Zakelijk Netwerk maakt plaats voor andere netwerkclubs

De Brasschaatse vereniging “Zakelijk Netwerk” heeft beslist om, na 13 jaren netwerken, te stoppen en ruimte geven aan andere netwerkclubs. De afscheidsreceptie werd ondermeer bijgewoond door de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V) die ondermeer Lutgart Bredael, trekker van de netwerkclub, bedankte voor haar inzet. Ook de werkers van het eerste uur; Jan van Dun, Jean-Pierre Speleers en Wim Roels werden in de hulde betrokken. “We hebben samen prachtige avonden georganiseerd. We waren als allereerste in het MAS en als allerlaatste in het Museum voor Schone Kunsten. Daarnaast verbroederden we met de jeugd in de werkhuizen van het KTA en hebben we tien jaar Awards uitgereikt. Het waren gouden jaren en dit willen we mooi afsluiten” zegt Lutgart Bredael. Om de leemte op te vangen organiseert Cap Noord, een zakelijk netwerk dat ondernemers uit Kapellen, Stabroek, Ekeren en het Noordelijk Havengebied samenbrengt, op 24 februari een activiteit in Brasschaat.