Nieuwe gemeenteraad in Essen van start

Woensdagavond, 2 januari 2019, werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. 25 gemeenteraadsleden en 8 leden voor het bijzonder comité legden hun eed af, onder het toeziend oog van een volle raadzaal. De CD&V-fractie zal tijdens de komende legislatuur (2018-2024) uit 9 gemeenteraadsleden bestaan en 3 leden van het bijzonder comité. We stellen ze hieronder graag aan jullie voor.

Schepencollege
Gaston Van Tichelt – Burgemeester – Bevoegdheden: Voorzitter CBS, coördinatie beleidsvoering, integrale veiligheid, interlokale samenwerking, communicatie, evenementen, personeelsbeleid en lokale economie
Dirk Konings – Eerste schepen  – Bevoegdheden: Financiën, onderwijs, sociaal beleid, integratie en gelijke kansen, internationale samenwerking, landbouw en plattelandsbeleid en digitalisering
Brigitte Quick – Derde schepen – Bevoegdheden: Openbare infrastructuur, patrimoniumbeleid, mobiliteit en verkeersveiligheid, seniorenbeleid en burgerzaken
Brigitte Van Aert – Vijfde schepen + Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
Bevoegdheden: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, gezondheid en G-beleid, sport en toerisme
Gemeenteraadsleden
Ludo Somers – Voorzitter gemeenteraad, Steff Nouws – Fractieleider, Jan Suykerbuyk – Gemeenteraadslid, Marita Verpalen – Gemeenteraadslid, Liesje Van Loon – Gemeenteraadslid.
In eerste instantie is ook Ludwig Caluwé rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid. Naast lijstduwer voor de gemeenteraad was hij ook lijsttrekker voor de provincieraad van Antwerpen. Ook daar werd Ludwig verkozen. Om zich ten volle te kunnen concentreren op zijn werk als gedeputeerde, zal Ludwig geen gemeenteraadslid zijn in Essen.
CD&V Essen wenst Ludwig alle succes bij zijn mandaat binnen de provincie!
Bijzonder comité voor sociale zaken: Judith Franken, Marc Wauters, Anneleen Van Loon.