Achteruit schuinparkeren op Kristus-Koningplein

Vanaf 21 januari wordt er op het K-K-plein gewerkt aan de linkerparkeerstrook van de rijweg naar de Alfons Jeurissenstraat waar schuinparkeerstroken worden aangelegd en waardoor ook zo’n twee meter van het plein zelf zal afgeknepen worden.
Oorspronkelijk was bij de heraanleg van het plein voorzien dat er in de rijrichting op drie stroken langsparkeren zou ingevoerd worden omdat achteruit schuinparkeren volgens verschillende adviezen negatief werd beoordeeld. Na een proefproject elders in de stad, is men evenwel teruggekomen van die negatieve adviezen zodat er nu op één strook wèl aan achteruit schuin parkeren wordt gewerkt. Daardoor zullen er naar verluidt 5 parkeerplaatsen méér ontstaan wat door de plaatselijke middenstand uiteraard gunstig wordt onthaald. Tijdens de werken die normaal tot 8 februari zouden duren (mits gunstige weersomstandigheden) is er wel tijdelijk geen parkeren mogelijk op de twee stroken richting Alfons Jeurissenstraat, evenwel zonder hinder voor doorgaand verkeer. (jdh)