Danielle Meirsman legt als enige verkozene uit Polderdistrict de eed af in Gemeenteraad

Danielle Meirsman legt de eed af

Op maandag 7 januari legde Danielle Meirsman de eed af als gemeenteraadslid in de Antwerpse gemeenteraad. Daarmee is Danielle de enige verkozene die het district Berendrecht Zandvliet Lillo vertegenwoordigt in de gemeenteraad.
Danielle Meirsman startte haar politieke carrière in 1994, als ‘bureaulid’ in de toenmalige districtsraad. Later werd ze districtsschepen en maakte ze twaalf jaar deel uit van het districtscollege. Danielle ijverde voor een volwaardig cultuurcentrum in Zandvliet en als districtsschepen introduceerde ze het allereerste ‘vragenhalfuurtje voor de inwoners’. In 2012 koos Danielle voor de gemeenteraad, waar ze onder meer het voorzitterschap waarnam van de raadscommissie voor Sport en Diamant.  In haar thuisdistrict werd ze in 2015 gehuldigd als ere-districtsschepen.

Ook in de nieuwe legislatuur blijft Danielle Meirsman de belangen van de Antwerpse polderdorpen en hun inwoners verdedigen. Niet altijd evident, maar volhouden blijft de boodschap.