Johannespassie van Bach in de St. Jozefkerk te Heide-Kalmthout


De Johannespassie is één van de mooiste en indrukwekkendste werken, die Johann Sebastian Bach heeft geschreven.
Van het magistrale openingskoor “Herr, unser Herrscher” tot het zo mooie, troostende “Ruht Wohl”, het is één en al barokpracht.
Dit meesterwerk van de barokmuziek wordt op zaterdag 30 maart 2019 om 20u00 uitgevoerd in de St-Jozefskerk van Heide-Kalmthout.
Het vierstemmig koor Aidomen uit Kalmthout, onder leiding van dirigente Kristin Roland. De veertig zangers van het Kalmthoutse koor voeren deze passie uit samen met een topensemble met als concertmeester An Van Laethem.
Aidomen kan samenwerken met enkele uitstekende solisten. Deze zijn Adriaan De Koster, Danny Van Hoof, Aina Callaert, Lieven Deroo,  Gert-Jan Verbueken en Dries De Crom.

Dit unieke concert heeft plaats op zaterdag 30 maart 2019 in de St. Jozefkerk in Heide-Kalmthout aan het Heidestatieplein, en duurt van 20 tot 22 uur. 
Tickets kosten 16 euro en kunnen eenvoudig gereserveerd worden via een email aan Aidomenkoor@gmail.com.

Hapje tapje concert te Zandvliet

De harmonie Vooruit van Zandvliet nodigt u op vrijdag 22 maart uit op haar 4de hapje-tapje concert in de Evenementenhal ‘t Noorden, Armenstraatje te Zandvliet. Na Italië, Frankrijk en Nederland is dit jaar “Willkommen in “Duitsland” het centrale thema. De harmonie trekt door “das schöne Deutschland” om te genieten van “die Deutsche Küche” en prachtige concertmuziek.
Verwacht u niet aan uitsluitend schlagers of Oberbayern-muziek … Duitsland heet veel meer in zijn “Marsch” dan dat! Het concert staat onder leiding van dirigente Bianca Van Roosbroeck.
Aanvang 20:30 uur, inkomprijs: 7 euro. Laat u de hapjes “schmecken”, en bestel daarbij nog “ein halber liter Bier” om te klinken en u bent “fit und fertig” om van het concert te genieten!

Overleden Maria Van den Bergh – Ekeren

Maria Van den Bergh, echtgenote van de heer Alfons Michielsen, overleed in AZ Klina te Brasschaat op 17 maart 2019. Zij werd geboren te Kalmthout op 26 augustus 1932. De afscheidsdienst heeft plaats op maandag 25 maart 2019 om 10.30 uur in de Sint-Lambertuskerk, gelegen aan de Frans Harrewijnlaan 1 te Ekeren. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 10.10 uur.
Na crematie zal de bijzetting van de urne plaatsvinden in het urnenveld op de begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.
Rouwadres: Familie Michielsen, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Bert Verdonck – Ekeren

Bert Verdonck, geboren op 5 december 1972, overleed op 14 maart 2019. Hij was de echtgenoot van Katrien Meeus en papa van Imke, Seppe en Lowie.
De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 23 maart 2019 om 10u00 in Zaal De Oude Brouwerij, Kerkstraat 18 te Hoevenen-Stabroek. Groeten en condoleren vanaf 9u00.

Rouwadres: Oppergaaistraat 7 te 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Etienne Mertens – Stabroek

Etienne Mertens, echtgenoot van mevrouw Hilda Vermaelen, overleed in WZC De Bijster te  Essen op 18 maart 2019. Hij werd geboren te Antwerpen op 12 juni 1947. Er wordt afscheid van Etienne genomen in de Sint-Catharinakerk, Kerkepad 1 te Stabroek, op dinsdag 26 maart 2019 om 10.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 9u40. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
Vossenveld te Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan.
Rouwadres: Familie Mertens, p.a. Rustpunt Begrafenissen,Smoutakker 1 te 2940 Stabroek Online condoleren: www.begrafenissen.net

Na 55 jaar Superette Pollet gaan de deuren nu voor goed toe


Marleen Pollet (54) en haar man Lieven Thijs (54) beleven de laatste dagen als uitbaters van Superette Pollet. Op het einde van de maand sluiten de deuren en wordt de superette geschiedenis. De concurrentie werd te zwaar en de Stationsstraat te moeilijk bereikbaar.
Begin jaren zestig van vorige eeuw besliste het West-Vlaamse koppel Paul Pollet en Anisette Verheye hun leven uit te bouwen in de regio Antwerpen. Na wat rondkijken, ruilden ze Kortrijk voor Kapellen en in de Stationsstraat huurden ze een pandje waar ze een kruidenierszaakje begonnen.
Daar begint het verhaal van Superette Pollet. In dezelfde straat maar in een veel groter pand dan toen, eindigt ook het verhaal van de laatste superette in de Stationsstraat.

In ons magazine brengen we binnenkort het volledige verhaal.

Ruiters Oude Gans strijden voor koningskroon

Sven Averens, koning 2018

Op zondag 24 maart organiseert de Oude Gans haar jaarlijks koningsrijden op het Solft te Berendrecht.
’s Ochtends vertrekt de stoet met fanfare en ruiters om rond 9u30 koning Sven Averens uit te halen. Nadien gaat de stoet via de Molengeest en Peter’s Sportbar richting de Koerel voor het middageten. Vervolgens wordt nog langs gegaan bij KFC Berendrecht Sport en bij Nelekes om rond 15u het koningrijden aan te vangen.
Dirk Calluy zal voor het eerst deelnemen en mag zich  ’s ochtends aan een doop verwachten.

