Meer geld voor mantelzorgers

Kalmthout veroudert
Jaarlijks komen er ongeveer 130 65-plussers bij. Deze groep groeit sneller dan de groep kinderen en volwassenen. De ouderen die vandaag een plaats zoeken in een rustoord, schrijven zich op verschillende plaatsen in om zeker te zijn van een plaats. Maar zo ontstaat wel een kluwen aan wachtlijsten. Michel Billen, verpleegkundige en kandidaat voor sp.a Kalmthout, wil daarom een één-loket functie maken. Mét een voltijds ouderenconsulent en een overlegstructuur voor de toewijzing van residentiële zorg. “Bij de ouderenconsulent moet je terecht kunnen met al je vragen. Hij of zij gaat op zoek naar een antwoord op maat. Ook de inschrijvingen voor het rustoord worden zo gestroomlijnd. Geen onnauwkeurige wachtlijsten meer en iedereen weet wat te verwachten.”
Ann de Buysscher, eveneens verpleegkundige en sp.a kandidaat, vult aan: “De mantelzorg moet bovendien beter geregeld. Een mantelzorger verdient niet alleen een spreekwoordelijke maar ook een financiële steun in de rug. De toelage optrekken tot 200 € per maand is geen overbodige luxe als je weet welke duizendpoten de mantelzorgers zijn.”
Om langer in je eigen gemeente te kunnen wonen, zijn vaak aanpassingen in de woning nodig. Liliane De Laat, lid van de Ouderenadviesraad : “Laten we oudervriendelijke woningen mixen met woningen voor jonge gezinnen. Zo maken we woon-service zones waar intergenerationele zorg mogelijk is. Het is praktisch en ieder behoudt zijn waardigheid.”
Wie zijn/haar leven lang gewerkt heeft, verdient een zorgeloze en waardige oude dag. Wilfried Verhaert, uittredend OCMW-raadslid beaamt: “De zogenaamde onderhoudsplicht maakt van ouderen bedelaars, creëert spanningen binnen families en vereist ook een administratie die duur en omslachtig is. Wij willen de onderhoudsplicht afschaffen. Het kan perfect. In buurgemeente Essen bewijzen ze het al.” (evdw)