Digitale infoborden werken niet

Ekeren – In de novemberzitting van de districtsraad hield Anny Joossens (Groen) een interpellatie naar aanleiding van de bestelling van een vijfde digitaal LED-infobord (kostprijs +/- 24000 euro). Dit infobord zou geplaatst worden in Groot Hagelkruis aan pleintje van Klein Hagelkruis. Districtsschepen Sabine Coene kon meedelen dat twee van de vier huidige borden al sinds begin 2018 uitgeschakeld zijn. Het gaat om de borden op de kruispunten Kloosterstraat-Bilderdijkstraat en De Beukelaerlaan-Ferdinand Verbieststraat.
Reden: volgens agentschap Wegen en Verkeer staan die borden te dicht bij verkeerslichten zodat er verwarring kan ontstaan bij weggebruikers ! Er wordt nu door de diensten van het district gezocht naar gunstige locaties om die borden naar te verplaatsen. Naar verluidt wordt gedacht aan volgende mogelijkheden : Prinshoeveweg/Kruidenlaan (Donk) – Van den Weyngaertplein (Mariaburg) – of strategische plaatsen voor Rozemaai, Schoonbroek of Edison. (jdh)