Dag van de trage wegen


In Berendrecht en Zandvliet staat er momenteel nog één molen: de Buitenmolen. Tijdens de Dag van de Trage Weg is deze is ook het vertrek- en eindpunt van een mooie wandeling over een grote variatie aan trage wegen.
De wandeling leidt langs de sites van verdwenen stenen stellingmolens, houten staakmolens, rosmolens en vertelt ook het verhaal van een reeds lang verdwenen getijwatermolen. Op deze plaatsen langsheen het parcours staan infopanelen.
Deze wandeling is interessant voor natuurliefhebbers, erfgoedfans en actieve ontdekkers van alle leeftijden! Aan het startpunt krijg je de wandelroute van 8,5 kilometer mee. Deze kan ook ingekort worden.
De wandeling kadert in de Dag van de Trage Weg en wordt georganiseerd door Natuurpunt Antwerpen Noord – afdelingskern Polderdistrict en vzw Buitenmolen met steun van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Trage Wegen vzw.
Trage wegen zijn verbindingen tussen straten en dorpsdelen, vooral bestemd voor fietsers, voetgangers en ruiters. Soms zijn ze recent aangelegd, maar ze kunnen ook al 100-den jaren in gebruik zijn. De belangrijkste functies zijn: recreatie, veilige mobiliteit, natuurbeleving en erfgoed. Door verwaarlozing of juist door overdreven modernisering kunnen deze functies in het gedrang komen.
Praktisch: Buitenmolen Berendrecht, Zandvlietsesteenweg 1, zondag 21 oktober, van 10 tot 18 uur