N-VA en CD&V doorbreken cordon sanitaire

Voorzitter van N-VA, Rudi Sempels en voorzitter van de CD&V, Marcel Paardekam

Minderheidscoalitie krijgt steun van An Van Uffelen

Berendrecht, Zandvliet, Lillo – N-VA met 6 zetels en CD&V met 1 zetel besturen de volgende zes jaar het polderdistrict. Samen hebben de twee slechts 7 van de 15 zetels. Het minderheidskabinet krijgt echter onverwacht de steun van An Van Uffelen. Zij zetelt al jaren voor Vlaams Belang en werd in oktober opnieuw verkozen. Pas vrijdag nam ze ontslag uit haar partij om als onafhankelijke te zetelen en zo de minderheidscoalitie aan een meerderheid te helpen. Een mandaat wil ze niet, maar ze neemt wel deel aan de vergaderingen van het schepencollege. Voor oppositie PRO2040 is het zonneklaar : onder leiding van N-VA en met steun van CD&V is in de polder het cordon sanitaire doorbroken.

Als laatste Antwerps district heeft het polderdistrict nu ook een nieuw bestuur. Bijna onmiddellijk na het bekend maken van de coalitie tweette Vlaams Belang kopstuk Filip De Winter :  “In Antwerps Polderdistrict Bezali vormt Vlaams Belang districtsraadslid als onafhankelijke front met N-VA om sp.a uit bestuur te houden!” .

Op 14 oktober gaven de kiezers N-VA 6 zetels, PRO2040 4 zetels, Vlaams Belang ook 4 zetels en CD&V 1 zetel. Op het eerste gezicht gemakkelijke karten, want N-VA en PRO2040 halen samen 10 van de 15 zetels. N-VA begon besprekingen met alle partijen. N-VA stond er op om CD&V mee te nemen in een nog ruimere meerderheid. PRO2040 wilde dat niet, omdat 10 van de 15 zetels al een meer dan ruime bestuursmeerderheid geeft. Zowel N-VA als PRO2040 bleven bij hun standpunt.

An Van Uffelen : “Ik heb geen schepenambt. Vlaams Belang blijft voor mij een prachtige partij, maar door mee in dit bestuur te stappen denk ik meer te kunnen realiseren voor de polder. In het verleden gaven de sp.a-verkozenen te veel tegenwind op alle initiatieven die we namen. Met dit bestuur kunnen we meer nadruk leggen op het poldergevoel. Voor mij is het van belang dat er in de polder opnieuw dag en nacht politie aanwezig is”, aldus Van Uffelen.

De huidige bestuursploeg wordt geleid door Carl Geeraerts, Rudi Sempels en eerste opvolger op de N-VA-lijst Pascale De Lange. Sandra Suykerbuyk wordt CD&V-schepen. De 18-jarige Laura Adriaenssens die op de tweede plaats met 390 voorkeurstemmen het op een na beste resultaat behaalde, valt buiten het college. De voordrachtsakte voor de districtsschepenen werd inmiddels ondertekend.

Karel Hendrickx (PRO2040) : “De huidige districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) drong aan op een zo groot mogelijke coalitie en wilde naast ons daarom ook CD&V mee aan boord. Dat was een al te doorzichtig politiek manoeuvre om onze burgerbeweging een stuk vleugellam te leggen. Nu moet hij en zijn coalitie overleven met de gedoogsteun van An van Uffelen. Alhoewel zowel N-VA als CD&V nationaal beweren het cordon sanitaire te respecteren, bewijzen de partijen hier het tegengestelde. Om ons aan de kant te zetten offeren ze het cordon sanitaire op. De polder verdient beter.” CD&V lijsttrekster Sandra Suykerbuyk was niet bereikbaar voor commentaar.