Hoofdwerken werken N 111 starten vermoedelijk na Pasen

In de vorige nieuwsbrief van Agentschap wegen en verkeer, gaf deze mee dat de hoofdaannemer voor de werken op de N111 in de loop van januari bekend zou worden. Dat is echter nog niet het geval. De aanstellingsprocedure is momenteel nog lopende. Ten vroegste in februari wordt de aanstelling van een aannemer verwacht. Eens de aannemer bekend is, komt er snel meer duidelijkheid over de planning en de timing van de werken.
 
Ook de start van de voorbereidende nutswerken is afhankelijk van de precieze planning van de hoofdaannemer. Zo moet de hoofdaannemer eerst het terrein ‘bouwrijp’ maken alvorens de nutsmaatschappijen kunnen beginnen. Momenteel wordt er verwacht dat de hoofdwerken pas na de paasvakantie (9 – 22 april) zullen starten. De nutswerken kunnen mogelijk wel al voor Pasen beginnen.

Van zodra er meer details bekend zijn over planning en timing wordt er een infosessie ingericht. Tijdens dit infomoment komen zowel de nutswerken als de eigenlijke herinrichting uitvoerig aan bod.

(bron Agentschap wegen en verkeer)

Koperdieven gevat dankzij alerte burger en goede samenwerking met Nederlandse politie

In de nacht van woensdag op donderdag 17-1-2019 werd een bewoner van Stabroek wakker van het geluid van het zijpoortje van zijn woning. Op camerabeelden kon hij zien hoe twee mannen elektriciteitsdraden naast zijn woning meenamen. De man belde de politie, maar de dieven gingen er zonder buit te voet vandoor op het moment dat een ploeg van Politie Zone Noord arriveerde. Ze lieten een wagen met Nederlandse nummerplaat achter in de straat, waarin er restanten van kopendraden werden aangetroffen.

Politie Zone Noord kreeg versterking van de collega’s van Politiezone Grens en de Nederlandse politie. Even later kruist deze laatste in Stabroek een voertuig met Nederlandse nummerplaat en drie inzittenden. Bij controle bleek dat twee van hen voldeden aan de beschrijving van de dieven op de camerabeelden. De personen en de bestuurster van het voertuig werden gearresteerd

De wagen die in de straat van de diefstal achtergelaten werd, is in beslag genomen. De verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Alle drie zijn ze gekend bij de Nederlandse politie, een ervan was ook al gekend bij onze zone.

Voor een politiezone zo dicht bij de grens blijkt nog maar eens hoe belangrijk een goede samenwerking over de landsgrenzen heen nodig is. Dankzij de goede banden met de Nederlandse politie kon deze snel mee inspringen en de dieven staande houden. Een mooi voorbeeld van internationale samenwerking

Elk jaar zien we een stijging van het aantal inbraken tijdens de “donkere maanden”. Politiezone Noord zet in deze periode extra in op participatie met de buurtbewoners om verdachte toestanden te melden. Ons project “Horen? Zien? Bellen!” en de Buurtinformatienetwerken (BIN’s) zijn daarin krachtige troeven.

bron: Politie Zone Noord

Havenbedrijf Antwerpen op tour om Haventoppers te bedanken

 

Het Havenbedrijf Antwerpen lanceert volgende week, van 21 tot en met 25 januari, de campagne ‘Haventoppers’ om medewerkers van bedrijven in het havengebied te bedanken voor hun inzet afgelopen recordjaar. Een Haventopperskraam zal het havengebied doorkruisen en geregeld halt houden om kleurrijke sjaals uit te delen.

Het zijn de meer dan 60.000 havenmedewerkers die ervoor zorgden dat Port of Antwerp in 2018 opnieuw kon uitpakken met recordcijfers. Elke dag springen ze op hun fiets of trotseren files om in een van de vele havenbedrijven het beste van zichzelf te geven. Ze deden een topjob, vindt het Havenbedrijf, dat daarom de Haventopperscampagne op touw zette.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf: “2018 was een uitzonderlijk jaar voor de Antwerpse haven, en dat hebben we te danken aan de duizenden havenmedewerkers die er elke dag opnieuw 100% voor gaan. Zij schrijven samen de toekomst van de haven. Deze Haventoppers verdienen een welgemeende dankjewel, vandaar deze actie”.

Komende week doorkruist een Haventopperskraam het havengebied, waar het geregeld halt zal houden op cruciale plaatsen, zoals de Gaarkeuken 110, de Zandvlietsluis of de Zuidnatie. Ook op DeWaterbus en de fietsbus kunnen havenmedewerkers het Haventoppersteam tegenkomen en een sjaal uitkiezen.

Wie wil weten waar het Haventopperskraam zal stoppen tussen 21 en 25 januari, kan de website checken: https://www.portofantwerp.com/nl/haventoppers.

