Overleden Tilleke Lauryssens – Stabroek

In het WZC Aalmoezenier Cuypers overleed op 16 januari Tilleke Lauryssens. Zij was de weduwe van Jos Regemortel en werd geboren te Stabroek op 12 maart 1919. Er wordt afscheid van Tilleke genomen op woensdag 23 januari om 10 uur in de Sint Jacobuskerk, Kerkstraat te Kapellen. Aansluitend wordt zij begeleid naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Kapellen. Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

Rouwadres: www.condoleances.be/tillekelauryssens

Grondige opknapbeurt voor oprit Cultuurcafé O*KA

De gemeente Kalmthout investeert in een grondige opknapbeurt voor de oprit van Cultuurcafé O*KA. Maatwerkbedrijf Aralea vzw staat in voor de uitvoering van de werken.
“Wie de oprit naar de parking van het O*KA neemt, merkt dat er nood is aan een flink onderhoud”, vertelt Jan Oerlemans, schepen van openbare werken. “We pakken het ineens grondig aan: de oprit wordt volledig vernieuwd. Naast de aanleg van betonnen grasdallen voorzien we ook een padje in klinkerverharding. Daarmee willen we als gemeente het Cultuurcafé ook toegankelijk maken voor minder mobiele personen.”
Voor de uitvoering van de werken stelde de gemeente maatwerkbedrijf Aralea vzw aan. Deze beschutte werkplaats stelt personen met een (arbeids)beperking te werk in onder andere groenzorg en verhardingen.
De werken starten begin maart en duren vermoedelijk een 4-tal weken. Tijdens de werken wordt de parking tijdelijk afgesloten. De feestzaal blijft wel toegankelijk via de hoofdingang van het Cultuurcafé.
Info:  openbare.werken@kalmthout.be, 03 620 22 40

Verkaveling Schoem in Hoevenen

De wegenwerken aan de verkaveling Schoem aan de Kerkstraat in Hoevenen zijn zo goed als voltooid. Na de vorstperiode volgt alleen nog een tweede asfaltlaag. Nadeel: hier is weer een stukje polder dat verdwijnt. Voordeel: achteraan de verkaveling is er nu een doorgang voor wandelaars en fietsers van de Kerkstraat tot aan de Slijkweg, ook gunstig voor Hoevense bezoekers van de Basic Fit en de Bowling Planet, als die tenminste hun auto laten staan.
LW

Overleden José Moeseke – Stabroek

José Moeseke, echtgenote van de heer Eduard Moeyersons, overleed te Stabroek in
WZC Aalmoezenier Cuypers op 18 januari 2019. Zij werd geboren te Hamme (Oost-Vlaanderen) op 6 augustus 1927. Er wordt afscheid van José genomen in de aula op de begraafplaats Vossenveld, gelegen aan de Vossenveldlaan te Stabroek, op vrijdag 25 januari 2019 om 10.30 uur. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren vanaf 10.10 uur.Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats aldaar.
Rouwadres: Familie Moeyersons, Victor Govaerslaan 16/7, 2170 Merksem – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Frans Vanwesenbeeck – Stabroek

In het WZC De Kleine Kasteeltjes te Brecht overleed op 19 januari Frans Vanwesenbeeck. Hij was de weduwnaar van Lea Verhoeven en werd geboren te Kalmthout op 19 mei 1928. De plechtige uitvaartviering heeft plaats op vrijdag 25 januari om 11 uur in de parochiekerk van Sint Catharina te Stabroek, gevolgd door de crematie. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk om 10.40 uur.

Rouwadres: Fam. Vanwesenbeeck – Verhoeven, p/a uc Hofmans, Kapellensteenweg 205 te 2920 Kalmthout – online condoleren: www.uitvaartzorg-hofmans.be

Overleden Willy Janssens – Putte

Willy Janssens, echtgenoot van Inny Verkuyl, overleed in Coda Hospice te Wuustwezel op 19 januari 2019. Hij werd geboren te Kapellen op 3 april 1944. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 25 januari 2019 om 10 uur, in de parochiekerk Sint-Dionysius, Vincent Mercierplein te Putte-Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk, vanaf 9.40 uur. Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Putte-Stabroek, Veldstraat.
Rouwadres: Familie Janssens p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg, Kapelsesteenweg 639 – 2180 Ekeren. – online condoleren via christophebruyneel.be

Massale opkomst voor infovergadering ‘Werf van de eeuw in Achterbroek’


De parochiezaal zat op 15 januari afgeladen vol voor de infoavond over de wegenwerken in Achterbroek. Op het programma stond een uiteenzetting van de verschillende partners die de ‘Werf van de eeuw’ in goede banen zullen leiden. Meer dan driehonderd Kalmthoutenaren tekenden present.
Vanaf maandag 11 februari is het zover: dan gaat het kruispunt van de Kalmthoutsesteenweg en de Roosendaalsebaan op de schop. Dat gebeurt meteen grondig: naast de heraanleg van het kruispunt worden ook nutsleidingen en gasbuizen vervangen. Pas in het najaar van 2020 zullen de werken volledig afgerond zijn. Gezien de omvang van het project namen de gemeente Kalmthout, Eandis en het Agentschap Wegen en Verkeer uitgebreid de tijd om de drie werven voor te stellen aan de buurtbewoners. Burgemeester Lukas Jacobs trok nadien tijd uit voor een vragenronde.
Hoewel de werken best wat ongemak met zich meebrengen, focust de gemeente zich op het einddoel: een moderne, veilige infrastructuur, en dit zowel boven- als ondergronds. Het project werd dan ook officieel ‘het Pluspunt’ gedoopt, een verwijzing naar de vele voordelen die de werken op termijn opleveren.
Om de inwoners optimaal te informeren, werd overigens een nieuwe website (www.hetpluspunt.be) in het leven geroepen. Daarnaast zal de gemeente belangrijke updates over de werken communiceren via bewonersbrieven en affiches. De bewoners kregen na afloop alvast een uitgebreide brochure mee naar huis. Wie wil, kan er trouwens ook een afhalen op de dienst openbare werken (gemeentehuis, Kerkeneind 13).
Info: www.hetpluspunt.be, 03 620 22 40

1 2 3 9