Overleden Joke de Bie – Berendrecht

Joke de Bie, weduwe van de heer Jan van Gils, overleed thuis te Berendrecht op 4 december 2018. Zij werd geboren te Ginneken op 25 september 1924. Er wordt afscheid van Joke genomen in de Sint-Catharinakerk, Kerkepad 1 te Stabroek, op maandag 10 december 2018 om 11.00 uur. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 10u40. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan.
Rouwadres: Familie van Gils – de Bie, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek –  www.begrafenissen.net