Overleden Angèle Janssens – Stabroek

Angèle Janssens, echtgenote van Lambert Mattheussens, overleed in het woon- en zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers op 9 oktober 2018. Zij werd geboren te Stabroek op 20 november 1931. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 17 oktober 2018 om 11 uur in de aula op de begraafplaats Vossenveld, Vossenveldlaan te Stabroek. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats aldaar. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.
Rouwadres : Familie Angèle Janssens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen – www.janketelaars.be

Vleemo ondertekent overeenkomst voor extra windmolens

“Ook geïnteresseerden zullen mee kunnen investeren in groene energie”

Op de werf in het Antwerpse havengebied heeft Vleemo, uit Hoevenen, een overeenkomst ondertekent voor het bouwen van extra windmolens. Tot nu zal het bedrijf al 130 miljoen euro geïnvesteerd hebben in windturbines die groene stroom leveren aan 66.885 Antwerpse gezinnen. Nieuw is dat vanaf volgend jaar, via de coöperatieve vennootschap “Wind voor A” omwonenden, en geïnteresseerden, mee kunnen investeren in windturbines op de Antwerpse rechteroever.

De Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming (Vleemo) is een Vlaams windenergiebedrijf gespecialiseerd in duurzame ontwikkelingen in het Antwerpse havengebied. In juni 2003 selecteerde het Gemeentelijk Havenbedrijf Vleemo als bevoorrechte partner voor de ontwikkeling en exploitatie van een windturbinepark op de rechteroever. Geen jaar later, op 6 mei 2004, startte men aan de Zandvlietsluis met de fundering van de eerste turbine in de Antwerpse haven die een klein half jaar later in gebruik ging. Het was toen de hoogste windmolen met het meeste vermogen in de Benelux. Daarna werd, in twee fasen, begonnen aan een reeks van 18 windturbines. Eerst werden er tien gebouwd: drie aan het Delwaidedok, twee aan het Churchilldok en vijf aan het 6de Havendok. In de tweede fase, waarvan de bouw begin 2017 begon, werden acht turbines gebouwd op het Haveneiland. Nadien kwamen er nog enkele bij wat de teller op een dertigtal brengt. “Het doel is om Antwerpen klimaatneutraal te maken. Dit wil zeggen dat alle windturbines voldoende stroom produceren om te voorzien in de energiebehoefte van alle inwoners van de stad Antwerpen. Een belangrijke ingreep die ons milieuvriendelijker maakt en de uitstoot van broeikasgassen flink doet dalen” zegt de Antwerpse schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Coöperatieve vennootschap

Met de ondertekening van de overeenkomst, en het plaatsen van een handtekening op een wiek, werd de overeenkomst bezegeld. De nieuwe overeenkomst zal Vleemo opnieuw 7 windturbines bouwen. “Om ook omwonenden, en andere geïnteresseerden, de kans te geven mee te investeren in groene energie wordt binnenkort de coöperatieve vennootschap “Wind voor A” opgericht. Die investeert de door haar opgehaalde gelden in de windparken van Vleemo. Per gezinslid kan tot een maximum 3.000 euro geïnvesteerd worden. Elke natuurlijke persoon, zonder leeftijdsgrens, kan aandelen kopen. Er zijn geen in- of uitstapkosten verbonden aan de aankoop. De eerste 5 jaar kunnen de aandelen niet verkocht worden. Als aandeelhouder word je automatisch lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarvoor je jaarlijks uitgenodigd wordt en informatie krijgt over de werking en de resultaten van de coöperatieve vennootschap. Er zal een jaarlijks dividend uitgekeerd worden. Hoeveel dit bedraagt wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Geïnteresseerden die meer inlichtingen willen, kunnen terecht op informatie@windvoora.be” zegt David Daggelinckx, CEO van Vleemo.

Winnaars fotowedstrijd Schaal Sels Merksem-Antwerp Port Epic

Naar aanleiding van de wielerwedstrijden Schaal Sels Merksem en Antwerp Port Epic organiseerdeN de Koninklijke Merksemse Wielrijdersclub en de Koninklijke Fotoclub Merksem, een fotowedstrijd voor amateurfotografen. De Schaal Sels was aan de 93ste editie toe, en de KF Merksem bestaat 93 jaar. De fotowedstrijd werd onderverdeeld in twee categorieën; sfeerbeelden en sportbeelden. Bij de sfeerbeelden ging de eerste plaats naar Els Roos gevolgd door Bart Willems, Erik Vandewalle  en Marc Wellens. In de categorie sport werd Ann Scholtis de beste gevolgd door Wim van Leene, Kevin Geentjens en Marc van Thielen. De bijzondere prijs van de Koninklijke Fotoclub Merksem ging naar Tom Braem. Het spreekt voor zich dat de meest spectaculaire beelden genomen werden op de onverharde stroken in de Antwerpse polderstreek.