De Lustige Gans Ekeren rijdt op zaterdag 23 maart 2019

Luc Peeraer werd vorig jaar voor de 2de maal koning

Maandag 11 maart staken de bestuursleden van de Lustige gans Ekeren de koppen bij elkaar om een nieuwe datum te prikken. Door het stormweer van zondag 10 maart werd het ganzenrijden in Ekeren omstreeks 14.55 uur afgelast.

Zondagmorgen 10 maart verzamelden ruiters en gezin om een stevig ontbijt te nemen. Na het paarden opzadelen trok de stoet door Ekeren. Het waaide al redelijk en ook mochten ze hun regenjassen aantrekken.
Om half twaalf werd koning Luc uitgehaald bij boer Olivier. De pekesstoemp met worst werd gesmaakt. Na het uithalen werden nog enkele cafés aangedaan.
Aangekomen bij het laatste café, De Notenboom werd het slechte nieuws aangekondigd door de politie: Algemene stopzetting van alle evenementen.
Samen met de politie staken de bestuursleden hun koppen bij elkaar… Een spijtig voorval maar het kon niet anders. De leden werden ingelicht.

De Lustige Gans wilde uit respect voor de andere maatschappijen niet op zondag rijden. Rekening houdende met de paardenleveranciers, de feestzaal, de stadsdiensten en de politie werd een datum geprikt: Zaterdag 23 maart om 15 uur op het Kristuskoningsplein. “Er wordt gestart waar we geëindigd zijn” sprak de voorzitter. “Afspraak om 14.30 uur in café De Notenboom. Nadat de nieuwe koning gekend is zal er weer gefeest worden in de Akerzaal achter het Ekers Hof. Iedereen welkom om dan eindelijk de Ekerse koning 2019 te vieren.

Unieke kleimuur moet veen De Nol nat houden

KALMTHOUT – Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. “Met deze financiële steun maken we 80 heel concrete lokale klimaatprojecten mogelijk”, zegt Koen Van den Heuvel. 

In 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen opgeroepen om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Een jury van selecteerde 80 projectvoorstellen die een subsidie ontvangen van 75 procent van het investeringsbedrag. Het gaat om projecten tussen de 10.000 en 250.000 euro. 

Minister Van den Heuvel zelf kwam een kijkje nemen in Kalmthout, waar de actie “Veenherstel” van Natuurpunt kan rekenen op 187.500 euro subsidie.

 Natuur is een van de krachtigste wapens in ons arsenaal tegen klimaatverandering. Het Grenspark Kalmthoutse Heide is een van de laatste relicten van het ooit zo uitgestrekte heidelandschap van de Kempen. Een bijzonder deelgebied van het Grenspark is de Nol, een voormalig hoogveengebied van 60 ha dat sinds 2009 door Natuurpunt wordt beheerd.  

Een drainagegracht zorgt nog voor een sterke verdroging van het gebied, met veenafbraak tot gevolg waarbij grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. Omdat deze gracht niet kan gedempt worden, wil Natuurpunt het gebied hydrologisch isoleren met een kleischerm. Dat zal het water houden en zo een positief effect hebben op de veen- en natuurontwikkeling en de C02-conservering.

“Door het veen natter te maken, houden we de oude C02 in de grond én capteren we jaarlijks 356 ton C02 extra. Het gebied fungeert zo als een spons die water vasthoudt. Dat is van belang voor infiltratie in de diepere grondwaterlagen wat gevolgen heeft voor onze drinkwatervoorziening, om uitdroging van de natuur in de ruime regio te voorkomen en dus ook om de klimaatverandering af te remmen door koolstof op te slaan”, aldus Koen Van den Heuvel. 

Daarnaast worden nog een aantal kleinschalige maatregelen genomen om de veengroei terug op te starten. Deze manier van werken zal zorgen voor het behoud en herstel van de veenbasis en meer soortenrijke heide- en veenvegetaties met Europees beschermde soorten. Het is de eerste keer dat er een kleischerm in Vlaanderen aangelegd wordt. Alle fasen van het project worden goed gedocumenteerd. Bij een positieve evaluatie van deze methodiek kan deze ook toegepast worden in andere gebieden met problemen met het waterregime.

 

“Uit de koers” lezing met film te Zandvliet

 

Kelly en Jessy Druyts zijn twee Antwerpse topwielrensters. Samen met nog twee zussen en een broer vormen zij een unieke wielerfamilie. Het leven voor de koers. Het leven in het peloton. Leuke anekdotes en verhalen. Kelly en Jessy nemen u mee in de wonderlijke wereld van de koers terwijl u geniet van een echte Kwaremont.

De film ‘Wonderful Losers’ toont de koers doorheen de ogen van het medische team. Opeengepakt als sardienen gewonde renners verzorgen. Het leven van het medische team lijkt op dat aan de vuurlinie: renners crashen, staan weer op en gaan door met de wedstrijd. En in die strijd gebeuren fantastische dingen.

De voorstelling gaat door op donderdag 4 april om 20 uur in de Concertzaal en foyer De  Schelde,De Keyserhoeve 66, Zandvliet

Inkom: kansentarief: 2 euro -Kassa: 6 euro -vvk: 4 euro
www.vrijetijdscentrumdeschelde.be
 
Wij mogen van Vrijetijdscentrum 2 x 2 vrijkaarten wegschenken. Stuur een mailtje voor29 maart naar redactie@publipolder.be
 
1 2 3 35