Heemkring van Antwerpse Polder stelt nieuwe uitgave “Wereldoorlog I in de Antwerpse Polder” voor

Vlnr.: Johnny Driesen, Koen Palinckx (districtsburgemeester Ekeren), Frans Yzermans, Carl Geeraerts (districtsburgemeester Berendrecht/Zandvliet/Lillo), Herman Jongenelen (schepen van Stabroek), Hugo Vermeiren, Ludo Aertssen en Philippe Beaujean.

Ludo Aertssen, Hugo Vermeiren, Frans Yzermans en Philippe Beaujean

Na de publicatie van het eerste WO I-boek in 2000 verzamelde de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder nog veel meer kennis over die periode. Het eindresultaat is een  nieuw boek, als afsluiter van de herdenking aan Wereldoorlog I. Het is een blijvend eresaluut aan hen die een eeuw geleden voor onze vrijheid vochten en stierven. Elk gezin, elke buurt had trouwens destijds een soldaat aan het front. Dat zorgde voor veel miserie voor die families. Kunnen wij ons dat nu nog wel voorstellen?
Dit boek is grotendeels het werk van Hugo Vermeiren. Het is het resultaat van intense samenwerking van de redactieraad met verscheidene externe medewerkers. Het werk telt 142 bladzijden, is verrijkt met documenten, foto’s en zelfs illustraties in kleur.
Het boek bevat een algemene inleiding over het begin van de oorlog, een overzicht van de gevolgen voor elk dorp en de belevenissen van de soldaten per dorp. Thema’s die aan bod komen zijn de toestanden aan het thuisfront, de sterke Duitse verdedigingswerken langs de Schelde, de elektrische ‘doodendraad’ aan de grens met Nederland, de langverwachte wapenstilstand op 11 november 1918 en de vredessymboliek. Het boek wordt afgesloten met de verleende onderscheidingstekens, bijhorende documenten en passende citaten.

Op woensdag 26 september werd het boek in de gemeentehuis van Zandvliet officieel voorgesteld. Voorzitter van de heemkring Frans Yzermans verwelkomde iedereen en wist te vertellen dat ze een heel druk jaar hebben gehad. Ze brachten het boek uit van Marten Melsen met daaraan gekoppeld een thematentoonstelling in het Poldermuseum die nog loopt tot 11 november. En nu dit tweede boek op een jaar tijd, doe het hen maar eens na. Frans dankte in het bijzonder Hugo Vermeiren die grotendeels het de redactionele op zich nam, Ludo Aertssen voor de lay-out, Philippe Beaujean die zorgde voor de bijpassende afbeeldingen en externe medewerker Johnny Driesen die meermaals naar Brussel trok om archieven te gaan raadplegen. En Hugo dankte op zijn beurt Frans die met zijn goede taalkennis de laatste onvolmaaktheden uit de tekst wist te halen. “Dit boek is het resultaat van een intense samenwerking van onze redactie”, aldus Hugo.  

Het boek is te verkrijgen:
Door storting van €16 ( aangevuld met €4 verzendingskosten buiten de Antwerpse Polder en Kapellen) op bankrekeningnr BE91 9730 1394 3176 van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, Antwerpsesteenweg 49, 2940 Hoevenen, met vermelding van “Boek WOI in de Polder” en het gewenste leveradres.
Of rechtstreeks te koop bij:
– drukkerij Publi-Polder, Laageind 30, 2940 Stabroek (tijdens de openingsuren).
– Ludo Aertssen, Kalmthoutsebaan 23, 2040 Zandvliet. Tel. 03/568 94 90
– Frans Yzermans: Antwerpsesteenweg 49, 2940 Hoevenen. Tel. 03/664 30 98