Garageverkoop in Berendrecht, Zandvliet en Lillo

Nu het einde van de zomer nadert mag er hier en daar wat opgeruimd worden in huis en tuin en de garage. Daarom de laatste garageverkoop van dit jaar in onze Polderdorpen en dit op zondag 14 oktober!
Startpunt bij de familie Van Iersel, Zandvlietse Dorpstraat 194 te Zandvliet , vanaf 09h00 tot 17h00. Koffie of thee staat klaar met een koekje erbij! Hier kan u een lijst met kleurenplannetje bekomen.
We verwachten méér dan 100 pop up winkeltjes voor één dag in onze polderdorpjes.
U vind hier de meest uiteenlopende zaken, gaande van boeken tot oud speelgoed. Maar ook meubeltjes, fietsen, lp’s en singeltjes en tuingerief!
We verwelkomen u graag in onze polderdorpen!
Info: 03 568 80 77 – philippe.van.iersel@telenet.be

Derde editie pompoenfeesten in Berendrecht

Eco-Buurtmoestuin De Kroeme Riek vzw, zeescouts Kludde, vzw Het Gezin en kwb in de polder, nodigen, in samenwerking met Stadsmakers en het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, iedereen uit op de derde editie van de ‘Pompoenfeesten’ op zondag 14 oktober naast bib ‘Het Viswater’ in Berendrecht.

Om 12u30 wordt de middag feestelijk geopend met Fanfare Willen Is Kunnen. Er is een uitgebreid programma voor de kinderen zoals pompoensnijden met de zeescouts (breng extra pompoentjes mee voor nog meer versierplezier en zich verkleden is zeker een plus), groot springkasteel (tot 7 jaar), kindergrime, freepodium* (tot 6de leerjaar), dansen met Studio to Move en Jole Dance Academy, sportieve spelletjes met turnkring Aktiva, petanque, kubb …
Om 13u start een doorlopende workshop ‘vierkante meter tuinieren’ voor volwassenen naast Eco-Buurtmoestuin De Kroeme Riek.
Alle bezoekers krijgen gratis een dampende beker pompoensoep. Kwb bakt heerlijke pannenkoeken aan een democratische prijs.
Aan de kraampjes van Blidscap kan je terecht voor een sfeervol pompoenbloemstuk of -cupcakes, bij de ‘Roep van Neptunus’ is er een leuke workshop, vzw Het Gezin serveert lekkere hapjes en verse muntthee. Wie kan weerstaan aan een heerlijk bakje frietjes van @Patat of pompoenpralines van een jonge chocolatier?
Tot slot danst iedereen om 17u de pompoenpolonaise met de versierde pompoentjes.

 

Verkiezingslijsten tegen het licht

EKEREN – Nog enkele dagen stressen voor de tientallen kandidaat-districtsraadsleden van de verschillende partijen want pas op 14 oktober kennen zij het resultaat dat de kiezer heeft bepaald en dus weten zij of ze “erbij” zijn.
Het ritsprincipe m-v-m-v of v-m-v-m dat principieel geldt, wordt enkel door Groen consequent gevolgd met Ilse De Schutter (lid districtsraad) bovenaan de lijst, wat resulteert in 11 vrouwen en 10 mannen terwijl de andere partijen het met 11 mannen en 10 vrouwen doen, ook de CD&V waar nochtans Tamara Heynen (districtsschepen) de lijst trekt.

