Overleden Lea Van Wolput – Kapellen

Lea Van Wolput, weduwe van de heer Charles Moreels, overleed in het woonzorgcentrum
Buitenhof te Brasschaat op 24 januari 2019. Zij werd geboren te Borgerhout op 17 februari 1931 en was gewezen speelster en trouwe supporter van de Koninklijke ATBS Korfbalclub. Er wordt afscheid van Lea genomen op vrijdag 1 februari 2019 om 12 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. De asverspreiding op de stedelijke begraafplaats Silsburg, Herentalsebaan 576 te Deurne, heeft plaats in intieme kring.
Rouwadres: Familie Moreels – Van Wolput, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Overleden Flora Verstraete – Stabroek

Op 25 januari overleed Flora Verstraete, weduwe van Sooike Thijs. Zij werd geboren op 16 maart 1925. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 1 februari om 13 uur in de aula Vossenveld Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan. Aansluitend wordt haar asse toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats Vossenveld. Rouwadres: Sierkerslaan 24, bus 2 te 2940 Stabroek. www.condoleances.be/floraverstraete

Overleden Carola Van de Sande – Berendrecht

Op 27 januari overleed Carola Van de Sande, weduwe van Hubert Anckaerts. Zij werd geboren te Berendrecht op 11 augustus 1949 en was lid van de fanclub van de Melando’s, Jonger dan je denkt en rust na Arbeid. Er wordt afscheid van Carola genomen op zaterdag 2 februari om 10 uur in Aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Aansluitend wordt haar as toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats van Berendrecht. Rouwadres: www.condoleances.be/carolavandesande

Overleden Nadine Swales – Berendrecht

In het AZ Jan Palfijnziekenhuis te Merksem overleed op 25 januari Nadine Swales. Zij werd geboren te Antwerpen op 14 januari 1965. Er wordt afscheid van Nadine genomen op vrijdag 1 februari om 10.30 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Samenkomst in de aula vanaf 10.10 uur. Rouwadres: www.condoleances.be/nadineswales

Restaurantweekend Kevin Pauwels

Op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart organiseert de supportersclub Kevin & Tim Pauwels een restaurantweekend. Deze gaat door in feestzaal ‘t Centrum, Heidestatieplein 8 te Kalmthout. Zaterdag en zondag van 12 tot 20 uur. Voor een menu naar uw keuze betaal je 19 euro. Inschrijven kan bij Joos & Conny Beyers – Pauwels, Bezemheidelaan 7 te Kalmthout – tel. 03 666 53 10 – supclubktpauwels@telenet.be 

info: www.ktpauwels.be

Overleden Xavier Verbaenen – Kapellen

Xavier Verbaenen, echtgenoot van Rita Kooyman, overleed in ZNA Jan Palfijn
te Merksem op 25 januari 2019. Hij werd geboren te Ekeren op 3 november 1935.  De afscheidsviering heeft plaats op vrijdag 1 februari 2019 om 11 uur in de parochiekerk St.-Jacobus, Kerkstraat te Kapellen, waarna hij te ruste wordt gelegd op de begraafplaats, Heidestraat te Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk.  Rouwadres: Fam. Xavier Verbaenen, p/a J. Ketelaars, Guyotlei 9-2950 – apellen.www.janketelaars.be

Overleden Adi Vangerven – Stabroek

Adi Vangerven, weduwe van de heer Tulkens Emile, overleed op 24 januari 2019 in WZC Zonnewende te Kapellen. Zij werd geboren te Diest op 4 april 1938. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden in intieme kring. Nadien werd haar as uitgestrooid op de begraafplaats van Putte – Stabroek, gelegen aan de Veldstraat.
Familie Tulkens, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren. Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Louisa ‘Wiske” Lambrechts – Stabroek

Louisa ‘Wiske’ Lambrechts, echtgenote van Louis Mertens, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 26 januari 2019. Zij werd geboren te Stabroek op 5 februari 1933 en was lid van Femma, afd. Stabroek.
Er wordt afscheid van Wiske genomen op zaterdag 2 februari 2019 om 14 uur in de parochiekerk St.-Catharina, Kerkendam te Stabroek. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek.Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 13.40 uur in de kerk.
Rouwadres: Familie Wiske Lambrechts, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen. www.janketelaars.be

Stabroekse Cultuurprijs 2018 voor Etienne Janssens

Wendy Van Egdom (voorzitster Cultuurraad) Corinne Claes, Hans Hermes (ontwerper penning), winnaar Etienne Janssens en Liesbeth Bardyn (schepen van cultuur)

 

Op 26 januari vond in het kasteel Ravenhof te Putte de nieuwjaarsontmoeting van het verenigingsleven plaats, ingericht door de Cultuurraad van Stabroek. Tijdens deze jaarlijkse ontmoeting wordt de cultuurprijs uitgereikt. Dit jaar was het de beurt aan een persoon. Twee kandidaten werden voorgedragen. Kunstschilder Corinne Claes en Etienne Janssens, stille kracht in het verenigingsleven.

