Bijkomende maatregelen herstelling wegdek Tijsmanstunnel

Nog tot en met maandagochtend 26 november voert het Agentschap Wegen en Verkeer herstellingen uit aan het wegdek in de Tijsmanstunnel (R2) in de tunnelkoker richting Beveren.
De eerste dag was meteen getekend door zware hinder. Voor de wegarbeiders blijkt het door de nabijheid van het voorbijrijdende zware verkeer bovendien zeer moeilijk werken. Er worden daarom bijkomende maatregelen genomen om te kunnen garanderen dat de werken veilig en tijdig afgerond kunnen worden.

Tunnelkoker richting Beveren woensdag- en donderdagnacht dicht
Door de zeer beperkte werkruimte en het feit dat de snelheidsbeperking in de tunnel niet wordt nageleefd kunnen bepaalde werken niet op een veilige manier snel genoeg uitgevoerd worden. Dat leidt enerzijds tot gevaarlijke situaties en anderzijds tot kans op vertraging van de werken. Om hier een mouw aan te passen zal het agentschap tijdens de nachten van woensdag 21 en donderdag 22 november de tunnelkoker richting Beveren volledig afsluiten tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Tijdens die nachten zal de aannemer betonankers plaatsen en nieuwe beton storten. Het verkeer wordt dan in beide richtingen door de tunnelkoker richting Stabroek geleid (2×1 rijstrook). De twee bijkomende nachtelijke sluitingen moeten toelaten om werken veiliger te kunnen uitvoeren en de werken binnen de vooropgestelde periode te kunnen afronden.

Trager langs de werf is vlotter op de werf
AWV verontschuldigt zich voor de grote hinder die gepaard gaat met de werken, maar vraagt ook om rekening te houden met de veiligheid van de wegarbeiders die de herstellingen daar zo snel en zo goed mogelijk uitvoeren. De arbeiders werken dicht bij het voorbijrijdende verkeer en bij hoge snelheden leidt dat tot gevaarlijke werkomstandigheden. Dit vertraagt dan weer de voortgang van de werken. Het agentschap wil daarom met aandrang vragen om meteen na de file niet het gaspedaal in te drukken maar de snelheidsbeperking van 50 km/u langs de werf te respecteren.

Werken weersafhankelijk
De voortgang van de werken is ook afhankelijk van het weer. Met name de grondtemperaturen moeten hoog genoeg zijn om het beton voldoende snel te laten uitharden. Bij slechte weersomstandigheden is het mogelijk dat de timing wijzigt. AWV en de aannemer doen er echter alles aan om de werf binnen het voorziene tijdsbestek af te ronden.
Info:  www.wegenenverkeer.be/antwerpen.