Qua gemiddelde leeftijd scoort Groen het best met 43,6 jaar (uitersten 67 en 21 jaar), vóór N-VA met 45,1 jaar (uitersten 76 en 20 jaar) en logisch districtsburgemeester Koen Palinckx als lijsttrekker. Sp.a volgt met 51,7 jaar (uitersten 87 en 19 jaar) en heeft zowel de oudste als de jongste van alle kandidaten in huis. Ronny Kruyniers (lid districtsraad) trekt de lijst en zijn jongere broer Jan staat twee plaatsen lager. Vlaams Belang scoort 52,4 jaar (uitersten 78 en 24 jaar) met Kurt Van Noten (lid districtsraad) als trekker terwijl CD&V 53,7 jaar gemiddeld haalt (uitersten 79 en 21 jaar) met oude bekende en voormalig districtsschepen Freddy Wens op plaats 4, een verrijzenis. Bij  Open-Vld trekt nieuwkomer Mick De Maere (32) de lijst terwijl districtsschepen Pol Bruyninckx (66) duwt. Gemiddeld haalt Open VLD 41,4 jaar  (uitersten 79 en 19). Volledigheidshalve dient opgemerkt dat PvdA met een onvolledige lijst van zeven kandidaten opkomt met Werner De Kerf als lijsttrekker en een gemiddelde leeftijd van 38,4 jaar met 60 en 20 jaar als uitersten.

Vaak staan bekende koppen op de lijstduwersplaatsen en dat is nu niet anders. Bij Groen is dat districtsraadslid Anny Joossens, bij sp.a vinden wij voormalig minister Monica De Coninck en duivel-doet-al Bert Van den Bossche is de laatste man bij CD&V. Natuurlijk duwt Filip De Winter de Vlaams Belanglijst en bij N-VA vinden we een oude bekende en voormalig districtsschepen Marc Elseviers terug, zij het nu bij een andere partij dan zes jaar geleden. Een merkwaardige lijstduwer bij PVBA is Ben Rottiers, alias Pol De Tremmerie uit F.C. De Kampioenen.
Belangrijk is het feit dat door de ‘aanhechting’ van Rozemaai-Schoonbroek-Edison per 1 januari 2019 er nu 21 plaatsen te begeven zijn, dus 2 meer dan voorheen. Mogelijk halen sp.a en CD&V hiervan elk een zetel binnen, althans dat hopen zij. En het is ook uitkijken of N-VA zijn bijna absolute meerderheid kan behouden terwijl Open VLD natuurlijk ook hoopt op een zetel meer en Groen erop rekent om mee te profiteren van de flow waarin de partij, zeker in Antwerpen, momenteel zit.

Toch maar wachten zeker op 14 oktober om conclusies te trekken ? (jdh)

Meer geld voor mantelzorgers

Kalmthout veroudert
Jaarlijks komen er ongeveer 130 65-plussers bij. Deze groep groeit sneller dan de groep kinderen en volwassenen. De ouderen die vandaag een plaats zoeken in een rustoord, schrijven zich op verschillende plaatsen in om zeker te zijn van een plaats. Maar zo ontstaat wel een kluwen aan wachtlijsten. Michel Billen, verpleegkundige en kandidaat voor sp.a Kalmthout, wil daarom een één-loket functie maken. Mét een voltijds ouderenconsulent en een overlegstructuur voor de toewijzing van residentiële zorg. “Bij de ouderenconsulent moet je terecht kunnen met al je vragen. Hij of zij gaat op zoek naar een antwoord op maat. Ook de inschrijvingen voor het rustoord worden zo gestroomlijnd. Geen onnauwkeurige wachtlijsten meer en iedereen weet wat te verwachten.”
Ann de Buysscher, eveneens verpleegkundige en sp.a kandidaat, vult aan: “De mantelzorg moet bovendien beter geregeld. Een mantelzorger verdient niet alleen een spreekwoordelijke maar ook een financiële steun in de rug. De toelage optrekken tot 200 € per maand is geen overbodige luxe als je weet welke duizendpoten de mantelzorgers zijn.”
Om langer in je eigen gemeente te kunnen wonen, zijn vaak aanpassingen in de woning nodig. Liliane De Laat, lid van de Ouderenadviesraad : “Laten we oudervriendelijke woningen mixen met woningen voor jonge gezinnen. Zo maken we woon-service zones waar intergenerationele zorg mogelijk is. Het is praktisch en ieder behoudt zijn waardigheid.”
Wie zijn/haar leven lang gewerkt heeft, verdient een zorgeloze en waardige oude dag. Wilfried Verhaert, uittredend OCMW-raadslid beaamt: “De zogenaamde onderhoudsplicht maakt van ouderen bedelaars, creëert spanningen binnen families en vereist ook een administratie die duur en omslachtig is. Wij willen de onderhoudsplicht afschaffen. Het kan perfect. In buurgemeente Essen bewijzen ze het al.” (evdw)

