Nieuwe gemeenteraadsleden Kalmthout op speeddate met personeel gemeente en OCMW

Op woensdag 16 januari werden de nieuwe raadsleden van Kalmthout wegwijs gemaakt in de verschillende diensten van gemeente en OCMW. Tijdens een informele infoavond maakten de nieuw verkozenen via speeddating kennis met de medewerkers en stelden zij volop vragen over de werking van elke afdeling.

De avond werd ingezet met een hartelijk welkom van burgemeester Lukas Jacobs, die zich enthousiast achter het initiatief schaarde: “De komende zes jaar zullen de wegen van personeel en raadsleden elkaar regelmatig kruisen. Een eerste kennismaking was dan ook op zijn plaats. Als bestuur hechten we belang aan een persoonlijke benadering, voor zover dat mogelijk is in een organisatie met 150 personeelsleden natuurlijk.”

Na een hartelijk welkom in het gemeentehuis en een woordje uitleg over de praktische zaken was het tijd voor een potje speeddating in dienstencentrum De Groten Uitleg. Gemeenteraadsleden en schepenen werden in kleine groepen ingedeeld en aan een thematische tafel toegewezen. Zo waren er onder andere tafels ingericht over het thema welzijn, vrije tijd, openbare werken en ruimtelijke ordening. Leden van het bestuur polsten in acht minuten naar de werking van elke dienst en lopende projecten, daarna was het tijd om door te schuiven.

Algemeen directeur Vincent Gabriels blikt alvast tevreden terug op een geslaagde kennismaking: “De reacties op dit initiatief zijn ontzettend positief. Schepenen hebben rechtstreeks contact met de diensten, maar voor gemeenteraadsleden blijft het meestal beperkt tot dossiers die besproken worden in de gemeenteraad. We streven naar een open cultuur waar mensen elkaars naam kennen, en na vanavond zijn we daar zeker in geslaagd. Voor herhaling vatbaar dus!”

Info:secretariaat@kalmthout.be, 03 620 22 03