Ruimtelijk uitvoeringsplan Fort van Lillo: participatiemoment op 7 februari in Lillo

Van 29 januari tot 29 maart 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de start- en procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Fort van Lillo’. Het plan moet het verhogen en verplaatsen van de waterkeringsdijk tussen de Schelde en het dorp in het kader van het Sigmaplan mogelijk maken.

Op donderdag 7 februari 2019 is er een publiek participatiemoment in het Kruitmagazijn, Kazerneplein 10 in Lillo. Iedereen is welkom om kennis te maken met het project.

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2018 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Fort van Lillo langs de Schelde op grondgebied van de stad Antwerpen. Om Lillo te beveiligen tegen overstromingen plant De Vlaamse Waterweg nv de aanleg van een hogere dijk. Die waterkering vormt een essentiële schakel in de bescherming van het havengebied aan de rechteroever van de Zeeschelde. De aanleg van de waterkering betekent dat de bestaande jachthaven verplaatst moet worden. Tegelijk zal het plan de uitvoering van het Masterplan Lillo dat de stad Antwerpen opmaakte om het ruimtelijk functioneren van het fort te verbeteren, de erfgoedwaarde en toeristische-recreatieve functie te versterken, mogelijk maken.

De start- en procesnota ligt van 29 januari tot 29 maart 2019 ter inzage in het districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140 in Berendrecht. De documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup
Iedereen kan tot 29 maart 2019 schriftelijk opmerkingen formuleren op de start- en procesnota. Dat kan als volgt:Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in het districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo Aangetekende brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.