Dreefbomen in Brasschaat aan vervanging toe


Omdat het gemeentebestuur van Brasschaat continu werkt om het Gemeentepark groen en gezond te houden, startten zij vorig jaar in oktober met de uitvoering van ons beheersplan om de dreefbomen in twee dreven in het park te vervangen waarbij het historische zicht van de dreven bewaard moet blijven.
In twee fases worden niet enkel zieke en versleten exemplaren geveld. Voor een nieuwe gelijkjarige en gelijkmatige dreef te bekomen, wordt de volledige dreef vervangen zoals opgelegd in het landschapsbeheerplan en door het Agentschap voor Onroerend erfgoed. Veel bomen hebben ook dode takken, schorsschade… en kunnen dus een gevaar vormen voor bezoekers bij hevige wind of een zware storm.

In een eerste fase werden de bomen in de Hemeldreef in oktober-november 2017 gerooid. Nu staat fase 2 voor de deur. Op maandag 12 november start men met het rooien van de bomen in de Graaf Reussensdreef. Deze werken duren ongeveer 2 à 3 weken.
Eind november – begin december start Eandis dan met het leggen van gas- en elektriciteitsleidingen. Ook dit zal ongeveer 2 à 3 weken duren. Tijdens de kerstvakantie liggen de werken stil.
Op maandag 7 januari hervatten de werken en worden nieuwe bomen aangeplant. Zo krijgt het park maar liefst 436 nieuwe bomen bij. Bovenstaande timing is uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden.

Info: dienst Groen en Natuur, T 03 650 02 96, groenennatuur@brasschaat.be.