Grenspark Kalmthoutse Heide herkenbaarder door bruine gebiedsborden

Paul Ganzevles coördinator Grenspark, Tom Van Der Brempt schepen Stabroek, Rik Frans burgemeester Stabroek, Lukas Jacobs burgemeester Kalmthout, Martin Groffen voorzitter Grenspark,
Jeffrey van Agtmaal wethouder Woensdrecht, Herman Jongenelen schepen Stabroek

Dinsdag 9 oktober is het eerste, bruine gebiedsbord in Grenspark Kalmthoutse Heide onthuld door burgemeester Lukas Jacobs (Gemeente Kalmthout), Martin Groffen (voorzitter Grenspark), wethouder Jeffrey van Agtmaal (Gemeente Woensdrecht) en andere aanwezigen. De internationaal bekende bruine borden ziet men vaak aan autowegen nabij Nationale Parken, landschappen en steden, zoals de Hoge Kempen, Brabantse Wal en Antwerpen. Ook Grenspark Kalmthoutse Heide hoort nu in dit rijtje van bijzondere gebieden thuis. De borden staan langs de gewestwegen, lokale wegen en provinciale weg die grenzen aan het Grenspark. Ze verwelkomen de bezoeker in dit unieke natuurgebied.
Bebording in het Grenspark
Naast deze bruine borden komt er bruine bewegwijzering naar de poorten en deelgebieden in het Grenspark. Zo weet de bezoeker van buitenaf, maar ook de inwoner alle gebieden goed te vinden. Hiermee spreiden de bezoekers zich meer over het gehele Grenspark. Hierdoor wordt de druk op het natuurgebied beter verdeeld. Bij de poorten komen welkomstborden. Ook komen er infopanelen bij de poorten en deelgebieden. Hier krijgt de bezoeker meer informatie over wat er te zien en te doen is en welke routes er zijn. Dit gebeurt eind 2018 en begin 2019. De poorten zijn belangrijke onthaalplekken voor de bezoeker. We willen die welkomstfunctie versterken. Daarom zijn we op dit moment bezig met een project waarbij studenten verkennen of we de poorten beter in de spotlights kunnen zetten. En of er nog ontwikkelingen nodig zijn bij de poorten.

Motto: Herkenbaar en zichtbaar
Zichtbaarder worden is een belangrijk streven van het Grenspark. Het Grenspark vertegenwoordigt immers een uitgestrekt grensoverschrijdend gebied, maar wordt niet altijd door de omgeving en bezoekers als zodanig herkend. Dat kan dus beter, want pas met die herkenning kunnen omwonenden zich meer betrokken voelen bij wat er in dit gebied allemaal speelt. Om het Grenspark zichtbaarder te maken, wordt het in het terrein en op kaart aangeduid. Dat je ziet wanneer je het gebied benadert, van Vlaamse zijde of van Nederlandse zijde. Dat je merkt hoe groot het is. Dat je ook ziet hoeveel bewoners, ondernemers en bezoekers in die omgeving thuishoren. Met een slimmere en eenduidiger bebording.

De borden zijn mede mogelijk gemaakt door de partners in het Grenspark, door de gemeente Kalmthout en Woensdrecht die ze geplaatst hebben, de gemeenten Kalmthout, Woensdrecht, Essen, District Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Agentschap voor Wegen en verkeer die de wegen beschikbaar stellen. En de provincie Noord-Brabant die twee borden op de Putseweg plaatst. Deze twee borden worden over enkele weken geplaatst.

Overleden Mattis Dumarteau – Berendrecht

Op 6 oktober 2018 overleed Mattis Dumarteau, zoontje van Jimmy en Goele, kleine broer van Finn en Noor. Mattis werd geboren op 22 januari 2018. Er wordt afscheid van Mattis genomen op zaterdag 13 oktober, om 10 uur,  in de kerk Sint Gertrudis, Spaanse Molenstraat 1 te Zandvliet. Aansluitend wordt hij ten ruste gelegd op het kinderperk van de begraafplaats Berendrecht, gelegen aan de Schouwvegerstraat. Correspondentie: Familie van Mattis, p/a Uitvaartzorg Valentijn Crynen, Zoutestraat 6 te 2040 Berendrecht/Antwerpen – online condoleren via dagkleinevriend@gmail.com