Gemeentebestuur Stabroek geïnstalleerd

vlnr. schepenen Veerle Nonneman (N-VA), Sarah Demaertelaere, (N-VA Ludo Reyntjens (N-VA), burgemeester Rik Frans (N-VA),
Jan Schouwaerts (voorzitter gemeenteraad- N-VA), schepenen Liesbeth Bardyn  (CD&V) en Herman Jongenelen (CD&V)

Herman Jongenelen (CD&V) legt de eed, van voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, af bij voorzitter van de gemeenteraad Jan Schouwaerts.

Donderdagavond 3 januari 2019 had in een volle gemeentelijke raadzaal in Stabroek de installatie plaats van de nieuwe gemeenteraad voor de legislatuur 2019 – 2024. Rik Frans, beginnend aan zijn tweede legislatuur als burgemeester trok de vergadering op gang, waarna hij na enkele punten het woord diende over te geven aan de voorzitter van de gemeenteraad Jan Schouwaerts. Jan zal voortaan de gemeenteraden leiden. Als schepenen stelt N-VA Sarah De Martelaere, Ludo Reyntjens en Veerle Nonneman voor. Voor CD&V zal Liesbeth Bardyn schepen zijn. Herman Jongenelen (CD&V) werd als voorzitter van het BCSD toegevoegd aan het schepencollege en wordt dan ook volwaardig schepen.
Het nieuwe Bijzonder Comité Sociale Dienst is samengesteld uit 8 leden plus voorzitter Herman Jongenelen. Voor VLD is dat Isabella Wouters, voor S.Pa Groen Herman Dorikens en voor Vlaams Belang Odette Maes. CD&V stuurt Stef Johnson en José Lens naar het BCSD. N-VA zetelt met Kristel Pittoors, Marleen Bocken en Gust Anthonissen.
De eerste volwaardige gemeenteraad/OCMW raad heeft plaats op maandag 28 januari om 20 uur.