CD&V verdeelt mandaten

Kalmthout – CD&V Kalmthout bestuurt ook de volgende zes jaar met een volstrekte meerderheid de heidegemeente. Zopas werden de bevoegdheden van burgemeester en schepenen bekend gemaakt. Lukas Jacobs blijft uiteraard opnieuw de volle zes jaar burgemeester en is verantwoordelijk voor veiligheid, omgevingsvergunningen, ondernemen, communicatie, participatie en burgerlijke stand. Silke Lathouwers krijgt in haar portefeuille milieu, cultuur, jeugd, evenementen, gelijke kansen en ICT. Parlementslid Jef Van den Bergh wordt verantwoordelijk voor mobiliteit, ruimtelijke planning, wonen en onderwijs. Jan Oerlemans leidt openbare werken, patrimonium, openbaar groen, begraafplaatsen en ontwikkelingssamenwerking in goede banen. Sandra Hoppenbrouwers krijgt ouderen, toerisme, kinderopvang, plattelandsbeleid en dierenwelzijn toegeschoven. Maarten De Bock ten slotte wordt voorzitter bijzonder comité sociale dienst en verantwoordelijk voor welzijn, financiën, voorzitter autonoom gemeentebedrijf, sport en gezondheid. Maggy Beyers verdwijnt als OCMW-voorzitter. (evdw)