Dansnamiddag in Dienstencentrum Molengeest Berendrecht

Radio Minerva op Lillo-Sjacherdorp 2018

In 2017 leek het erop dat de jaarlijkse en overbekende Sjachermarkt van Lillo ten dode was opgeschreven. Kunstpunt-Vlaanderen v.z.w., met haar thuisbasis in Het Landshuis te Lillo, nam de taak op zich om de beroemde rommelmarkt te laten voortbestaan en nieuw leven in te blazen. Het thema was ‘de kunst van een dorpje om te overleven temidden van een wereldhaven’. Tegelijk werd een engagement aangegaan om met de opbrengst van de markt een sociaal doel te steunen binnen het District Berendrecht, Zandvliet, Lillo. In overleg met het Zorgbedrijf Antwerpen werd geopteerd om een activiteit te steunen in het Dienstencentrum Molengeest te Berendrecht.
Tijdens Lillo-Sjacherdorp ’18 werden de Antwerpse Stadstrommelaars (voor de tweede maal) en Radio Minerva (in primeur) als het ware ‘opgetrommeld’ om het gehele gebeuren muzikaal in te vullen. Met succes, zo bleek. Zij gaven inhoud aan het respect voor het verleden in de zijlijn van een rasechte rommelmarkt.

Dansnamiddag
In samenwerking met het Zorgbedrijf Antwerpen, Radio Minerva en Dienstencentrum Molengeest werd besloten op woensdag 23 januari de nieuwjaarsreceptie muzikaal in te vullen. De kosten worden gedragen door Kunstpunt-Vlaanderen v.z.w. met de opbrengst van Lillo-Sjacherdorp ’18. Voor de uitwerking zet Radio Minerva haar huis-DJ Danny Van Tichelen in, die als geen ander de gasten zal onderhouden met een bijzonder muzikaal nostalgisch programma.
Het hele programma is toegankelijk voor iedereen. Let wel: de plaatsen zijn beperkt!
Het dansprogramma is vrij toegankelijk en begint om 14:00 uur en eindigt om 17:00 uur.
De liefhebbers kunnen vooraf, mits inschrijving, deelnemen aan de lunch voor de democratische prijs van 13 euro per persoon.
Inschrijven kan in het onthaalcentrum: Dienstencentrum Molengeest – Frederik Hendrikstraat 53 – 2040 Berendrecht – Telefonisch op het nummer: 03 / 292 97 20

Nieuwe gemeenteraadsleden Kalmthout op speeddate met personeel gemeente en OCMW

Op woensdag 16 januari werden de nieuwe raadsleden van Kalmthout wegwijs gemaakt in de verschillende diensten van gemeente en OCMW. Tijdens een informele infoavond maakten de nieuw verkozenen via speeddating kennis met de medewerkers en stelden zij volop vragen over de werking van elke afdeling.

De avond werd ingezet met een hartelijk welkom van burgemeester Lukas Jacobs, die zich enthousiast achter het initiatief schaarde: “De komende zes jaar zullen de wegen van personeel en raadsleden elkaar regelmatig kruisen. Een eerste kennismaking was dan ook op zijn plaats. Als bestuur hechten we belang aan een persoonlijke benadering, voor zover dat mogelijk is in een organisatie met 150 personeelsleden natuurlijk.”

Na een hartelijk welkom in het gemeentehuis en een woordje uitleg over de praktische zaken was het tijd voor een potje speeddating in dienstencentrum De Groten Uitleg. Gemeenteraadsleden en schepenen werden in kleine groepen ingedeeld en aan een thematische tafel toegewezen. Zo waren er onder andere tafels ingericht over het thema welzijn, vrije tijd, openbare werken en ruimtelijke ordening. Leden van het bestuur polsten in acht minuten naar de werking van elke dienst en lopende projecten, daarna was het tijd om door te schuiven.

Algemeen directeur Vincent Gabriels blikt alvast tevreden terug op een geslaagde kennismaking: “De reacties op dit initiatief zijn ontzettend positief. Schepenen hebben rechtstreeks contact met de diensten, maar voor gemeenteraadsleden blijft het meestal beperkt tot dossiers die besproken worden in de gemeenteraad. We streven naar een open cultuur waar mensen elkaars naam kennen, en na vanavond zijn we daar zeker in geslaagd. Voor herhaling vatbaar dus!”

Info:secretariaat@kalmthout.be, 03 620 22 03

Heemkring Molengalm viert 20 – jarig bestaan

vlnr.: Eduard Mous, Swa Lenaertrs, Willy Struys, Louis Metzger,
Herman Janssens en Linda Cleiren

Swa Elseviers

De Heemkring Molengalm Stabroek – Hoevenen – Putte viert haar 20 jaar en daarom organiseert de vereniging op zondag 20 januari een tentoonstelling met veel verschillende thema’s. Rond een centrale ruimte op de 2de verdieping van het kasteel Ravenhof, Oud Broek te Putte (er is een lift), komen in de verschillende zalen uiteenlopende zaken aan bod: oude foto’s uit onze 3 deelgemeenten, één zaal herbergt een bloemlezing van onze voorbije 4 jaar werking rond WO I, de verdwenen beelden uit de oude Hoevense kerk, één lokaal is voorbehouden aan de collectie Picolo met veel herkenbare voorwerpen, oude posters en schilderijen, documenten en voorwerpen uit vroegere tijden, enz.
Open van 10 tot 17 uur.
Inkom gratis.