Districtsbestuur Ekeren geïnstalleerd

21 raadsleden legden op 8 januari 2019 de eed af voor de nieuwe Ekerse districtsraad. Met 12 raadsleden vormen NV-A, sp.a en Open Vld de coalitie voor de komende 6 jaar. De oppositie bestaat uit de 9 raadsleden van Groen, Vlaams Belang, PVDA en CD&V.
Op 8 januari 2019 legden de 21 districtsraadsleden in Ekeren hun eed af. NV-A, sp.a en Open Vld vormen de komende 6 jaar de coalitie met 12 raadsleden. Groen, Vlaams Belang, PVDA en CD&V voeren oppositie met 9 raadsleden.
Na de installatie van de districtsraad kozen de raadsleden de voorzitter van de districtsraad en de districtscollegeleden. Het college staat in voor de dagelijkse werking van het districtsbestuur. De verdeling van de bevoegdheden van dit nieuwe college wordt tijdens de eerste collegezitting van 9 januari 2019 officieel vastgelegd.
Het nieuwe districtscollege wordt gevormd door districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) en districtsschepenen Annemie Plompen (N-VA), Ronny Kruyniers (sp.a), Marc Elseviers (N-VA) en Mick De Maere (Open Vld).