Vleemo ondertekent overeenkomst voor extra windmolens

“Ook geïnteresseerden zullen mee kunnen investeren in groene energie”

Op de werf in het Antwerpse havengebied heeft Vleemo, uit Hoevenen, een overeenkomst ondertekent voor het bouwen van extra windmolens. Tot nu zal het bedrijf al 130 miljoen euro geïnvesteerd hebben in windturbines die groene stroom leveren aan 66.885 Antwerpse gezinnen. Nieuw is dat vanaf volgend jaar, via de coöperatieve vennootschap “Wind voor A” omwonenden, en geïnteresseerden, mee kunnen investeren in windturbines op de Antwerpse rechteroever.

De Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming (Vleemo) is een Vlaams windenergiebedrijf gespecialiseerd in duurzame ontwikkelingen in het Antwerpse havengebied. In juni 2003 selecteerde het Gemeentelijk Havenbedrijf Vleemo als bevoorrechte partner voor de ontwikkeling en exploitatie van een windturbinepark op de rechteroever. Geen jaar later, op 6 mei 2004, startte men aan de Zandvlietsluis met de fundering van de eerste turbine in de Antwerpse haven die een klein half jaar later in gebruik ging. Het was toen de hoogste windmolen met het meeste vermogen in de Benelux. Daarna werd, in twee fasen, begonnen aan een reeks van 18 windturbines. Eerst werden er tien gebouwd: drie aan het Delwaidedok, twee aan het Churchilldok en vijf aan het 6de Havendok. In de tweede fase, waarvan de bouw begin 2017 begon, werden acht turbines gebouwd op het Haveneiland. Nadien kwamen er nog enkele bij wat de teller op een dertigtal brengt. “Het doel is om Antwerpen klimaatneutraal te maken. Dit wil zeggen dat alle windturbines voldoende stroom produceren om te voorzien in de energiebehoefte van alle inwoners van de stad Antwerpen. Een belangrijke ingreep die ons milieuvriendelijker maakt en de uitstoot van broeikasgassen flink doet dalen” zegt de Antwerpse schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Coöperatieve vennootschap

Met de ondertekening van de overeenkomst, en het plaatsen van een handtekening op een wiek, werd de overeenkomst bezegeld. De nieuwe overeenkomst zal Vleemo opnieuw 7 windturbines bouwen. “Om ook omwonenden, en andere geïnteresseerden, de kans te geven mee te investeren in groene energie wordt binnenkort de coöperatieve vennootschap “Wind voor A” opgericht. Die investeert de door haar opgehaalde gelden in de windparken van Vleemo. Per gezinslid kan tot een maximum 3.000 euro geïnvesteerd worden. Elke natuurlijke persoon, zonder leeftijdsgrens, kan aandelen kopen. Er zijn geen in- of uitstapkosten verbonden aan de aankoop. De eerste 5 jaar kunnen de aandelen niet verkocht worden. Als aandeelhouder word je automatisch lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarvoor je jaarlijks uitgenodigd wordt en informatie krijgt over de werking en de resultaten van de coöperatieve vennootschap. Er zal een jaarlijks dividend uitgekeerd worden. Hoeveel dit bedraagt wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Geïnteresseerden die meer inlichtingen willen, kunnen terecht op informatie@windvoora.be” zegt David Daggelinckx, CEO van Vleemo.