Ontwerp tracé voor ontbrekende fietsschakel

Omwonenden konden al een eerste blik werpen op het voorstel van de ontbrekende schakel op de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom via de haven

Op het Ekerse districtshuis hebben specialisten van het Antwerpse provinciebestuur op 11 september het ontwerptraject voor de ontbrekende fietsschakel tussen Ekeren en de Noorderlaan voorgesteld. Het traject loopt ondermeer langs de Ekerse Putten.
De fietsostrade Antwerpen-Bergen op Zoom volgt het fietspad langs de Noorderlaan in de haven. Omdat er nog geen verbinding is tussen het centrum van Ekeren en de Noorderlaan stelde de provincie Antwerpen een ontwerper aan om het meest ideale traject voor deze ontbrekende schakel te ontwerpen. Op die mannier is dan Nederland binnen fietsbereik dankzij een 34 kilometer lange fietssnelweg via de Antwerpse haven. Het ontwerp tracé vertrekt in Ekeren door de groene bufferzone naast de A12 tot aan het verlengde van de Karel VI straat waar het de A12 zal kruisen door middel van een fietstunnel om over te steken en uit te komen ten noorden van de Ekerse Putten. Vandaar uit gaat het richting volkstuintjes om daar af te buigen naar de Ekersedijk die naast de Grote Put loopt. Verderop komt er een aansluiting doorheen het groen naast de Grote Put om de goederenspoorlijn over te steken en verderop aan te sluiten op de Noorderlaan. Van zodra het definitieve traject vast ligt gaat de ontwerper aan de slag om de uitvoeringsplannen op te maken. Daarna moeten de nodige vergunningen worden aangevraagd zodat, in het beste geval, de werken kunnen starten eind volgend jaar.

foto:  Copyright: provincie Antwerpen