Districtsraad Ekeren gestart in nieuwe legislatuur

Na de eerste vergadering van de districtsraad mag gesteld worden dat de zesjarige legislatuur nu echt is ingezet. Ook de verdeling van de bevoegdheden van de leden van het vijfkoppige districtscollege (een coalitie van N-VA, sp.a en Open VLD, identiek als in het stadscollege) is nu officieel.
Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA – 2942 voorkeurstemmen), ook voorzitter van de districtsraad, is bevoegd voor openbaar domein & openbare werken, feestelijkheden, plechtigheden en burgerlijke stand alsook decentralisatie. Districtsschepen Annemie Plompen (N-VA – 454) staat in voor sport, senioren, stadsmakers, wijkwerking en dierenwelzijn en haar partijgenoot Marc Elseviers (426) voor cultuur & erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme. Oude bekende Ronny Kruyniers (sp.a – 603) heeft jeugd, groen & parken, volkstuinen & stadslandbouw, begraafplaatsen en diversiteit terwijl nieuwkomer Mick De Maere (Open VLD – 193) de niet-onbelangrijke post financiën & begroting onder zijn hoede heeft plus communicatie & participatie en markten & foren.
Verder zetelen nog 16 raadsleden, verdeeld over zes fracties. N-VA is vertegenwoordigd door Ludo Van Reusel (383), Ann Koekhoven (289), Martine Voets (268), Ellen Malfliet (229), Bieke Dierick (218) en Brecht Mertens (190), waarvan de eerste ex-districtsschepen is en de laatste vier nieuwkomers in de raad. Voor Vlaams Belang zetelen oudgedienden Kurt Van Noten (645) en Freddy Geens (110) naast nieuwkomers Iris Marynissen (104) en Filip Van den Broeck (98). Groen kan rekenen op boegbeeld Ilse De Schutter (684) en nieuwkomers Lotte Vergauwen (312) en Guido Staes (211). Tamara Heynen (337), ex-districtsschepen, is de enige CD&V verkozene. Voor sp.a zetelt neofiet Fabienne Van Damme (89) terwijl Werner De Kerf (194) de eer geniet de eerste PVDA-verkozene te zijn in Ekeren.
De raad telt 11 nieuwkomers en 10 ‘anciens’ en de gemiddelde leeftijd bedraagt 49 jaar. De bestuurscoalitie heeft met 12 zetels tegen 9 voor de oppositie een vrij comfortabele meerderheid.

Bestuursakkoord goedgekeurd

Wat mocht verwacht worden is gebeurd: het bestuursakkoord tussen N-VA, sp.a en Open VLD werd door de districtsraad goedgekeurd, uiteraard meerderheid (12) tegen oppositie (9).
Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) gaf een uitgebreide toelichting over de 155 punten van het akkoord, er op wijzend dat de coalitie dezelfde is als in de stad wat hij als een belangrijk voordeel beschouwde. Er wordt zoals i vorige legislatuur veel aandacht besteed aan openbare werken (viaduct Leugenberg, stationsomgeving, Kapelsesteenweg) en fietspaden. Ook zullen sport- en cultuurverenigingen kunnen blijven rekenen op ondersteuning (nieuwe atletiekpiste, speelbossen, polyvalente zaal). In het kader van participatie worden een burgerbegroting een digitaal platform in het vooruitzicht gesteld. Verder zal er werk gemaakt worden van het versterken van het centrum voor middenstand, zal de zone rond de Ekerse Putten aangepakt worden en zal er geen bijkomende hoogbouw toegelaten worden.
Vlaams Belang vond het niet meteen een slecht akkoord maar had onder meer bedenkingen bij het ontbreken van het streven naar zelfstandigheid via referendum en het dossier Hoekakker. Ook voor Groen waren er pijnpunten zoals mobiliteit en ook Hoekakker maar toch ook enkele goede punten voor o.m. fietspaden. CD&V zag nogal wat overeenkomsten met het eigen programma maar toch ook niet genoeg om het akkoord goed te keuren. Voor PVDA kon het project Hoekakker ook niet, was er geen aandacht voor klimaatproblematiek en armoede èn te weinig aandacht voor mobiliteit waarbij de intentie om de tramlijn door te trekken tot Ekeren ontbreekt. (jdh)