PRO2040 reageert op artikel N-VA “Coalitie zonder PRO2040 in Polderdistrict?”

Meer dan twee maand na de verkiezingen van 14 oktober 2018, lijkt het erop dat de coalitiegesprekken in het District Berendrecht-Zandvliet-Lillo muurvast zitten.
De kaarten liggen nochtans niet moeilijk. Reeds op de verkiezingsavond van 14 oktober was het immers duidelijk dat PRO2040 (27,4%; 4 verkozenen), en N-VA (35,9%; 6 verkozenen) samen een ruime 2/3de meerderheid in de Districtsraad kunnen vertegenwoordigen, aangezien deze uit 15 raadsleden bestaat. PRO2040 betreurt dat er ruim twee maand na de verkiezingen, nog maar 1 keer een (éénzijdig) inhoudelijk gesprek is geweest met N-VA. De drie andere momenten waarop de twee grootste formaties hebben samengezeten, duurden – helaas – niet langer dan 10 minuten.

“PRO2040 is niet van plan om zich politiek te laten verzwakken. Een Districtsbestuur met twee partijen dat een ruime 2/3de meerderheid heeft, zou sterk en efficiënt de Polder kunnen besturen. Een derde partij is daarom niet nodig, en maakt besturen moeilijker.” aldus lijsttrekker Zander Vliegen. Dat is een van de redenen waarom PRO2040 het niet nodig acht om CD&V (7%; 1 verkozene) toch mee op te nemen in het Districtsbestuur.

Nathalie Aertssen en Karel Hendrickx zijn duidelijk: “Dit standpunt volgt de politieke logica en wetmatigheden, en is helemaal géén waardeoordeel over het politiek engagement en het programma van CD&V. Ons standpunt werd reeds op 12 november 2018 aan N-VA overgemaakt. Ook na 12 november hebben we meermaals, zowel mondeling als schriftelijk, dit standpunt moeten herhalen aan N-VA, aangezien deze na terugkoppeling met hun lokaal bestuur de vraag steeds bleven stellen.” “Wij deden dit, zoals afgesproken, discreet aan de onderhandelingstafel, en niet in de pers.”, vult Bart Goris aan.

Met een tweede persbericht op 16 december getiteld “Coalitie zonder PRO2040 in Polderdistrict?” wordt door N-VA de indruk gewekt dat PRO2040 de onderhandelingen in de Polderdorpen bemoeilijkt.
“Niets is minder waar: PRO2040 heeft van in het begin constructief meegewerkt aan de totstandkoming van een coalitie!” repliceert Vliegen. Tot op heden kregen we echter nog niet de mogelijkheid om ook het programma van N-VA Polder inhoudelijk met hen te bespreken, hoewel ons dat op 12 november beloofd werd.

“We betreuren ook dat er door N-VA gekeken wordt naar de precieze verdeling van de postjes, alvorens er dieper inhoudelijk gewerkt kan worden richting een oerdegelijk bestuursakkoord voor onze Polderdorpen. Dit leiden we af uit het voorstel dat N-VA Polder op zondagochtend 16 december plots onverwacht en tegen ons standpunt in op tafel gooide. Dat ging louter over de verdeling van het aantal schepenambten in een coalitie met N-VA, PRO2040 en alsnog CD&V, en lag helemaal niet in lijn met de verkiezingsuitslag.”

PRO2040 heeft op zondagnamiddag 16 december aan N-VA laten weten dat ze hopen snel te kunnen starten aan inhoudelijke gesprekken.