur voor de afdeling ‘Polder’ (Berendrecht, Zandvliet en Lillo) verkozen. De verkiezingen werden geleid door Fons Duchateau, afgevaardigd door het arrondissementeel partijbestuur.

Voor de functie van afdelingsvoorzitter waren vier kandidaten – nadat bij een eerste stemronde geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid haalde was het Rudi Sempels die bij de tweede stemronde verkozen werd.

Rudi Sempels zal de taak van districtsschepen combineren met het voorzitterschap. “In feite was ik al twee jaar voorzitter-ad-interim. Ik ben blij dat ik deze taak nu kan verderzetten,” aldus Rudi Sempels.

Als ondervoorzitter kozen de aanwezigen voor Anne Kopp, een nieuwkomer in het N-VA Polderbestuur

Zeven uittredende bestuursleden werden herverkozen, alsook Knud Geeraerts, samen met de mandatarissen in de gemeente- en districtsraad vormen ze de volgende drie jaar het afdelingsbestuur van N-VA Polder.

 

 

Optreden H.T. Roberts & Pascale ‘Bloomfish’ Michiels te Essen

H.t. Roberts & Pascale ‘Bloomfish’ Michiels brengen Sunburst & Silk. Sunburst & Silk is de titel van een plaat en een programma. Het programma is het resultaat van de samenvloeiing van een reeks nieuwe songs van singer/songwriter H.t. Roberts met de gloedvolle stem en de rijk gestoffeerde kleurendoos van Pascale ‘Bloomfish’ Michiels. Bluesy en soulful, met diepe wortels en speelse takken, …
Het optreden gaat door op zaterdag 23 februari van 20.30 u tot 22.00 u in GC de Oude Pastorij, Essendonk 3 te Essen.
Inkom:€ 10,00 (Basistarief: 10,00 €; ADK: 12,00 €)  Info:vrijetijd@essen.be –  www.essen.be/kobie

 

‘Verleg je Grens’ bezoekt Rozemaai

Met het project ‘Verleg je Grens’ trekt het Ekerse districtsbestuur met medewerking van cultuurcentrum 252 cc naar de nieuwe wijken Rozemaai, Schoonbroek en Edisonwijk.

Rozemaai is als eerste van de 3 wijken aan de beurt. Op 23 februari is iedereen er welkom voor een gratis volksfeest in en rond het ontmoetingscentrum met een vuurspektakel, exotische lekkernijen en optredens van lokale en nationale kleppers.

Wie de buurt graag uitgebreid verkent, kan tussen 14 en 18 uur in verschillende gebouwen een kijkje nemen. Wie liever een begeleide rondleiding krijgt met aansluitend een maaltijd, reserveert een ticket via www.252cc.be.

1 2 3 8