De avond werd geopend door Wendy Van Egdom, voorzitster van de Cultuurraad. Zij meldde dat er dit jaar een nieuwe cultuurraad wordt verkozen. “Zelf heb ik al die met hart en ziel gewerkt, soms  met horten en stoten, maar altijd met de intentie om het culturele leven in Stabroek te laten heropleven”, aldus Wendy. “Ik ben bijzonder trots op wat wij de voorbije jaren hebben gerealiseerd. Ik dank alle vrijwilligers, die mij steunden en  waarop ik altijd kan rekenen”.

Daarna konden de aanwezigen kennismaken met de nieuwe schepen voor cultuur, Liesbeth Bardyn.  “In deze legislatuur willen wij niet alleen de culturele maar ook sportieve en jeugdverenigingen, naar een hoger niveau tillen. We gaan bakens uitzetten voor een jeugdbeleid waarbij het welzijn van het kind centraal staat en jongeren betrokken worden bij elke beleidsbeslissing”, aldus Liesbeth.  “Wij gaan trachten een antwoord te zoeken op de noden van onze sportclubs. Ook op het nijpende culturele infrastructuurtekort proberen wij een antwoord te formuleren”.  Daarnaast had zij lovende woorden voor de sportclubs, jeugdverenigingen en culturele gezelschappen die zich met overgave inzetten voor hun leden.

Sinds dit jaar valt de bevoegdheid voor toerisme onder het culturele luik. Schepen Veerle Nonneman, bevoegd voor toerisme heeft ambitieuze plannen. “Ik wil dat iedere inwoner van Stabroek de troeven van onze gemeente leert kennen, zodat zij een beetje toerist in eigen dorp kunnen zijn”, aldus Veerle.

Na een muzikaal intermezzo gebracht door het jong Nederlands talent Mascha Gladdines, maakte Wendy de winnaar bekend.  Het werd Etienne Janssens die de cultuurprijs, een penning van kunstenaar Hans Hermes, in ontvangst mocht nemen. 

Etienne is in het Stabroekse verenigingsleven bekend als vrijwilliger bij tal van activiteiten. Hij was jarenlang een gedreven voorzitter van de Cultuurraad. Zeven jaar geleden gaf hij de fakkel door aan Wendy Van Egdom. Daarnaast is hij een zeer gewaardeerd voorzitter van de beheerraad van de bibliotheek van Stabroek en een alom geprezen literatuurkenner.  Hij steekt quizzen in elkaar voor o.m. de KWB. Negen jaar was Etienne actief bij “Stabroek Zingt” en tal van andere verenigingen. Daarnaast is hij een stille kracht bij de activiteiten van zijn vrouw Hannie, zoals het beheer van de cafetaria van het Ravenhof. 

De Cultuurprijs Stabroek werd voor de dertigste keer uitgereikt. Volgend jaar is het de beurt aan verenigingen om de prijs in de wacht te slepen.

 

 

 

Naked Shampoo is beste minionderneming

Tijdens de Vlajo Verkoopdagen verkopen jonge studentondernemers hun zelf ontwikkelde producten in verschillende Vlaamse winkelcentra. Het is een ideale training om ondernemende competenties als overtuigingskracht en verkoopvaardigheden verder aan te scherpen. Op de Vlajo Verkoopdag, op zaterdag 26 januari, in het Kapelse winkelcentrum Promenade werd dan ook een brede waaier aan producten en diensten voorgesteld: van modeaccessoires over digitale gadgets tot gepersonaliseerd textiel, keukengerei of lekkernijen. De dag werd afgesloten met de verkiezing van de beste Vlajo Minionderneming. Dat gebeurde in aanwezigheid van bijna het voltallige Kapelse schepencollege bijgestaan door provinciaal gedeputeerde Kathleen Helsen, bevoegd voor flankerend onderwijsbeleid. In de categorie secundair ging de prijs voor de Beste Vlajo Minionderneming naar “Pleduco” van Sint Lutgardus Merksem. Zij kwamen op de markt met twee gezelschapsspelen. In de categorie hogeschool werd “Naked Shampoo”  van de Karel de Grote Hogeschool, de beste. Leerlingen van deze school presenteerden er hun shampoo. In totaal namen 36 klassen, van verschillen de scholen, deel aan de verkoopdag.

 

1 2 3 4 13