Waterbus breidt Noordwaarts uit

 

De Waterbus heeft sinds haar lancering op 1 juli 2017 ruim 300.000 passagiers vervoerd op de lijn tussen Hemiksem en het Steenplein. Het Havenbedrijf wil samen met de andere stakeholders deze vorm van watermobiliteit in combinatie met het fietsverkeer verder stimuleren.
Daarom wordt vanaf 8 oktober de huidige zuidelijke route uitgebreid met een noordelijke route in het havengebied. Eerst gaat tot Kallo, later tot Liefkenshoek en Lillo. Vanaf begin 2019 komt hier een oostelijke route bij naar het Albertkanaal. Bovendien bevestigde havenschepen Van Peel, het reeds door ons vermelde initiatief van een veerdienst Lillo-Liefkenshoek. Die zou in de helft van volgend jaar van start gaan.
Door dit uitgebreide aanbod wil het Havenbedrijf nog meer passagiers verleiden om zich duurzaam te verplaatsen en zo actief bij te dragen aan een modal shift in Antwerpen.

Een doorslaggevend succes
Marc Van Peel, schepen voor haven: “Het Havenbedrijf werkt, over de grenzen van de haven heen, samen met alle partners aan oplossingen voor de mobiliteit. DeWaterbus is een mooi voorbeeld van ons pionierswerk, waarmee we mensen aanmoedigen om de auto thuis te laten en gebruik te maken van een duurzaam alternatief. De Schelde is een onderbenutte snelweg voor woon-werkverkeer die we, gezien de prangende mobiliteitsproblematiek, optimaal willen gebruiken. Watermobiliteit was nieuw voor Antwerpen maar kende al gauw een succes. DeWaterbus bewijst elke dag de noodzaak voor alternatieve transportmodi.”

Vanaf 8 oktober: eerste uitbreiding naar het noorden
Door het succes van de zuidelijke route en de nood aan mobiliteitsoplossingen breidt het Havenbedrijf het traject van DeWaterbus vanaf 8 oktober uit met een noordelijke route in het havengebied. Net zoals op de zuidelijke route worden grote afstanden afgelegd, maar wordt daar bovenop ook nog eens zwaar ingezet op het woon-werkverkeer en Schelde kruisingen. Passagiers varen vanaf het Steenplein richting haven, met tussenstops in Sint Anneke, Zwijndrecht en (voorlopige) eindhalte in Kallo. Na een korte inloopperiode met een dienstregeling met elk uur één afvaart, zullen vanaf 29 oktober twee waterbussen het nieuwe traject bedienen met een dienstregeling met elk half uur een afvaart. Vanaf midden 2019 wordt het aantal haltes verder uitgebreid naar Droogdokkenpark, Van Cauwelaertsluis, Fort Liefkenshoek en Lillo.

Tom Verlinden, Mobility Manager Havenbedrijf Antwerpen: “Gezien de mobiliteitsuitdagingen in en rond de haven, is er veel vraag naar uitbreiding van het waterbusaanbod. Het Havenbedrijf heeft er dan ook bewust voor gekozen om nu al te starten met het nieuwe traject met de op dit moment beschikbare schepen, steigers en faciliteiten. De verdere uitbouw van haltes, grotere schepen en faciliteiten (parking, elektrische fietsen, oplaadpunten, schuilhuisjes,…) worden volgende weken en maanden stelselmatig verder uitgewerkt en verbeterd.”

Oostelijk traject start in 2019
Een verdere uitbreiding met een oostelijke route vanaf Wijnegem tot aan het Havenhuis is voorzien voor begin 2019, waarbij gebruik zal worden gemaakt van het Albertkanaal dat filegevoelige gemeenten ten oosten van Antwerpen verbindt met de stad. De route zal halt houden aan de brug van de Houtlaan in Wijnegem, aan de monding van het Kempisch kanaal in Schoten en waarschijnlijk komt er een tijdelijke halte aan de fietsbrug van de IJzerlaan. Na de opstartperiode zal een proefproject worden gestart om te zien of na een half jaar overgestapt kan worden naar elektrische schepen. (SDL)

 

 

Een reactie