Liberalen vergeten Jacky Buchmann niet

De gemeentelijke feestzaal ’t Bruggeske was op vrijdag 4 januari, goed volgelopen voor de traditionele nieuwjaarsreceptie van de Kapelse Open Vld. Ook verschillende liberale kopstukken uit de buurgemeenten waren aanwezig. Voorzitter Bruno Kuylen bedankte de aanwezigen. “Met 15 van de 29 zetels behaalde de Kapelse Open Vld een volstrekte meerderheid en werd de grote overwinnaar van deze stembusslag. Met deze schitterende uitslag bleven we het enige echte blauwe vlekje in het noorden op de kaart van de provincie Antwerpen waarop verkiezingsuitslagen getoond werden. Meer nog we bleven overeind en zijn de enige ontbrekende gemeente in de goudgele rand die zich rondom de stad Antwerpen gevormd heeft” zei voorzitter Bruno Kuylen in zijn nieuwjaarstoespraak.

“Op het einde van deze legislatuur zal Kapellen meer dan 40 jaar door een liberale burgemeester bestuurd zijn. Inderdaad het begon in 1982 toen de toenmalige PVV de ban brak en, je kunt het haast niet meer voorstellen, de volstrekte meerderheid van het socialistische bestuur overnam. De grondlegger van ons blauw verhaal, de inspirator, beste vrienden heeft tot mijn grote spijt niet meer mee kunnen genieten van onze overwinning op 14 oktober. Immers nadat we de avond ervoor met aantal vrienden met hem samen hadden vergaderd en een glas hadden gedronken in de Verli overleed Jacky Buchmann op 24 mei en zorgde zo voor een zwarte vlek in de liberale herinneringen van 2018. Beste vrienden mag ik bij wijze van eerbetoon nog eens een verschrikkelijk luid applaus zo luid zelfs dat hij het hierboven op zijn wolk hoort”.

Voor de Kapelse Open Vld blijft voor alle beleidsplannen het principe overeind dat Kapellen tot de meest fiscaal vriendelijke gemeenten van Vlaanderen moet blijven horen. De aanvullende personenbelastingen van 5 % en de 551 opcentiemen op de onroerende voorheffing moeten volstaan om de kostprijs van alle beleidsbeslissingen te dragen.